×
×  دانلود محمدرضا شجریان کنسرتی برای محمدرضا شجریان در میلان ایتالیا

کنسرتی برای محمدرضا شجریان در میلان ایتالیا

ایتالیا میزبان کنسرتی در پاسداشت محمدرضا شجریان

  برای تجلیل از نیم قرن زحمات بی‌شائبه

گراتومیک - کنسرت موسیقی ایرانی توسط گروه "حنانه" برای تجلیل از نیم قرن زحمات بی‌شائبه محمدرضا شجریان در عرصه موسیقی ایران در میلان ایتالیا برگزار می‌شود.

سرپرست گروه حنانه کامران همت‌پور، خواننده محمود جاهد و هم‌خوان آن ارغوان جاهد است.

برگزار کننده این مراسم انجمن دوستی ایران و ایتالیاست و کنسرت روز ۱۶ ژانویه (امروز ۲۶ دی) ساعت ۲۱ در سالن ریمودنه میلان ایتالیا برگزار می‌شود.

    

MohammadReza Shajarian
ایتالیا میزبان کنسرتی در پاسداشت محمدرضا شجریان  برای تجلیل از نیم قرن زحمات بی‌شائبهگراتومیک - کنسرت موسیقی ایرانی توسط گروه "حنانه" برای تجلیل از نیم قرن زحمات بی‌شائبه محمدرضا شجریان در عرصه موسیقی ایران در میلان ایتالیا برگزار می‌شود.سرپرست گروه حنانه کامران همت‌پور، خواننده محمود جاهد و هم‌خوان آن ارغوان جاهد است.برگزار کننده این مراسم انجمن دوستی ایران و ایتالیاست و کنسرت روز ۱۶ ژانویه (امروز ۲۶ دی) ساعت ۲۱ در سالن ریمودنه میلان ایتالیا برگزار می‌شود.    

ایتالیا میزبان کنسرتی در پاسداشت محمدرضا شجریان

  برای تجلیل از نیم قرن زحمات بی‌شائبه

گراتومیک - کنسرت موسیقی ایرانی توسط گروه "حنانه" برای تجلیل از نیم قرن زحمات بی‌شائبه محمدرضا شجریان در عرصه موسیقی ایران در میلان ایتالیا برگزار می‌شود.

سرپرست گروه حنانه کامران همت‌پور، خواننده محمود جاهد و هم‌خوان آن ارغوان جاهد است.

برگزار کننده این مراسم انجمن دوستی ایران و ایتالیاست و کنسرت روز ۱۶ ژانویه (امروز ۲۶ دی) ساعت ۲۱ در سالن ریمودنه میلان ایتالیا برگزار می‌شود.

    
محمدرضا شجریان
کنسرتی برای محمدرضا شجریان در میلان ایتالیا
2019 / 01 / 17
Mohammadreza Shajarian Mohammadreza Shajarian news آخرین خبر از محمدرضا شجریان اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد محمدرضا شجریان خبرای جدید ازمحمدرضا شجریان درباره محمدرضا شجریان محمدرضا شجریان
More