×
×  دانلود پرواز همای اجرای پرواز همای در شهرستان ها

اجرای پرواز همای در شهرستان ها

برگزاری کنسرت های «حلاج» پرواز همای در شهرستان

پرواز همای

گراتومیک - پرواز همای از خوانندگان موسیقی اصیل ایرانی است که با گروه «مستان» به اجرای کنسرت می پردازد. این گروه تاکنون برنامه هایی با عنوان «مستان می آیند»، «جدال عقل و عشق»، «ملاقات با دوزخیان» و .. را اجرا کرده اند که قبل از هر اجرا، کنسرت را به یکی از استادان ایرانی تقدیم می کنند.

این خواننده مطرح موسیقی از تاریخ ۲۱ مرداد ماه تا ۱۵ شهریور اپرای «حلاج» را در ایوان عطار کاخ سعدآباد اجرا کرد و یک تجربه موفق را در کرنامه هنری خود به ثبت رساند.

او قصد دارد پایان آذر ماه به شهر هایی نظیر اهواز، تبریز، رشت، شیراز، اصفهان و کرمان سفر کند و در هر شهر، حدود ۸ شب با این گروه به اجرای برنامه بپردازد.

همای ورزشگاه های شهرها را برای برگزاری برنامه در نظر گرفته که قرار است کل دکور از جمله ایوان عطار را در آن مکان بر پا کنند.

هدف وی از برگزاری کنسرت ها در شهرهای مختلف، آن است که برنامه او جنبه فرهنگ سازی ملی به خود گرفته و فقط مختص به تهران نباشد.

از آخرین فعالیت های هنری پرواز همای، می توان به ضبط دو آلبوم او اشاره کرد؛ یکی از این آثار، اپرای «حلاج» بوده که در قالب صوتی و تصویری منتشر شده و دیگری اثری با عنوان «ای خانه ات خراب» است که شعر و آهنگسازی کار بر عهده خود وی می باشد.

   

Parvaz Homay
برگزاری کنسرت های «حلاج» پرواز همای در شهرستانپرواز همایگراتومیک - پرواز همای از خوانندگان موسیقی اصیل ایرانی است که با گروه «مستان» به اجرای کنسرت می پردازد. این گروه تاکنون برنامه هایی با عنوان «مستان می آیند»، «جدال عقل و عشق»، «ملاقات با دوزخیان» و .. را اجرا کرده اند که قبل از هر اجرا، کنسرت را به یکی از استادان ایرانی تقدیم می کنند.این خواننده مطرح موسیقی از تاریخ ۲۱ مرداد ماه تا ۱۵ شهریور اپرای «حلاج» را در ایوان عطار کاخ سعدآباد اجرا کرد و یک تجربه موفق را در کرنامه هنری خود به ثبت رساند.او قصد دارد پایان آذر ماه به شهر هایی نظیر اهواز، تبریز، رشت، شیراز، اصفهان و کرمان سفر کند و در هر شهر، حدود ۸ شب با این گروه به اجرای برنامه بپردازد.همای ورزشگاه های شهرها را برای برگزاری برنامه در نظر گرفته که قرار است کل دکور از جمله ایوان عطار را در آن مکان بر پا کنند.هدف وی از برگزاری کنسرت ها در شهرهای مختلف، آن است که برنامه او جنبه فرهنگ سازی ملی به خود گرفته و فقط مختص به تهران نباشد.از آخرین فعالیت های هنری پرواز همای، می توان به ضبط دو آلبوم او اشاره کرد؛ یکی از این آثار، اپرای «حلاج» بوده که در قالب صوتی و تصویری منتشر شده و دیگری اثری با عنوان «ای خانه ات خراب» است که شعر و آهنگسازی کار بر عهده خود وی می باشد.   

برگزاری کنسرت های «حلاج» پرواز همای در شهرستان

پرواز همای

گراتومیک - پرواز همای از خوانندگان موسیقی اصیل ایرانی است که با گروه «مستان» به اجرای کنسرت می پردازد. این گروه تاکنون برنامه هایی با عنوان «مستان می آیند»، «جدال عقل و عشق»، «ملاقات با دوزخیان» و .. را اجرا کرده اند که قبل از هر اجرا، کنسرت را به یکی از استادان ایرانی تقدیم می کنند.

این خواننده مطرح موسیقی از تاریخ ۲۱ مرداد ماه تا ۱۵ شهریور اپرای «حلاج» را در ایوان عطار کاخ سعدآباد اجرا کرد و یک تجربه موفق را در کرنامه هنری خود به ثبت رساند.

او قصد دارد پایان آذر ماه به شهر هایی نظیر اهواز، تبریز، رشت، شیراز، اصفهان و کرمان سفر کند و در هر شهر، حدود ۸ شب با این گروه به اجرای برنامه بپردازد.

همای ورزشگاه های شهرها را برای برگزاری برنامه در نظر گرفته که قرار است کل دکور از جمله ایوان عطار را در آن مکان بر پا کنند.

هدف وی از برگزاری کنسرت ها در شهرهای مختلف، آن است که برنامه او جنبه فرهنگ سازی ملی به خود گرفته و فقط مختص به تهران نباشد.

از آخرین فعالیت های هنری پرواز همای، می توان به ضبط دو آلبوم او اشاره کرد؛ یکی از این آثار، اپرای «حلاج» بوده که در قالب صوتی و تصویری منتشر شده و دیگری اثری با عنوان «ای خانه ات خراب» است که شعر و آهنگسازی کار بر عهده خود وی می باشد.

   
پرواز همای
اجرای پرواز همای در شهرستان ها
2018 / 10 / 26
Parvaz Homay Parvaz Homay news آخرین خبر از پرواز همای اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ پرواز همای خبر جدید در مورد پرواز همای خبرای جدید ازپرواز همای درباره پرواز همای
More