×
×  دانلود بابک جهانبخش واکنش بابک جهانبخش به وضعیت اقتصادی مردم

واکنش بابک جهانبخش به وضعیت اقتصادی مردم

توضیح بابک جهانبخش درباره کنسرت جدیدش

جهانبخش: بخشى قابل توجهى از درآمد كنسرت تهران رو اختصاص میدم به يك امر خير

گراتومیک - بابک جهانبخش با انتشار پستی در اینستاگرام خبر از اختصاص بخشی از درآمد کنسرت تهرانش به یک امر خیر خبر داد.

بعد از واکنش جدی سیروان خسروی به اوضاع بد اقتصادی، این موج به راه افتاد و اکثر خوانندگان سعی کرده اند به این موضوع واکنش نشان دهند. البته سیروان کلا کنسرت خود را لغو کرده بود که با واکنش ها و انتقادات زیادی هم روبرو شد و گروه هایی مانند ماکان بند این نقد را داشتند که چرا سیروان کنسرت را لغو کرده در صورتی که میتوانست کنسرت را برگزار کند و درآمدش را به نیازمندان اختصاص دهد و این حرکت سیروان را تبلیغاتی توصیف کردند.

حال بابک جهانبخش به گونه ای دیگر به موضوع وضعیت اقتصادی مردم اشاره کرده است.

متن منتشر شده توسط بابک جهانبخش:

سلام

روز بخير

با توجه به شرايط خيلى بد اقتصادى اينروزها و مشكلات حاد معيشتى مردم نجيب ايران عزيزمون

كه روزانه با ديدن و شنيدن كلى اخبار تلخ از اين گرفتارى ها

قلبمون به درد مياد !

وظيفه خودم دونستم و تصميم دارم به جهت همدردى بيشتر

در حد و توان مجموعه خودم بخشى قابل توجهى

از درآمد كنسرت تهران رو اختصاص بدم به يك امر خير

قطعا همگى بايد در اين وضيعت بحرانى

جدى تر هواى هم رو داشته باشم

در ضمن حتما گزارش خدمتى كه انجام شده رو

طى روز هاى آتى تو پيج ميذارم تا اطلاع رسانى بشه

اميدوارم اين حركت كاملا دلى بتونه مفيد و ادامه دار باشه

يا حق

    

babak jahanbakhsh
توضیح بابک جهانبخش درباره کنسرت جدیدشجهانبخش: بخشى قابل توجهى از درآمد كنسرت تهران رو اختصاص میدم به يك امر خيرگراتومیک - بابک جهانبخش با انتشار پستی در اینستاگرام خبر از اختصاص بخشی از درآمد کنسرت تهرانش به یک امر خیر خبر داد.بعد از واکنش جدی سیروان خسروی به اوضاع بد اقتصادی، این موج به راه افتاد و اکثر خوانندگان سعی کرده اند به این موضوع واکنش نشان دهند. البته سیروان کلا کنسرت خود را لغو کرده بود که با واکنش ها و انتقادات زیادی هم روبرو شد و گروه هایی مانند ماکان بند این نقد را داشتند که چرا سیروان کنسرت را لغو کرده در صورتی که میتوانست کنسرت را برگزار کند و درآمدش را به نیازمندان اختصاص دهد و این حرکت سیروان را تبلیغاتی توصیف کردند.حال بابک جهانبخش به گونه ای دیگر به موضوع وضعیت اقتصادی مردم اشاره کرده است.متن منتشر شده توسط بابک جهانبخش:سلامروز بخيربا توجه به شرايط خيلى بد اقتصادى اينروزها و مشكلات حاد معيشتى مردم نجيب ايران عزيزمونكه روزانه با ديدن و شنيدن كلى اخبار تلخ از اين گرفتارى هاقلبمون به درد مياد !وظيفه خودم دونستم و تصميم دارم به جهت همدردى بيشتردر حد و توان مجموعه خودم بخشى قابل توجهىاز درآمد كنسرت تهران رو اختصاص بدم به يك امر خيرقطعا همگى بايد در اين وضيعت بحرانىجدى تر هواى هم رو داشته باشمدر ضمن حتما گزارش خدمتى كه انجام شده روطى روز هاى آتى تو پيج ميذارم تا اطلاع رسانى بشهاميدوارم اين حركت كاملا دلى بتونه مفيد و ادامه دار باشهيا حق    

توضیح بابک جهانبخش درباره کنسرت جدیدش

جهانبخش: بخشى قابل توجهى از درآمد كنسرت تهران رو اختصاص میدم به يك امر خير

گراتومیک - بابک جهانبخش با انتشار پستی در اینستاگرام خبر از اختصاص بخشی از درآمد کنسرت تهرانش به یک امر خیر خبر داد.

بعد از واکنش جدی سیروان خسروی به اوضاع بد اقتصادی، این موج به راه افتاد و اکثر خوانندگان سعی کرده اند به این موضوع واکنش نشان دهند. البته سیروان کلا کنسرت خود را لغو کرده بود که با واکنش ها و انتقادات زیادی هم روبرو شد و گروه هایی مانند ماکان بند این نقد را داشتند که چرا سیروان کنسرت را لغو کرده در صورتی که میتوانست کنسرت را برگزار کند و درآمدش را به نیازمندان اختصاص دهد و این حرکت سیروان را تبلیغاتی توصیف کردند.

حال بابک جهانبخش به گونه ای دیگر به موضوع وضعیت اقتصادی مردم اشاره کرده است.

متن منتشر شده توسط بابک جهانبخش:

سلام

روز بخير

با توجه به شرايط خيلى بد اقتصادى اينروزها و مشكلات حاد معيشتى مردم نجيب ايران عزيزمون

كه روزانه با ديدن و شنيدن كلى اخبار تلخ از اين گرفتارى ها

قلبمون به درد مياد !

وظيفه خودم دونستم و تصميم دارم به جهت همدردى بيشتر

در حد و توان مجموعه خودم بخشى قابل توجهى

از درآمد كنسرت تهران رو اختصاص بدم به يك امر خير

قطعا همگى بايد در اين وضيعت بحرانى

جدى تر هواى هم رو داشته باشم

در ضمن حتما گزارش خدمتى كه انجام شده رو

طى روز هاى آتى تو پيج ميذارم تا اطلاع رسانى بشه

اميدوارم اين حركت كاملا دلى بتونه مفيد و ادامه دار باشه

يا حق

    
بابک جهانبخش
واکنش بابک جهانبخش به وضعیت اقتصادی مردم
2018 / 07 / 01
Babak Jahanbakhsh babak jahanbakhsh news آخرین خبر از بابک جهانبخش آموزش موسیقی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ بابک جهانبخش خبر جدید در مورد بابک جهانبخش خبرای جدید ازبابک جهانبخش دانستنی ها در مورد موسیقی درباره بابک جهانبخش موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی واکنش بابک جهانبخش به وضعیت اقتصادی مردم
More