×
×  دانلود حمید صفت ⁠ ⁣حمید صفت خواننده ی معروف رپ امروز در دادسرا

⁠ ⁣حمید صفت خواننده ی معروف رپ امروز در دادسرا

سرپرست دادسرای امور جنایی از تشکیل پرونده برای «حمیدرضا صفت» به اتهام قتل و انجام تحقیقات در این خصوص خبر داد و گفت:

خواننده رپ دیروز به ارتکاب قتل همسر مادرش با انگیزه حمایت از مادر خود اعتراف کرد و امروز در دادسرای جنایی مورد بازجویی بازپرس ویژه قتل قرار می گیرد.

Hamid Seffat
سرپرست دادسرای امور جنایی از تشکیل پرونده برای «حمیدرضا صفت» به اتهام قتل و انجام تحقیقات در این خصوص خبر داد و گفت:خواننده رپ دیروز به ارتکاب قتل همسر مادرش با انگیزه حمایت از مادر خود اعتراف کرد و امروز در دادسرای جنایی مورد بازجویی بازپرس ویژه قتل قرار می گیرد.

سرپرست دادسرای امور جنایی از تشکیل پرونده برای «حمیدرضا صفت» به اتهام قتل و انجام تحقیقات در این خصوص خبر داد و گفت:

خواننده رپ دیروز به ارتکاب قتل همسر مادرش با انگیزه حمایت از مادر خود اعتراف کرد و امروز در دادسرای جنایی مورد بازجویی بازپرس ویژه قتل قرار می گیرد.

حمید صفت
⁠ ⁣حمید صفت خواننده ی معروف رپ امروز در دادسرا
2017 / 08 / 20
Hamid Sefat Hamid Sefat news Hamid Seffat Hamid Seffat news آخرین خبر از حمید صفت اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حمید صفت خبر جدید در مورد حمید صفت خبرای جدید ازحمید صفت درباره حمید صفت
More