×
×  دانلود ناظری ها کنسرت ناظری ها در اصفهان

کنسرت ناظری ها در اصفهان

ناظری های در چهل ستون کنسرت می دهند

با وجودی که مردادماه علاقه‌مندان به سبک پاپ در اصفهان از کنسرت‌های زیادی بهره بردند اما شهریور با حضور دو تن از هنرمندان موسیقی سنتی کشور در اصفهان زمینه را برای استفاده علاقه‌مندان به موسیقی سنتی فراهم کرده است.

 

گروه چارتار 8 شهریور امسال در سالن رودکی میهمان اصفهانی‌ها است، این کنسرت در دو سانس 18 و 21 برگزار می‌شود.

کنسرت دیگر این ماه با نام «آواز پارسی اصفهان» با هنرمندی حافظ و شهرام ناظری در کاخ چهل‌ستون برگزار می‌شود،

این کنسرت 16 و 17 شهریور انجام می‌شود

shahram nazeri
ناظری های در چهل ستون کنسرت می دهندبا وجودی که مردادماه علاقه‌مندان به سبک پاپ در اصفهان از کنسرت‌های زیادی بهره بردند اما شهریور با حضور دو تن از هنرمندان موسیقی سنتی کشور در اصفهان زمینه را برای استفاده علاقه‌مندان به موسیقی سنتی فراهم کرده است. گروه چارتار 8 شهریور امسال در سالن رودکی میهمان اصفهانی‌ها است، این کنسرت در دو سانس 18 و 21 برگزار می‌شود.کنسرت دیگر این ماه با نام «آواز پارسی اصفهان» با هنرمندی حافظ و شهرام ناظری در کاخ چهل‌ستون برگزار می‌شود، این کنسرت 16 و 17 شهریور انجام می‌شود

ناظری های در چهل ستون کنسرت می دهند

با وجودی که مردادماه علاقه‌مندان به سبک پاپ در اصفهان از کنسرت‌های زیادی بهره بردند اما شهریور با حضور دو تن از هنرمندان موسیقی سنتی کشور در اصفهان زمینه را برای استفاده علاقه‌مندان به موسیقی سنتی فراهم کرده است.

 

گروه چارتار 8 شهریور امسال در سالن رودکی میهمان اصفهانی‌ها است، این کنسرت در دو سانس 18 و 21 برگزار می‌شود.

کنسرت دیگر این ماه با نام «آواز پارسی اصفهان» با هنرمندی حافظ و شهرام ناظری در کاخ چهل‌ستون برگزار می‌شود،

این کنسرت 16 و 17 شهریور انجام می‌شود

ناظری ها
کنسرت ناظری ها در اصفهان
2017 / 08 / 29
Shahram nazeri shahram nazeri news آخرین خبر از ناظری ها اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد ناظری ها خبرای جدید ازناظری ها درباره ناظری ها ناظری ها
More