×
×  دانلود حمید عسکری کاور دزدی آهنگ جدید حمید عسکری

کاور دزدی آهنگ جدید حمید عسکری

وقتی که کاور هم کاور میشود!

هنرمندانی که هیچ ارزشی برای اثر هنری خودشان قائل نیست

گراتومیک - در کشوری که دکل های عظیم به راحتی دزدیده میشوند و در سینما، موسیقی و کلا در تمام هنر تقلید و کپی امری طبیعی است شاید دزدیدن کاور برای آهنگ، یک شوخی کوچک به نظر برسد اما یادمان نرود که تخم مرغ دزد، شتر دزد میشود.

همه ی ما میدانیم که چند سالی میشود دزدین و کاور کردن آهنگ های خارجی و داخلی، در ایران به امری کاملا طبیعی تبدیل شده و دیگر هنرمندی هم که این کار را انجام میدهد هیچگونه احساس شرمساری و پشیمانی ندارد.

آنها در واقع با اهمیت ندادن به این موضوع به مخاطب میگویند: اگر میخواهی گوش کن و اگر نمیخواهی، همینی که هست!!!

متاسفانه آنقدر این موضوع ادامه یافت که بعد از گذشت چند سال تمام آهنگ های ایرانی شبیه به هم شدند و دیگر فضا سازی و تولید یک اثر هنری استاندارد به افسانه ای غریب تبدیل شد.

حالا اگر به شما بگوییم فلان آهنگ کپی است شاید دیگر برای شما هم اهمیتی نداشته باشد، زیرا که میندانید این خانه ای بیس ویرانه است...

و اما چند وقتی میشود که در این هیاهو، دزدیدن کاور هم کم کم به امری طبیعی تبدیل شده و دیگر هنرمند حتی به خودش زحمت نمیدهد که یک کاور برای آهنگ به ظاهر جدیدش طراحی کند.

با این روند متاسفانه باید بگوییم که در آینده ای نزدیک در ایران نه تنها تولید موسیقی معنا نخواهد داشت، بلکه این امر به هنر های دیگر هم سرایت کرده و کلا تولید یک اثر هنری جدید، رو به فراموشی خواهد رفت!

و اما بهانه ی نوشتن این متن کاوری بود که حمید عسکری به همراه آهنگ جدیدش منتشر کرده است که با نگاه کردن به آن خودتان به عمق فاجعه پی میبرید.

وقتی هنرمندی که به این جایگاه رسیده که در ایران کنسرت میگذارد و همه او را میشناسند چنین کاری را تحویل مخاطب میدهد باید به حال هنر این مملکت گریست...

 

کاور آهنگ جدید حمید عسکری با عنوان (سیاره):

 

کاور فیلم alien :

    

و اما یک نمونه دیگر از همین موارد:

کاور آهنگ جدید گروه ایهام

 

کاور اصلی:

   

hamid askari
وقتی که کاور هم کاور میشود!هنرمندانی که هیچ ارزشی برای اثر هنری خودشان قائل نیستگراتومیک - در کشوری که دکل های عظیم به راحتی دزدیده میشوند و در سینما، موسیقی و کلا در تمام هنر تقلید و کپی امری طبیعی است شاید دزدیدن کاور برای آهنگ، یک شوخی کوچک به نظر برسد اما یادمان نرود که تخم مرغ دزد، شتر دزد میشود.همه ی ما میدانیم که چند سالی میشود دزدین و کاور کردن آهنگ های خارجی و داخلی، در ایران به امری کاملا طبیعی تبدیل شده و دیگر هنرمندی هم که این کار را انجام میدهد هیچگونه احساس شرمساری و پشیمانی ندارد.آنها در واقع با اهمیت ندادن به این موضوع به مخاطب میگویند: اگر میخواهی گوش کن و اگر نمیخواهی، همینی که هست!!!متاسفانه آنقدر این موضوع ادامه یافت که بعد از گذشت چند سال تمام آهنگ های ایرانی شبیه به هم شدند و دیگر فضا سازی و تولید یک اثر هنری استاندارد به افسانه ای غریب تبدیل شد.حالا اگر به شما بگوییم فلان آهنگ کپی است شاید دیگر برای شما هم اهمیتی نداشته باشد، زیرا که میندانید این خانه ای بیس ویرانه است...و اما چند وقتی میشود که در این هیاهو، دزدیدن کاور هم کم کم به امری طبیعی تبدیل شده و دیگر هنرمند حتی به خودش زحمت نمیدهد که یک کاور برای آهنگ به ظاهر جدیدش طراحی کند.با این روند متاسفانه باید بگوییم که در آینده ای نزدیک در ایران نه تنها تولید موسیقی معنا نخواهد داشت، بلکه این امر به هنر های دیگر هم سرایت کرده و کلا تولید یک اثر هنری جدید، رو به فراموشی خواهد رفت!و اما بهانه ی نوشتن این متن کاوری بود که حمید عسکری به همراه آهنگ جدیدش منتشر کرده است که با نگاه کردن به آن خودتان به عمق فاجعه پی میبرید.وقتی هنرمندی که به این جایگاه رسیده که در ایران کنسرت میگذارد و همه او را میشناسند چنین کاری را تحویل مخاطب میدهد باید به حال هنر این مملکت گریست... کاور آهنگ جدید حمید عسکری با عنوان (سیاره): کاور فیلم alien :    و اما یک نمونه دیگر از همین موارد:کاور آهنگ جدید گروه ایهام کاور اصلی:   

