×
×  دانلود حمید غلامعلی انتقاد تند حمید غلامعلی از خوانندگان جوان

انتقاد تند حمید غلامعلی از خوانندگان جوان

گلایه خواننده زیر گنبد کبود به پوشش خوانندگان در کنسرت‌ها

استفاده از این لباس‌های عجیب و غریب برایم سوال است

گراتومیک - خواننده موسیقی پاپ گفت: کنسرت هایی برگزار می شود که جدا از کیفیت ضعیف شعر و اجرای صحنه، خوانندگان با لباس های بسیار عجیب و غریب اجرا می کنند که برایم برگزاری چنین برنامه هایی سوال است.

حمید غلامعلی خواننده موسیقی پاپ درباره نحوه برگزاری کنسرت های امروزی گفت: فضای عرصه موسیقی برای سبک من مناسب نیست. یا باید از این شرایط و سبک خارج شوم یا شرایط به گونه ای پیش رود که حس کنم لازم است کنسرت برگزار کنم. برنامه ریزی برای کنسرت دارم اما زمان آن مشخص نیست و شاید در سال ۹۷ برگزار شود.

غلامعلی به دلایل فاصله اش از عرصه موسیقی طی این سالها پرداخت و افزود: این فاصله فقط از سمت من نبود بلکه برای بسیاری از خوانندگان و هم نسلان من روی داد. این فاصله در آرامش و به شکلی روی داد که خود ما هم متوجه نشدیم. کم کم سلیقه ها را با ترفندهای مختلف عوض کردند. ما نیز ناخواسته در این قضیه دخیل بودیم اما موضوع اصلی از طرف موجی در داخل بود که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی و راحت شدن بسیاری از کارها در تغییر سلیقه ها تاثیرگذار بود.

وی ادامه داد: کسانی که مهارت کافی ندارند به دلیل سخت افزارها و نرم افزارهایی که در دسترسشان قرار گرفت وارد عرصه موسیقی شدند. شنونده نیز متاسفانه چون اطلاعاتی ندارد فکر می کند آن چه که بیشتر پخش می شود و در شبکه های اجتماعی بیشتری شنیده می شود حتما کار خوبی است، در نتیجه متاسفانه گرایش ها نیز به سطح این آثار تغییر پیدا کرد.

خواننده تیتراژ خاطره انگیز "زیر گنبد کبود" درباره وضعیت فعلی موسیقی توضیح داد: در وضعیت کنونی فاصله موسیقی خوب و بد زیاد است. در مقطعی موسیقی را با عنوان اثر متوسط و خوب می شناختیم اما در حال حاضر اثر را با عنوان خوب و بد میشناسیم. متاسفانه اثری که شکل ضعیف تری دارد به خاطر رنگ و لعابی که به ظاهرش داده می شود در بین جوانان و نوجوانان بیشتر شنیده می شود، در نتیجه موسیقی سطحی شده است.

غلامعلی با گلایه از وضعیت برگزاری کنسرت‌ها اظهار کرد: برایم عجیب است که برخی خوانندگان فعلی با وجود اجرای ضعیف به راحتی کنسرت برگزار می کنند. کنسرت هایی برگزار می شود که جدا از کیفیت ضعیف شعر و اجرای صحنه، خوانندگان با لباس های بسیار عجیب و غریب اجرا می کنند که برایم برگزاری چنین برنامه هایی سوال است. فضای اصلی موسیقی از رسالت اصلی خود و هنری بودنش فاصله گرفته و به زرق و برق تبدیل شده است. وضعیت به شکلی شده که آثار خارجی نسبت به آثار خوانندگان کشورمان بسیار متین تر است.

خواننده "غریبانه" به تاثیر این نوع موسیقی و اجراها در زندگی و شخصیت افراد اشاره کرد و افزود: همان گونه که موسیقی در ادبیات افراد تاثیر گذاشته است در رفتار و زندگی آنان نیز تاثیر می گذارد یعنی متانتی که افراد باید داشته باشند کم کم تحت تاثیر بسیاری از این مسائل به تدریج سَبُک شده و از بین می رود.

