×
×  دانلود شهرام و حافظ ناظری  اجرای آواز پارسی شهرام و حافظ ناظری در رشت

اجرای آواز پارسی شهرام و حافظ ناظری در رشت

شهرام و حافظ ناظری روی صحنه می روند

اجرای آواز پارسی با لحن حماسی در رشت

کنسرت شهرام و حافظ ناظری با عنوان آواز پارسی در روز سه شنبه 3 بهمن‌ماه در آمفی تئاتر زنده یاد نامجو شهر رشت برگزار می شود.

کنسرت "آواز پارسی" شهرام و حافظ ناظری که براساس اشعار شاهنامه فردوسی ساخته شده، پس از اجرا در پایتخت، این بار قرار است در شهر رشت میزبان مخاطبان موسیقی شود.

پروژه "آواز پارسی" ناظری‌ها از دو بخش تشکیل می‌شود که در ابتدا حافظ ناظری و نوازندگان گروه که متشکل از کوارتت زهی، سازهای کوبه‌ای و نیز عود است او را همراهی می‌کنند. در بخش دوم این کنسرت با اضافه شدن شهرام ناظری داستان "ضحاک" توسط پدر و پسر، با لحن حماسی به اجرا درمى‌آید.

فردوسی به اعتقاد بسیاری هویت ملی است که زبان فارسی را نجات داد. این زبان فاخر و زیبا، اگر تا به امروز ما ایرانی‌ها آن را حفظ کرده‌ایم به دلیل این است که فردوسی پایه آن را گذاشته است. در پروژه آواز پارسی نیز این موضوع با شدت بیشتری اعمال می‌شود.

کنسرت شهرام و حافظ ناظری با عنوان "آواز پارسی" در روز سه شنبه 3 بهمن‌ماه در دو سانس 18:00 و 20:30 در آمفی تئاتر زنده یاد نامجو شهر رشت برگزار می شود.

 

shahram nazeri
شهرام و حافظ ناظری روی صحنه می رونداجرای آواز پارسی با لحن حماسی در رشتکنسرت شهرام و حافظ ناظری با عنوان آواز پارسی در روز سه شنبه 3 بهمن‌ماه در آمفی تئاتر زنده یاد نامجو شهر رشت برگزار می شود.کنسرت "آواز پارسی" شهرام و حافظ ناظری که براساس اشعار شاهنامه فردوسی ساخته شده، پس از اجرا در پایتخت، این بار قرار است در شهر رشت میزبان مخاطبان موسیقی شود.پروژه "آواز پارسی" ناظری‌ها از دو بخش تشکیل می‌شود که در ابتدا حافظ ناظری و نوازندگان گروه که متشکل از کوارتت زهی، سازهای کوبه‌ای و نیز عود است او را همراهی می‌کنند. در بخش دوم این کنسرت با اضافه شدن شهرام ناظری داستان "ضحاک" توسط پدر و پسر، با لحن حماسی به اجرا درمى‌آید.فردوسی به اعتقاد بسیاری هویت ملی است که زبان فارسی را نجات داد. این زبان فاخر و زیبا، اگر تا به امروز ما ایرانی‌ها آن را حفظ کرده‌ایم به دلیل این است که فردوسی پایه آن را گذاشته است. در پروژه آواز پارسی نیز این موضوع با شدت بیشتری اعمال می‌شود.کنسرت شهرام و حافظ ناظری با عنوان "آواز پارسی" در روز سه شنبه 3 بهمن‌ماه در دو سانس 18:00 و 20:30 در آمفی تئاتر زنده یاد نامجو شهر رشت برگزار می شود. 

شهرام و حافظ ناظری روی صحنه می روند

اجرای آواز پارسی با لحن حماسی در رشت

کنسرت شهرام و حافظ ناظری با عنوان آواز پارسی در روز سه شنبه 3 بهمن‌ماه در آمفی تئاتر زنده یاد نامجو شهر رشت برگزار می شود.

کنسرت "آواز پارسی" شهرام و حافظ ناظری که براساس اشعار شاهنامه فردوسی ساخته شده، پس از اجرا در پایتخت، این بار قرار است در شهر رشت میزبان مخاطبان موسیقی شود.

پروژه "آواز پارسی" ناظری‌ها از دو بخش تشکیل می‌شود که در ابتدا حافظ ناظری و نوازندگان گروه که متشکل از کوارتت زهی، سازهای کوبه‌ای و نیز عود است او را همراهی می‌کنند. در بخش دوم این کنسرت با اضافه شدن شهرام ناظری داستان "ضحاک" توسط پدر و پسر، با لحن حماسی به اجرا درمى‌آید.

فردوسی به اعتقاد بسیاری هویت ملی است که زبان فارسی را نجات داد. این زبان فاخر و زیبا، اگر تا به امروز ما ایرانی‌ها آن را حفظ کرده‌ایم به دلیل این است که فردوسی پایه آن را گذاشته است. در پروژه آواز پارسی نیز این موضوع با شدت بیشتری اعمال می‌شود.

کنسرت شهرام و حافظ ناظری با عنوان "آواز پارسی" در روز سه شنبه 3 بهمن‌ماه در دو سانس 18:00 و 20:30 در آمفی تئاتر زنده یاد نامجو شهر رشت برگزار می شود.

 
شهرام و حافظ ناظری 
اجرای آواز پارسی شهرام و حافظ ناظری در رشت
2017 / 12 / 27
Shahram nazeri shahram nazeri news آخرین خبر از شهرام و حافظ ناظری  اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد شهرام و حافظ ناظری  خبرای جدید ازشهرام و حافظ ناظری  درباره شهرام و حافظ ناظری  شهرام و حافظ ناظری
More