×
×  دانلود بهنام بانی کنسرت های جدید بهنام بانی بعد از جام جهانی

کنسرت های جدید بهنام بانی بعد از جام جهانی

کنسرت‌های تهران در مردادماه

بهنام بانی برای تماشای بازی‌های جام جهانی در روسیه حضور دارد

گراتومیک - مدیر برنامه‌های بهنام بانی گفت: کنسرت تهران بهنام بانی در مردادماه برگزار می‌شود چون کنسرت تهران در اردیبهشت ماه به تعداد زیاد برگزار شد ترجیح دادیم در خرداد و تیرماه در شهرستان کنسرت برگزار کنیم و در ماه مرداد کنسرت‌هایمان در تهران در برج میلاد و سالن میلاد نمایشگاه برگزار می‌شود.

محمد حاتم پور مدیر برنامه‌های بهنام بانی درباره برنامه‌های این خواننده گفت: با توجه به این که بهنام بانی در حال حاضر برای تماشای بازی‌های جام جهانی و تیم ملی ایران در روسیه حضور دارد فعلا برنامه‌های این خواننده برای برگزاری کنسرت مشخص نیست و دیرتر از سایر خوانندگان برنامه کنسرت‌هایمان آغاز می‌شود.

 کنسرت‌های بانی از ۱۲ و ۱۳ تیرماه پس از بازگشت این خواننده آغاز می‌شود و برنامه‌هایمان در دوم و سوم تیر قطعی می‌شود.

این مدیر برنامه درباره برنامه کنسرت‌های بانی در شهرستان‌ها اظهار کرد: یزد، دامغان و آبادان از شهرستان‌هایی است که بانی پس از بازگشت در آنها کنسرت برگزار می‌کند اما هنوز مجوز و تاریخ دقیق اجرا در این شهرها قطعی نشده است.

 بهنام بانی در مردادماه در تهران کنسرت برگزار می‌کند چون در اردیبهشت‌ماه کنسرت‌های زیادی در پایتخت برگزار شد بنابراین ترجیح دادیم در خرداد و تیرماه در شهرستان کنسرت برگزار کنیم که در ماه مرداد کنسرت‌هایمان در تهران در برج میلاد و سالن میلاد نمایشگاه برگزار می‌شود.

وی درباره آثار جدید بهنام بانی بیان کرد: با توجه به این که قطعه ماه عسل را به تازگی منتشر کردیم تا یک ماه دیگر قطعه‌ای منتشر نخواهیم کرد.

بهنام بانی فعلا به فکر انتشار آلبوم نیست ولی شاید روزی تصمیم بگیرد که آلبوم منتشر کند.

  

Behnam Bani
کنسرت‌های تهران در مردادماهبهنام بانی برای تماشای بازی‌های جام جهانی در روسیه حضور داردگراتومیک - مدیر برنامه‌های بهنام بانی گفت: کنسرت تهران بهنام بانی در مردادماه برگزار می‌شود چون کنسرت تهران در اردیبهشت ماه به تعداد زیاد برگزار شد ترجیح دادیم در خرداد و تیرماه در شهرستان کنسرت برگزار کنیم و در ماه مرداد کنسرت‌هایمان در تهران در برج میلاد و سالن میلاد نمایشگاه برگزار می‌شود.محمد حاتم پور مدیر برنامه‌های بهنام بانی درباره برنامه‌های این خواننده گفت: با توجه به این که بهنام بانی در حال حاضر برای تماشای بازی‌های جام جهانی و تیم ملی ایران در روسیه حضور دارد فعلا برنامه‌های این خواننده برای برگزاری کنسرت مشخص نیست و دیرتر از سایر خوانندگان برنامه کنسرت‌هایمان آغاز می‌شود. کنسرت‌های بانی از ۱۲ و ۱۳ تیرماه پس از بازگشت این خواننده آغاز می‌شود و برنامه‌هایمان در دوم و سوم تیر قطعی می‌شود.این مدیر برنامه درباره برنامه کنسرت‌های بانی در شهرستان‌ها اظهار کرد: یزد، دامغان و آبادان از شهرستان‌هایی است که بانی پس از بازگشت در آنها کنسرت برگزار می‌کند اما هنوز مجوز و تاریخ دقیق اجرا در این شهرها قطعی نشده است. بهنام بانی در مردادماه در تهران کنسرت برگزار می‌کند چون در اردیبهشت‌ماه کنسرت‌های زیادی در پایتخت برگزار شد بنابراین ترجیح دادیم در خرداد و تیرماه در شهرستان کنسرت برگزار کنیم که در ماه مرداد کنسرت‌هایمان در تهران در برج میلاد و سالن میلاد نمایشگاه برگزار می‌شود.وی درباره آثار جدید بهنام بانی بیان کرد: با توجه به این که قطعه ماه عسل را به تازگی منتشر کردیم تا یک ماه دیگر قطعه‌ای منتشر نخواهیم کرد.بهنام بانی فعلا به فکر انتشار آلبوم نیست ولی شاید روزی تصمیم بگیرد که آلبوم منتشر کند.  

