×
×  دانلود ناصر چشم آذر پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد رودکی برای درگذشت ناصر چشم آذر

پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد رودکی برای درگذشت ناصر چشم آذر

تسلیت مدیرعامل بنیاد رودکی

مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی درگذشت ناصر چشم آذر، آهنگساز و نوازنده چیره دست کشورمان را تسلیت گفت.

گراتومیک - در پیام علی اکبر صفی‌پور آمده است:

هجرت استاد ناصر چشم آذر از مفاخر ارزشمند موسیقی کشور که آثارش خاطره مشترک میلیون ها هموطن است را به خانواده این هنرمند و جامعه هنری کشور تسلیت می گویم.

در سال های اخیر تالار وحدت، وعده گاه صدها هنر دوست و استاد چشم آذر بود و بنیاد رودکی افتخار میزبانی کنسرت های اخیر استاد و گروه ایستگاه را داشت. ظریف اینکه در این هفته‌های اخیر نیز در تدارک دیدار دیگری در این وعده گاه بودیم.

حال اما، ساخته های پر شمار استاد ، برای همیشه در نزد ما به یادگار می ماند؛ چه اینکه در این سرزمین پر مهر، "باران عشق" پایانی ندارد.

جای استاد در صحنه خالی و یاد او در قلب‌های ما باقی خواهد ماند.

    

Naser Cheshmazar
تسلیت مدیرعامل بنیاد رودکیمدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی درگذشت ناصر چشم آذر، آهنگساز و نوازنده چیره دست کشورمان را تسلیت گفت.گراتومیک - در پیام علی اکبر صفی‌پور آمده است:هجرت استاد ناصر چشم آذر از مفاخر ارزشمند موسیقی کشور که آثارش خاطره مشترک میلیون ها هموطن است را به خانواده این هنرمند و جامعه هنری کشور تسلیت می گویم.در سال های اخیر تالار وحدت، وعده گاه صدها هنر دوست و استاد چشم آذر بود و بنیاد رودکی افتخار میزبانی کنسرت های اخیر استاد و گروه ایستگاه را داشت. ظریف اینکه در این هفته‌های اخیر نیز در تدارک دیدار دیگری در این وعده گاه بودیم.حال اما، ساخته های پر شمار استاد ، برای همیشه در نزد ما به یادگار می ماند؛ چه اینکه در این سرزمین پر مهر، "باران عشق" پایانی ندارد.جای استاد در صحنه خالی و یاد او در قلب‌های ما باقی خواهد ماند.    

تسلیت مدیرعامل بنیاد رودکی

مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی درگذشت ناصر چشم آذر، آهنگساز و نوازنده چیره دست کشورمان را تسلیت گفت.

گراتومیک - در پیام علی اکبر صفی‌پور آمده است:

هجرت استاد ناصر چشم آذر از مفاخر ارزشمند موسیقی کشور که آثارش خاطره مشترک میلیون ها هموطن است را به خانواده این هنرمند و جامعه هنری کشور تسلیت می گویم.

در سال های اخیر تالار وحدت، وعده گاه صدها هنر دوست و استاد چشم آذر بود و بنیاد رودکی افتخار میزبانی کنسرت های اخیر استاد و گروه ایستگاه را داشت. ظریف اینکه در این هفته‌های اخیر نیز در تدارک دیدار دیگری در این وعده گاه بودیم.

حال اما، ساخته های پر شمار استاد ، برای همیشه در نزد ما به یادگار می ماند؛ چه اینکه در این سرزمین پر مهر، "باران عشق" پایانی ندارد.

جای استاد در صحنه خالی و یاد او در قلب‌های ما باقی خواهد ماند.

    
ناصر چشم آذر
پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد رودکی برای درگذشت ناصر چشم آذر
2018 / 05 / 05
Naser Cheshmazar Naser Cheshmazar news آخرین خبر از ناصر چشم آذر اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد ناصر چشم آذر خبرای جدید ازناصر چشم آذر درباره ناصر چشم آذر ناصر چشم آذر
More