وقتی که کاور هم کاور میشود!

هنرمندانی که هیچ ارزشی برای اثر هنری خودشان قائل نیست

گراتومیک - در کشوری که دکل های عظیم به راحتی دزدیده میشوند و در سینما، موسیقی و کلا در تمام هنر تقلید و کپی امری طبیعی است شاید دزدیدن کاور برای آهنگ، یک شوخی کوچک به نظر برسد اما یادمان نرود که تخم مرغ دزد، شتر دزد میشود.

همه ی ما میدانیم که چند سالی میشود دزدین و کاور کردن آهنگ های خارجی و داخلی، در ایران به امری کاملا طبیعی تبدیل شده و دیگر هنرمندی هم که این کار را انجام میدهد هیچگونه احساس شرمساری و پشیمانی ندارد.

آنها در واقع با اهمیت ندادن به این موضوع به مخاطب میگویند: اگر میخواهی گوش کن و اگر نمیخواهی، همینی که هست!!!

متاسفانه آنقدر این موضوع ادامه یافت که بعد از گذشت چند سال تمام آهنگ های ایرانی شبیه به هم شدند و دیگر فضا سازی و تولید یک اثر هنری استاندارد به افسانه ای غریب تبدیل شد.

حالا اگر به شما بگوییم فلان آهنگ کپی است شاید دیگر برای شما هم اهمیتی نداشته باشد، زیرا که میندانید این خانه ای بیس ویرانه است...

و اما چند وقتی میشود که در این هیاهو، دزدیدن کاور هم کم کم به امری طبیعی تبدیل شده و دیگر هنرمند حتی به خودش زحمت نمیدهد که یک کاور برای آهنگ به ظاهر جدیدش طراحی کند.

با این روند متاسفانه باید بگوییم که در آینده ای نزدیک در ایران نه تنها تولید موسیقی معنا نخواهد داشت، بلکه این امر به هنر های دیگر هم سرایت کرده و کلا تولید یک اثر هنری جدید، رو به فراموشی خواهد رفت!

و اما بهانه ی نوشتن این متن کاوری بود که حمید عسکری به همراه آهنگ جدیدش منتشر کرده است که با نگاه کردن به آن خودتان به عمق فاجعه پی میبرید.

وقتی هنرمندی که به این جایگاه رسیده که در ایران کنسرت میگذارد و همه او را میشناسند چنین کاری را تحویل مخاطب میدهد باید به حال هنر این مملکت گریست...

 

کاور آهنگ جدید حمید عسکری با عنوان (سیاره):

 

کاور فیلم alien :

    

و اما یک نمونه دیگر از همین موارد:

کاور آهنگ جدید گروه ایهام

 

کاور اصلی:

   
حمید عسکری
کاور دزدی آهنگ جدید حمید عسکری
2018 / 08 / 09
Hamid Askari hamid askari news آخرین خبر از حمید عسکری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حمید عسکری خبر جدید در مورد حمید عسکری خبرای جدید ازحمید عسکری درباره حمید عسکری
More