کنسرت‌های تهران در مردادماه

بهنام بانی برای تماشای بازی‌های جام جهانی در روسیه حضور دارد

گراتومیک - مدیر برنامه‌های بهنام بانی گفت: کنسرت تهران بهنام بانی در مردادماه برگزار می‌شود چون کنسرت تهران در اردیبهشت ماه به تعداد زیاد برگزار شد ترجیح دادیم در خرداد و تیرماه در شهرستان کنسرت برگزار کنیم و در ماه مرداد کنسرت‌هایمان در تهران در برج میلاد و سالن میلاد نمایشگاه برگزار می‌شود.

محمد حاتم پور مدیر برنامه‌های بهنام بانی درباره برنامه‌های این خواننده گفت: با توجه به این که بهنام بانی در حال حاضر برای تماشای بازی‌های جام جهانی و تیم ملی ایران در روسیه حضور دارد فعلا برنامه‌های این خواننده برای برگزاری کنسرت مشخص نیست و دیرتر از سایر خوانندگان برنامه کنسرت‌هایمان آغاز می‌شود.

 کنسرت‌های بانی از ۱۲ و ۱۳ تیرماه پس از بازگشت این خواننده آغاز می‌شود و برنامه‌هایمان در دوم و سوم تیر قطعی می‌شود.

این مدیر برنامه درباره برنامه کنسرت‌های بانی در شهرستان‌ها اظهار کرد: یزد، دامغان و آبادان از شهرستان‌هایی است که بانی پس از بازگشت در آنها کنسرت برگزار می‌کند اما هنوز مجوز و تاریخ دقیق اجرا در این شهرها قطعی نشده است.

 بهنام بانی در مردادماه در تهران کنسرت برگزار می‌کند چون در اردیبهشت‌ماه کنسرت‌های زیادی در پایتخت برگزار شد بنابراین ترجیح دادیم در خرداد و تیرماه در شهرستان کنسرت برگزار کنیم که در ماه مرداد کنسرت‌هایمان در تهران در برج میلاد و سالن میلاد نمایشگاه برگزار می‌شود.

وی درباره آثار جدید بهنام بانی بیان کرد: با توجه به این که قطعه ماه عسل را به تازگی منتشر کردیم تا یک ماه دیگر قطعه‌ای منتشر نخواهیم کرد.

بهنام بانی فعلا به فکر انتشار آلبوم نیست ولی شاید روزی تصمیم بگیرد که آلبوم منتشر کند.

  
بهنام بانی
کنسرت های جدید بهنام بانی بعد از جام جهانی
2018 / 06 / 21
Behnam Bani behnam bani news آخرین خبر از بهنام بانی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ بهنام بانی خبر جدید در مورد بهنام بانی خبرای جدید ازبهنام بانی درباره بهنام بانی
More