×
×  دانلود پرواز همای کنسرت رایگان پرواز همای

کنسرت رایگان پرواز همای

 هر کسی پول ندارد، مجانی به کنسرت من بیاید

گراتومیک - پرواز همای در جدیدترین مصاحبه‌اش به خواننده‌هایی که کنسرت‌شان را به خاطر همراهی با مردم لغو کردند، اعتراض کرده و می‌گوید آن‌ها اگر راست می‌گویند کنسرت رایگان برگزار کنند

خواننده موسیقی ایرانی می‌گوید: برخی از دوستان کنسرت‌هایشان را با این عنوان لغو کردند که اوضاع خوبی نیست و حال دل مردمان ایران خوب نیست و... حال سوال من این است؛ اگر زمانی که حال دل مردم خوب نیست، ما برایشان نخوانیم، پس کی باید برایشان بخوانیم؟

در ادامه این گفت‌وگو که ظاهراً قبل از اعلام تصمیم همایون شجریان برای برگزاری کنسرت رایگان خیابانی انجام شده، پرواز همای می‌گوید: من فکر می‌کنم همه این ادعاها دروغ است. این‌ها منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. به این نتیجه رسیده‌اند که مردم پول ندارند بلیت‌هایشان را بخرند، به همین دلیل کنسرت‌هایشان را لغو کرده‌اند و اینگونه بیان کرده‌اند که حال دل مردم خوب نیست.

وی می‌افزاید: ولی من برعکس عمل می‌کنم. من درست در زمانی که حال دل مردم خوب نیست برایشان می‌خوانم. لازم باشد برایشان رایگان کنسرت برگزار می‌کنم. هر کسی هم پول ندارد کنسرت من بیاید، مجانی بیاید. آهنگ‌هایم را هم می‌گذارم تا مردم رایگان دانلود کنند تا حال دلشان خوب شود.

پرواز همای در پایان می‌گوید: آنهایی که ادعا دارند در زمانه‌ای مهربان‌تر برای مردم می‌خوانند، اگر راست می‌گویند کنسرت رایگان برای مردم برگزار کنند. با این الفاظ و این حرف‌ها، جمله‌های شاعرانه تحویل مردم ندهند. بهتر است در این روزهای سخت کمک حال مردم ایران باشند.

گفتنی است، ماه گذشته همایون شجریان و سیروان خسروی کنسرت‌هایشان را به خاطر مشکلات معیشتی مردم لغو کردند اما هر دوی آنها در دو روز اخیر اعلام کرده‌اند که به

صورت رایگان برای مردم بخوانند که این پیشنهاد با استقبال برخی از مسئولان وزارت ارشاد و مسئولان شهری همراه شده است

    

Parvaz Homay
 هر کسی پول ندارد، مجانی به کنسرت من بیایدگراتومیک - پرواز همای در جدیدترین مصاحبه‌اش به خواننده‌هایی که کنسرت‌شان را به خاطر همراهی با مردم لغو کردند، اعتراض کرده و می‌گوید آن‌ها اگر راست می‌گویند کنسرت رایگان برگزار کنندخواننده موسیقی ایرانی می‌گوید: برخی از دوستان کنسرت‌هایشان را با این عنوان لغو کردند که اوضاع خوبی نیست و حال دل مردمان ایران خوب نیست و... حال سوال من این است؛ اگر زمانی که حال دل مردم خوب نیست، ما برایشان نخوانیم، پس کی باید برایشان بخوانیم؟در ادامه این گفت‌وگو که ظاهراً قبل از اعلام تصمیم همایون شجریان برای برگزاری کنسرت رایگان خیابانی انجام شده، پرواز همای می‌گوید: من فکر می‌کنم همه این ادعاها دروغ است. این‌ها منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. به این نتیجه رسیده‌اند که مردم پول ندارند بلیت‌هایشان را بخرند، به همین دلیل کنسرت‌هایشان را لغو کرده‌اند و اینگونه بیان کرده‌اند که حال دل مردم خوب نیست.وی می‌افزاید: ولی من برعکس عمل می‌کنم. من درست در زمانی که حال دل مردم خوب نیست برایشان می‌خوانم. لازم باشد برایشان رایگان کنسرت برگزار می‌کنم. هر کسی هم پول ندارد کنسرت من بیاید، مجانی بیاید. آهنگ‌هایم را هم می‌گذارم تا مردم رایگان دانلود کنند تا حال دلشان خوب شود.پرواز همای در پایان می‌گوید: آنهایی که ادعا دارند در زمانه‌ای مهربان‌تر برای مردم می‌خوانند، اگر راست می‌گویند کنسرت رایگان برای مردم برگزار کنند. با این الفاظ و این حرف‌ها، جمله‌های شاعرانه تحویل مردم ندهند. بهتر است در این روزهای سخت کمک حال مردم ایران باشند.گفتنی است، ماه گذشته همایون شجریان و سیروان خسروی کنسرت‌هایشان را به خاطر مشکلات معیشتی مردم لغو کردند اما هر دوی آنها در دو روز اخیر اعلام کرده‌اند که بهصورت رایگان برای مردم بخوانند که این پیشنهاد با استقبال برخی از مسئولان وزارت ارشاد و مسئولان شهری همراه شده است    