غلامعلی درباره ارتباط فضای مجازی و تاثیر آن در موسیقی تصریح کرد: فضای مجازی صد در صد عامل وضعیت بد موسیقی امروز است. در حال حاضر تغذیه موسیقی از طریق فضای مجازی اتفاق می افتد در حالی که فضای مجازی می توانست در جهت عکس این موضوع و در جهت پیشبرد موسیقی باشد. دلیل این مسئله نیز این است که اهرم ها و شبکه های اصلی در اختیار کسانی است که تنها به مسائل مادی فکر می کنند، پول های هنگفت به دست می آورند و تعداد آنان هم هر روز در حال بیشتر شدن است و کاری نمی شود کرد.

این خواننده در خصوص آخریسن فعالیت های خود در عرصه موسیقی افزود: به تازگی قطعاتی را تولید و منتشر کرده ام که جدیدترین آن اواخر هفته گذشته نیز با نام "هزار شب" منتشر شد. قطعات دیگری آماده انتشار دارم که هنوز کامل نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در قطعه "هزار شب" با وحید مهراد آهنگساز و احسان افشاری شاعر همکاری کردم. در همکاری با اشخاص محدودیت قائل نیستم و با آهنگسازان مختلف اعم از جوان و یا قدیمی همکاری می کنم اما در آثار اخیرم با وحید مهراد همکاری کرده ام.

    

Hamid Gholamali
گلایه خواننده زیر گنبد کبود به پوشش خوانندگان در کنسرت‌هااستفاده از این لباس‌های عجیب و غریب برایم سوال استگراتومیک - خواننده موسیقی پاپ گفت: کنسرت هایی برگزار می شود که جدا از کیفیت ضعیف شعر و اجرای صحنه، خوانندگان با لباس های بسیار عجیب و غریب اجرا می کنند که برایم برگزاری چنین برنامه هایی سوال است.حمید غلامعلی خواننده موسیقی پاپ درباره نحوه برگزاری کنسرت های امروزی گفت: فضای عرصه موسیقی برای سبک من مناسب نیست. یا باید از این شرایط و سبک خارج شوم یا شرایط به گونه ای پیش رود که حس کنم لازم است کنسرت برگزار کنم. برنامه ریزی برای کنسرت دارم اما زمان آن مشخص نیست و شاید در سال ۹۷ برگزار شود.غلامعلی به دلایل فاصله اش از عرصه موسیقی طی این سالها پرداخت و افزود: این فاصله فقط از سمت من نبود بلکه برای بسیاری از خوانندگان و هم نسلان من روی داد. این فاصله در آرامش و به شکلی روی داد که خود ما هم متوجه نشدیم. کم کم سلیقه ها را با ترفندهای مختلف عوض کردند. ما نیز ناخواسته در این قضیه دخیل بودیم اما موضوع اصلی از طرف موجی در داخل بود که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی و راحت شدن بسیاری از کارها در تغییر سلیقه ها تاثیرگذار بود.وی ادامه داد: کسانی که مهارت کافی ندارند به دلیل سخت افزارها و نرم افزارهایی که در دسترسشان قرار گرفت وارد عرصه موسیقی شدند. شنونده نیز متاسفانه چون اطلاعاتی ندارد فکر می کند آن چه که بیشتر پخش می شود و در شبکه های اجتماعی بیشتری شنیده می شود حتما کار خوبی است، در نتیجه متاسفانه گرایش ها نیز به سطح این آثار تغییر پیدا کرد.خواننده تیتراژ خاطره انگیز "زیر گنبد کبود" درباره وضعیت فعلی موسیقی توضیح داد: در وضعیت کنونی فاصله موسیقی خوب و بد زیاد است. در مقطعی موسیقی را با عنوان اثر متوسط و خوب می شناختیم اما در حال حاضر اثر را با عنوان خوب و بد میشناسیم. متاسفانه اثری که شکل ضعیف تری دارد به خاطر رنگ و لعابی که به ظاهرش داده می شود در بین جوانان و نوجوانان بیشتر شنیده می شود، در نتیجه موسیقی سطحی شده است.غلامعلی با گلایه از وضعیت برگزاری کنسرت‌ها اظهار کرد: برایم عجیب است که برخی خوانندگان فعلی با وجود اجرای ضعیف به راحتی کنسرت برگزار می کنند. کنسرت هایی برگزار می شود که جدا از کیفیت ضعیف شعر و اجرای صحنه، خوانندگان با لباس های بسیار عجیب و غریب اجرا می کنند که برایم برگزاری چنین برنامه هایی سوال است. فضای اصلی موسیقی از رسالت اصلی خود و هنری بودنش فاصله گرفته و به زرق و برق تبدیل شده است. وضعیت به شکلی شده که آثار خارجی نسبت به آثار خوانندگان کشورمان بسیار متین تر است.خواننده "غریبانه" به تاثیر این نوع موسیقی و اجراها در زندگی و شخصیت افراد اشاره کرد و افزود: همان گونه که موسیقی در ادبیات افراد تاثیر گذاشته است در رفتار و زندگی آنان نیز تاثیر می گذارد یعنی متانتی که افراد باید داشته باشند کم کم تحت تاثیر بسیاری از این مسائل به تدریج سَبُک شده و از بین می رود.غلامعلی درباره ارتباط فضای مجازی و تاثیر آن در موسیقی تصریح کرد: فضای مجازی صد در صد عامل وضعیت بد موسیقی امروز است. در حال حاضر تغذیه موسیقی از طریق فضای مجازی اتفاق می افتد در حالی که فضای مجازی می توانست در جهت عکس این موضوع و در جهت پیشبرد موسیقی باشد. دلیل این مسئله نیز این است که اهرم ها و شبکه های اصلی در اختیار کسانی است که تنها به مسائل مادی فکر می کنند، پول های هنگفت به دست می آورند و تعداد آنان هم هر روز در حال بیشتر شدن است و کاری نمی شود کرد.این خواننده در خصوص آخریسن فعالیت های خود در عرصه موسیقی افزود: به تازگی قطعاتی را تولید و منتشر کرده ام که جدیدترین آن اواخر هفته گذشته نیز با نام "هزار شب" منتشر شد. قطعات دیگری آماده انتشار دارم که هنوز کامل نشده است.وی خاطرنشان کرد: در قطعه "هزار شب" با وحید مهراد آهنگساز و احسان افشاری شاعر همکاری کردم. در همکاری با اشخاص محدودیت قائل نیستم و با آهنگسازان مختلف اعم از جوان و یا قدیمی همکاری می کنم اما در آثار اخیرم با وحید مهراد همکاری کرده ام.    

