×
×  دانلود مهدی یراحی گلایه مهدی یراحی از مخاطبین

گلایه مهدی یراحی از مخاطبین

پس از اینکه مهدی یراحی اعلام کرد که کنسرت تهران در محوطه ی باز برج میلاد برگزار میشود با اعتراض هواداران روبرو شد

بعد از اینکه اعتراض ها شدت گرفت،تهیه کننده مجبور به لغو کنسرت شد وحال بعد از گذشت چند روز مهدی یراحی متنی گلایه آمیز را در صفحه ی مجازی خود منتشر کرد

  

متن منتشر شده توسط مهدی یراحی:

 

آن نخل نا خلف كه تبر شد ز ما نبود/ما را زمانه گر شكند ساز مى شويم

هميشه هوراها و تشويق هاى مردم سهم افراديه كه روى صحنه هستن و متأسفانه اكثر مخاطبين مطلع نيستن كه پشت اين صحنه سراسر زرق و برق چه تنش ها در جريانه. تا اينجاى ماجرا رو مى شه قاعده كار تلقى كرد.

اما تلخى ماجرا اونجاست كه حقى نا حق بشه! فاجعه اى كه متأسفانه اين روزها در جامعه ما تبديل به يك اپيدمى ترسناك و ظاهراً لاعلاج شده. قضاوت عجولانه در باب مسئله اى كه بهش اشراف نداريم!

معمولاً اهل ابراز احساسات به عزيزانم در فضاى مجازى و رسانه اى نيستم اما اين پست دليلى بسيار تلخ داره و مى خوام از نازنينى ياد كنم كه بيش از يك ساله بار مصائب كارىِ حقير، اعضاى گروه و همه آدمهاى پيرامون كارمون رو به دوش كشيده و دم نزده!

چهار روز پيش و در پىِ اعلام خبرِ كنسرت در فضاى باز و حواشىِ متعاقب اون، از جانب برخى به ظاهر همراه به اين دوست و همكارمون اهانت و اجحافهايى صورت گرفت كه از پرداختن به فحواشون شرم دارم.

در حالى كه اصلا تعيين مكان كنسرت تهران و بسيارى از شهرستانها جزوِ مسئوليتهاى مدير برنامه نيست، كه اگر هم باشه قابل درك نيست كه چطور برخى افراد بدون اطلاع از جزئياتِ مسئله اى به خودشون اجازه اظهار نظر در مورد ديگران و حتى توهين به اشخاص رو مى دن.

صريحاً عرض مى كنم؛ هر گونه اهانت به آقاى گوى آبادى مدير برنامه محترممون، در واقع توهين به بندس و كسانى كه در فضاى مجازى و يا حقيقى به ايشون تعدى كنن در حقيقت حرمت بنده رو شكستن.

فرهاد عزيز طىِ يك سال گذشته دلسوزانه تلخى هاى من و بچه هاى گروه رو با شكيبايى شيرين كرده. براى پيشرفت برنامه هاى مختلف، از هيچ تلاشى دريغ نداشته و رابطه ما فارغ از بحث همكارى برادرانست.

گرچه ادب همراهان واقعى و بى منت طىِ اين سالها هميشه مايه افتخار و دلگرمى بوده و حساب اون معدود افراد كم لطف و بى عشق سواست.

با آرزوى روزى كه همه بتونيم با رعايت ادب و اخلاق نقدهامون رو به دور از پيش داورى بيان و بى عقده عقيدمون رو ابراز كنيم ، مبادا خداى نكرده دلى رو بشكنيم.

از خدا جوئيم توفيق ادب

بى ادب محروم ماند از لطفِ رب

  

منبع:وب سایت گراتومیک

Mehdi Yarahi
پس از اینکه مهدی یراحی اعلام کرد که کنسرت تهران در محوطه ی باز برج میلاد برگزار میشود با اعتراض هواداران روبرو شدبعد از اینکه اعتراض ها شدت گرفت،تهیه کننده مجبور به لغو کنسرت شد وحال بعد از گذشت چند روز مهدی یراحی متنی گلایه آمیز را در صفحه ی مجازی خود منتشر کرد  متن منتشر شده توسط مهدی یراحی: آن نخل نا خلف كه تبر شد ز ما نبود/ما را زمانه گر شكند ساز مى شويمهميشه هوراها و تشويق هاى مردم سهم افراديه كه روى صحنه هستن و متأسفانه اكثر مخاطبين مطلع نيستن كه پشت اين صحنه سراسر زرق و برق چه تنش ها در جريانه. تا اينجاى ماجرا رو مى شه قاعده كار تلقى كرد.اما تلخى ماجرا اونجاست كه حقى نا حق بشه! فاجعه اى كه متأسفانه اين روزها در جامعه ما تبديل به يك اپيدمى ترسناك و ظاهراً لاعلاج شده. قضاوت عجولانه در باب مسئله اى كه بهش اشراف نداريم!معمولاً اهل ابراز احساسات به عزيزانم در فضاى مجازى و رسانه اى نيستم اما اين پست دليلى بسيار تلخ داره و مى خوام از نازنينى ياد كنم كه بيش از يك ساله بار مصائب كارىِ حقير، اعضاى گروه و همه آدمهاى پيرامون كارمون رو به دوش كشيده و دم نزده!چهار روز پيش و در پىِ اعلام خبرِ كنسرت در فضاى باز و حواشىِ متعاقب اون، از جانب برخى به ظاهر همراه به اين دوست و همكارمون اهانت و اجحافهايى صورت گرفت كه از پرداختن به فحواشون شرم دارم.در حالى كه اصلا تعيين مكان كنسرت تهران و بسيارى از شهرستانها جزوِ مسئوليتهاى مدير برنامه نيست، كه اگر هم باشه قابل درك نيست كه چطور برخى افراد بدون اطلاع از جزئياتِ مسئله اى به خودشون اجازه اظهار نظر در مورد ديگران و حتى توهين به اشخاص رو مى دن.صريحاً عرض مى كنم؛ هر گونه اهانت به آقاى گوى آبادى مدير برنامه محترممون، در واقع توهين به بندس و كسانى كه در فضاى مجازى و يا حقيقى به ايشون تعدى كنن در حقيقت حرمت بنده رو شكستن.فرهاد عزيز طىِ يك سال گذشته دلسوزانه تلخى هاى من و بچه هاى گروه رو با شكيبايى شيرين كرده. براى پيشرفت برنامه هاى مختلف، از هيچ تلاشى دريغ نداشته و رابطه ما فارغ از بحث همكارى برادرانست.گرچه ادب همراهان واقعى و بى منت طىِ اين سالها هميشه مايه افتخار و دلگرمى بوده و حساب اون معدود افراد كم لطف و بى عشق سواست.با آرزوى روزى كه همه بتونيم با رعايت ادب و اخلاق نقدهامون رو به دور از پيش داورى بيان و بى عقده عقيدمون رو ابراز كنيم ، مبادا خداى نكرده دلى رو بشكنيم.از خدا جوئيم توفيق ادببى ادب محروم ماند از لطفِ رب  منبع:وب سایت گراتومیک