 هر کسی پول ندارد، مجانی به کنسرت من بیاید

گراتومیک - پرواز همای در جدیدترین مصاحبه‌اش به خواننده‌هایی که کنسرت‌شان را به خاطر همراهی با مردم لغو کردند، اعتراض کرده و می‌گوید آن‌ها اگر راست می‌گویند کنسرت رایگان برگزار کنند

خواننده موسیقی ایرانی می‌گوید: برخی از دوستان کنسرت‌هایشان را با این عنوان لغو کردند که اوضاع خوبی نیست و حال دل مردمان ایران خوب نیست و... حال سوال من این است؛ اگر زمانی که حال دل مردم خوب نیست، ما برایشان نخوانیم، پس کی باید برایشان بخوانیم؟

در ادامه این گفت‌وگو که ظاهراً قبل از اعلام تصمیم همایون شجریان برای برگزاری کنسرت رایگان خیابانی انجام شده، پرواز همای می‌گوید: من فکر می‌کنم همه این ادعاها دروغ است. این‌ها منافع خودشان را در نظر می‌گیرند. به این نتیجه رسیده‌اند که مردم پول ندارند بلیت‌هایشان را بخرند، به همین دلیل کنسرت‌هایشان را لغو کرده‌اند و اینگونه بیان کرده‌اند که حال دل مردم خوب نیست.

وی می‌افزاید: ولی من برعکس عمل می‌کنم. من درست در زمانی که حال دل مردم خوب نیست برایشان می‌خوانم. لازم باشد برایشان رایگان کنسرت برگزار می‌کنم. هر کسی هم پول ندارد کنسرت من بیاید، مجانی بیاید. آهنگ‌هایم را هم می‌گذارم تا مردم رایگان دانلود کنند تا حال دلشان خوب شود.

پرواز همای در پایان می‌گوید: آنهایی که ادعا دارند در زمانه‌ای مهربان‌تر برای مردم می‌خوانند، اگر راست می‌گویند کنسرت رایگان برای مردم برگزار کنند. با این الفاظ و این حرف‌ها، جمله‌های شاعرانه تحویل مردم ندهند. بهتر است در این روزهای سخت کمک حال مردم ایران باشند.

گفتنی است، ماه گذشته همایون شجریان و سیروان خسروی کنسرت‌هایشان را به خاطر مشکلات معیشتی مردم لغو کردند اما هر دوی آنها در دو روز اخیر اعلام کرده‌اند که به

صورت رایگان برای مردم بخوانند که این پیشنهاد با استقبال برخی از مسئولان وزارت ارشاد و مسئولان شهری همراه شده است

    
پرواز همای
کنسرت رایگان پرواز همای
2018 / 08 / 02
Parvaz Homay Parvaz Homay news آخرین خبر از پرواز همای اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ پرواز همای خبر جدید در مورد پرواز همای خبرای جدید ازپرواز همای درباره پرواز همای
More