×
×  دانلود پرواز همای لغو شدن کنسرت پرواز همای در اراک

لغو شدن کنسرت پرواز همای در اراک

لغو کنسرت «پرواز همای» در اراک

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: کنسرت «پرواز همای» در اراک لغو شد.

گراتومیک - محسن شریفی افزود: این کنسرت که قرار بود امشب در مجتمع ستارگان اراک برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد.

او ادامه داد: هزینه بلیط مخاطبان این کنسرت بازگردانده می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی بیان کرد: در خصوص زمان برگزاری این کنسرت اطلاع رسانی متعاقبا اعلام می شود.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی سه سالن برای اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و معنوی دارد.

 

Parvaz Homay
لغو کنسرت «پرواز همای» در اراکمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: کنسرت «پرواز همای» در اراک لغو شد.گراتومیک - محسن شریفی افزود: این کنسرت که قرار بود امشب در مجتمع ستارگان اراک برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد.او ادامه داد: هزینه بلیط مخاطبان این کنسرت بازگردانده می شود.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی بیان کرد: در خصوص زمان برگزاری این کنسرت اطلاع رسانی متعاقبا اعلام می شود.اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی سه سالن برای اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و معنوی دارد. 

لغو کنسرت «پرواز همای» در اراک

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: کنسرت «پرواز همای» در اراک لغو شد.

گراتومیک - محسن شریفی افزود: این کنسرت که قرار بود امشب در مجتمع ستارگان اراک برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد.

او ادامه داد: هزینه بلیط مخاطبان این کنسرت بازگردانده می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی بیان کرد: در خصوص زمان برگزاری این کنسرت اطلاع رسانی متعاقبا اعلام می شود.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی سه سالن برای اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و معنوی دارد.

 
پرواز همای
لغو شدن کنسرت پرواز همای در اراک
2017 / 12 / 31
Parvaz Homay Parvaz Homay news آخرین خبر از پرواز همای اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ پرواز همای خبر جدید در مورد پرواز همای خبرای جدید ازپرواز همای درباره پرواز همای
More