گلایه خواننده زیر گنبد کبود به پوشش خوانندگان در کنسرت‌ها

استفاده از این لباس‌های عجیب و غریب برایم سوال است

گراتومیک - خواننده موسیقی پاپ گفت: کنسرت هایی برگزار می شود که جدا از کیفیت ضعیف شعر و اجرای صحنه، خوانندگان با لباس های بسیار عجیب و غریب اجرا می کنند که برایم برگزاری چنین برنامه هایی سوال است.

حمید غلامعلی خواننده موسیقی پاپ درباره نحوه برگزاری کنسرت های امروزی گفت: فضای عرصه موسیقی برای سبک من مناسب نیست. یا باید از این شرایط و سبک خارج شوم یا شرایط به گونه ای پیش رود که حس کنم لازم است کنسرت برگزار کنم. برنامه ریزی برای کنسرت دارم اما زمان آن مشخص نیست و شاید در سال ۹۷ برگزار شود.

غلامعلی به دلایل فاصله اش از عرصه موسیقی طی این سالها پرداخت و افزود: این فاصله فقط از سمت من نبود بلکه برای بسیاری از خوانندگان و هم نسلان من روی داد. این فاصله در آرامش و به شکلی روی داد که خود ما هم متوجه نشدیم. کم کم سلیقه ها را با ترفندهای مختلف عوض کردند. ما نیز ناخواسته در این قضیه دخیل بودیم اما موضوع اصلی از طرف موجی در داخل بود که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی و راحت شدن بسیاری از کارها در تغییر سلیقه ها تاثیرگذار بود.

