×
×  دانلود حمید هیراد بررسی فیلم‌ها و مدارک کنسرت حمید هیراد توسط دفتر موسیقی

بررسی فیلم‌ها و مدارک کنسرت حمید هیراد توسط دفتر موسیقی

تمامی فیلم‌ها و مدارک کنسرت حمید هیراد بررسی می‌شود

واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلم‌ها و و مدارک مربوط به اجراهای مختلف کنسرت اخیر حمید هیراد را بررسی می‌کند.

گراتومیک - واحد نظارت و ارزشیابی این دفتر اعلام کرد: «به منظور رفع شبهه‌ها و احترام به هنر موسیقی و حقوق علاقه‌مندان موسیقی، تمامی فیلم‌ها و مدارک مربوط به اجراهای کنسرت اخیر حمید هیراد بررسی می‌شود و براساس نتیجه به دست آمده از این بررسی تصمیم‌گیری خواهد شد.»

اشاره واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی به ویدئویی است از کنسرت حمید هیراد در شیراز که 25 تیر برگزار شد. در این ویدئو در حالی که حمید هیراد میکروفن را در دست دارد و در حال تعظیم به مخاطبان است، صدایش در سالن پخش می‌شود که منجر به ایجاد شبهه پلی‌بک بودن این کنسرت شده است.

این در حالی است که هیراد در صفحه اینستاگرام خود با انتشار فیلم دیگری که از کنار استیج گرفته شده است، مطرح شدن موضوع اجرای پلی‌بکش را «تخریب‌های سازماندهی شده» می‌داند و می‌گوید این «جا‌به‌جایی صدای کنسرت» است.

    

Hamid Hiraad
تمامی فیلم‌ها و مدارک کنسرت حمید هیراد بررسی می‌شودواحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلم‌ها و و مدارک مربوط به اجراهای مختلف کنسرت اخیر حمید هیراد را بررسی می‌کند.گراتومیک - واحد نظارت و ارزشیابی این دفتر اعلام کرد: «به منظور رفع شبهه‌ها و احترام به هنر موسیقی و حقوق علاقه‌مندان موسیقی، تمامی فیلم‌ها و مدارک مربوط به اجراهای کنسرت اخیر حمید هیراد بررسی می‌شود و براساس نتیجه به دست آمده از این بررسی تصمیم‌گیری خواهد شد.»اشاره واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی به ویدئویی است از کنسرت حمید هیراد در شیراز که 25 تیر برگزار شد. در این ویدئو در حالی که حمید هیراد میکروفن را در دست دارد و در حال تعظیم به مخاطبان است، صدایش در سالن پخش می‌شود که منجر به ایجاد شبهه پلی‌بک بودن این کنسرت شده است.این در حالی است که هیراد در صفحه اینستاگرام خود با انتشار فیلم دیگری که از کنار استیج گرفته شده است، مطرح شدن موضوع اجرای پلی‌بکش را «تخریب‌های سازماندهی شده» می‌داند و می‌گوید این «جا‌به‌جایی صدای کنسرت» است.    

تمامی فیلم‌ها و مدارک کنسرت حمید هیراد بررسی می‌شود

واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فیلم‌ها و و مدارک مربوط به اجراهای مختلف کنسرت اخیر حمید هیراد را بررسی می‌کند.

گراتومیک - واحد نظارت و ارزشیابی این دفتر اعلام کرد: «به منظور رفع شبهه‌ها و احترام به هنر موسیقی و حقوق علاقه‌مندان موسیقی، تمامی فیلم‌ها و مدارک مربوط به اجراهای کنسرت اخیر حمید هیراد بررسی می‌شود و براساس نتیجه به دست آمده از این بررسی تصمیم‌گیری خواهد شد.»

اشاره واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی به ویدئویی است از کنسرت حمید هیراد در شیراز که 25 تیر برگزار شد. در این ویدئو در حالی که حمید هیراد میکروفن را در دست دارد و در حال تعظیم به مخاطبان است، صدایش در سالن پخش می‌شود که منجر به ایجاد شبهه پلی‌بک بودن این کنسرت شده است.

این در حالی است که هیراد در صفحه اینستاگرام خود با انتشار فیلم دیگری که از کنار استیج گرفته شده است، مطرح شدن موضوع اجرای پلی‌بکش را «تخریب‌های سازماندهی شده» می‌داند و می‌گوید این «جا‌به‌جایی صدای کنسرت» است.

    
حمید هیراد
بررسی فیلم‌ها و مدارک کنسرت حمید هیراد توسط دفتر موسیقی
2018 / 07 / 30
Hamid Hiraad Hamid Hiraad news آخرین خبر از حمید هیراد اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حمید هیراد خبر جدید در مورد حمید هیراد خبرای جدید ازحمید هیراد درباره حمید هیراد
More