پس از اینکه مهدی یراحی اعلام کرد که کنسرت تهران در محوطه ی باز برج میلاد برگزار میشود با اعتراض هواداران روبرو شد

بعد از اینکه اعتراض ها شدت گرفت،تهیه کننده مجبور به لغو کنسرت شد وحال بعد از گذشت چند روز مهدی یراحی متنی گلایه آمیز را در صفحه ی مجازی خود منتشر کرد

  

متن منتشر شده توسط مهدی یراحی:

 

آن نخل نا خلف كه تبر شد ز ما نبود/ما را زمانه گر شكند ساز مى شويم

هميشه هوراها و تشويق هاى مردم سهم افراديه كه روى صحنه هستن و متأسفانه اكثر مخاطبين مطلع نيستن كه پشت اين صحنه سراسر زرق و برق چه تنش ها در جريانه. تا اينجاى ماجرا رو مى شه قاعده كار تلقى كرد.

اما تلخى ماجرا اونجاست كه حقى نا حق بشه! فاجعه اى كه متأسفانه اين روزها در جامعه ما تبديل به يك اپيدمى ترسناك و ظاهراً لاعلاج شده. قضاوت عجولانه در باب مسئله اى كه بهش اشراف نداريم!

معمولاً اهل ابراز احساسات به عزيزانم در فضاى مجازى و رسانه اى نيستم اما اين پست دليلى بسيار تلخ داره و مى خوام از نازنينى ياد كنم كه بيش از يك ساله بار مصائب كارىِ حقير، اعضاى گروه و همه آدمهاى پيرامون كارمون رو به دوش كشيده و دم نزده!

چهار روز پيش و در پىِ اعلام خبرِ كنسرت در فضاى باز و حواشىِ متعاقب اون، از جانب برخى به ظاهر همراه به اين دوست و همكارمون اهانت و اجحافهايى صورت گرفت كه از پرداختن به فحواشون شرم دارم.

در حالى كه اصلا تعيين مكان كنسرت تهران و بسيارى از شهرستانها جزوِ مسئوليتهاى مدير برنامه نيست، كه اگر هم باشه قابل درك نيست كه چطور برخى افراد بدون اطلاع از جزئياتِ مسئله اى به خودشون اجازه اظهار نظر در مورد ديگران و حتى توهين به اشخاص رو مى دن.

صريحاً عرض مى كنم؛ هر گونه اهانت به آقاى گوى آبادى مدير برنامه محترممون، در واقع توهين به بندس و كسانى كه در فضاى مجازى و يا حقيقى به ايشون تعدى كنن در حقيقت حرمت بنده رو شكستن.

فرهاد عزيز طىِ يك سال گذشته دلسوزانه تلخى هاى من و بچه هاى گروه رو با شكيبايى شيرين كرده. براى پيشرفت برنامه هاى مختلف، از هيچ تلاشى دريغ نداشته و رابطه ما فارغ از بحث همكارى برادرانست.

گرچه ادب همراهان واقعى و بى منت طىِ اين سالها هميشه مايه افتخار و دلگرمى بوده و حساب اون معدود افراد كم لطف و بى عشق سواست.

با آرزوى روزى كه همه بتونيم با رعايت ادب و اخلاق نقدهامون رو به دور از پيش داورى بيان و بى عقده عقيدمون رو ابراز كنيم ، مبادا خداى نكرده دلى رو بشكنيم.

از خدا جوئيم توفيق ادب

بى ادب محروم ماند از لطفِ رب

  

منبع:وب سایت گراتومیک

مهدی یراحی
گلایه مهدی یراحی از مخاطبین
2017 / 08 / 29
Mehdi Yarahi Mehdi Yarahi news آخرین خبر از مهدی یراحی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد مهدی یراحی خبرای جدید ازمهدی یراحی درباره مهدی یراحی مهدی یراحی
More