وی ادامه داد: کسانی که مهارت کافی ندارند به دلیل سخت افزارها و نرم افزارهایی که در دسترسشان قرار گرفت وارد عرصه موسیقی شدند. شنونده نیز متاسفانه چون اطلاعاتی ندارد فکر می کند آن چه که بیشتر پخش می شود و در شبکه های اجتماعی بیشتری شنیده می شود حتما کار خوبی است، در نتیجه متاسفانه گرایش ها نیز به سطح این آثار تغییر پیدا کرد.

خواننده تیتراژ خاطره انگیز "زیر گنبد کبود" درباره وضعیت فعلی موسیقی توضیح داد: در وضعیت کنونی فاصله موسیقی خوب و بد زیاد است. در مقطعی موسیقی را با عنوان اثر متوسط و خوب می شناختیم اما در حال حاضر اثر را با عنوان خوب و بد میشناسیم. متاسفانه اثری که شکل ضعیف تری دارد به خاطر رنگ و لعابی که به ظاهرش داده می شود در بین جوانان و نوجوانان بیشتر شنیده می شود، در نتیجه موسیقی سطحی شده است.

غلامعلی با گلایه از وضعیت برگزاری کنسرت‌ها اظهار کرد: برایم عجیب است که برخی خوانندگان فعلی با وجود اجرای ضعیف به راحتی کنسرت برگزار می کنند. کنسرت هایی برگزار می شود که جدا از کیفیت ضعیف شعر و اجرای صحنه، خوانندگان با لباس های بسیار عجیب و غریب اجرا می کنند که برایم برگزاری چنین برنامه هایی سوال است. فضای اصلی موسیقی از رسالت اصلی خود و هنری بودنش فاصله گرفته و به زرق و برق تبدیل شده است. وضعیت به شکلی شده که آثار خارجی نسبت به آثار خوانندگان کشورمان بسیار متین تر است.

خواننده "غریبانه" به تاثیر این نوع موسیقی و اجراها در زندگی و شخصیت افراد اشاره کرد و افزود: همان گونه که موسیقی در ادبیات افراد تاثیر گذاشته است در رفتار و زندگی آنان نیز تاثیر می گذارد یعنی متانتی که افراد باید داشته باشند کم کم تحت تاثیر بسیاری از این مسائل به تدریج سَبُک شده و از بین می رود.

غلامعلی درباره ارتباط فضای مجازی و تاثیر آن در موسیقی تصریح کرد: فضای مجازی صد در صد عامل وضعیت بد موسیقی امروز است. در حال حاضر تغذیه موسیقی از طریق فضای مجازی اتفاق می افتد در حالی که فضای مجازی می توانست در جهت عکس این موضوع و در جهت پیشبرد موسیقی باشد. دلیل این مسئله نیز این است که اهرم ها و شبکه های اصلی در اختیار کسانی است که تنها به مسائل مادی فکر می کنند، پول های هنگفت به دست می آورند و تعداد آنان هم هر روز در حال بیشتر شدن است و کاری نمی شود کرد.

این خواننده در خصوص آخریسن فعالیت های خود در عرصه موسیقی افزود: به تازگی قطعاتی را تولید و منتشر کرده ام که جدیدترین آن اواخر هفته گذشته نیز با نام "هزار شب" منتشر شد. قطعات دیگری آماده انتشار دارم که هنوز کامل نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در قطعه "هزار شب" با وحید مهراد آهنگساز و احسان افشاری شاعر همکاری کردم. در همکاری با اشخاص محدودیت قائل نیستم و با آهنگسازان مختلف اعم از جوان و یا قدیمی همکاری می کنم اما در آثار اخیرم با وحید مهراد همکاری کرده ام.

    
حمید غلامعلی
انتقاد تند حمید غلامعلی از خوانندگان جوان
2018 / 04 / 30
Hamid Gholamali Hamid Gholamali news آخرین خبر از حمید غلامعلی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حمید غلامعلی خبر جدید در مورد حمید غلامعلی خبرای جدید ازحمید غلامعلی درباره حمید غلامعلی
More