×
×  دانلود شهاب مظفری کنسرت شهاب مظفری در تبریز

کنسرت شهاب مظفری در تبریز

۱۴ اسفند ماه

کنسرت شهاب مظفری در تبریز برگزار می‌شود

گراتومیک - تازه‌ترین کنسرت شهاب مظفری خواننده موسیقی پاپ روز سه‌شنبه چهاردهم اسفندماه در مرکزهمایش‌های بین‌المللی شهر تبریز برگزار می‌شود.

شهاب مظفری خواننده موسیقی پاپ روز سه‌شنبه چهاردهم اسفندماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهر تبریز تازه‌ترین کنسرت خود را برگزار خواهد کرد.

شهاب مظفری در این کنسرت ضمن اجرای آثار منتخب خود طی ماه های گذشته، تعدادی از آثارجدید خود را نیز برای علاقمندان اجرا می کند.

این کنسرت به همت و همکاری مؤسسه فرهنگی و هنری «اوج آرامش طنین بهرام»، آکادمی«سفیر گفتمان» و تهیه‌کنندگی فرید صفایی‌فرد روی صحنه می‌رود.

   

Shahab Mozaffari
۱۴ اسفند ماهکنسرت شهاب مظفری در تبریز برگزار می‌شودگراتومیک - تازه‌ترین کنسرت شهاب مظفری خواننده موسیقی پاپ روز سه‌شنبه چهاردهم اسفندماه در مرکزهمایش‌های بین‌المللی شهر تبریز برگزار می‌شود.شهاب مظفری خواننده موسیقی پاپ روز سه‌شنبه چهاردهم اسفندماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهر تبریز تازه‌ترین کنسرت خود را برگزار خواهد کرد.شهاب مظفری در این کنسرت ضمن اجرای آثار منتخب خود طی ماه های گذشته، تعدادی از آثارجدید خود را نیز برای علاقمندان اجرا می کند.این کنسرت به همت و همکاری مؤسسه فرهنگی و هنری «اوج آرامش طنین بهرام»، آکادمی«سفیر گفتمان» و تهیه‌کنندگی فرید صفایی‌فرد روی صحنه می‌رود.   

۱۴ اسفند ماه

کنسرت شهاب مظفری در تبریز برگزار می‌شود

گراتومیک - تازه‌ترین کنسرت شهاب مظفری خواننده موسیقی پاپ روز سه‌شنبه چهاردهم اسفندماه در مرکزهمایش‌های بین‌المللی شهر تبریز برگزار می‌شود.

شهاب مظفری خواننده موسیقی پاپ روز سه‌شنبه چهاردهم اسفندماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهر تبریز تازه‌ترین کنسرت خود را برگزار خواهد کرد.

شهاب مظفری در این کنسرت ضمن اجرای آثار منتخب خود طی ماه های گذشته، تعدادی از آثارجدید خود را نیز برای علاقمندان اجرا می کند.

این کنسرت به همت و همکاری مؤسسه فرهنگی و هنری «اوج آرامش طنین بهرام»، آکادمی«سفیر گفتمان» و تهیه‌کنندگی فرید صفایی‌فرد روی صحنه می‌رود.

   
شهاب مظفری
کنسرت شهاب مظفری در تبریز
2019 / 02 / 20
Shahab Mozaffari Shahab Mozaffari news آخرین خبر از شهاب مظفری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد شهاب مظفری خبرای جدید ازشهاب مظفری درباره شهاب مظفری شهاب مظفری
More