×
×  دانلود پرواز همای کنسرت پرواز هماى در وزارت کشور

کنسرت پرواز هماى در وزارت کشور

همای و خواندن دیوانه تر شدم در وزارت کشور

پرواز همای قصد دارد کنسرت خود را اوایل آذر در تالار وزارت کشور روی صحنه ببرد.

کنسرت پرواز هماى با عنوان «دیوانه تر شدم» هفتم و هشتم آذر 1396 در تالار وزارت کشور با همراهى نوازندگانی از گروه «مستان» و «پرواز» برگزار می‌شود.

قطعه «دیوانه تر شدم» موسیقى تیتراژ پایانى سریال نوار زرد و همچنین قطعات «منزل ویرانه»، «تو بگو»، «زبان نگاه»، «بى من مخور شراب»، «عشق جگر خوار»، «باز چه خورده اى بگو»، «خواهش شبانه»، «شیرین لبى»، «فریاد»، «مثنوى مست» و چند قطعه تازه از ساخته‌هاى هماى در این کنسرت اجرا می‌شود.

پاشا هنجنى (نى)، محمود نوذرى (سنتور) ، امین غفارى (ویولا) ، میثم مروستى (ویلن)، سرمد انکشافى (ویلن)، روشنک نوشى (فلوت) نوازندگانی هستند که همای را در این اجرا همراهی می‌کنند.

همراه با آغاز این کنسرت سومین آلبوم رسمی هماى با عنوان «خدا در روستاى ماست» در بازار موسیقى ایران عرضه خواهد شد.

همچنبن پرواز هماى روز بیست و یکم نوامبر برابر با سی‌ام آبان 1396 در سالن «پوچینى کنسرواتوار جزپه وردى میلان» با ترکیبى از سازهاى باروک و ایرانى در اجرایی تحت عنوان «میهمانى خیام» با همراهی نوازندگانی از کشور ایتالیا به اجراى قطعات باروک ایتالیا و موسیقى ایرانى خواهد پرداخت.

کنسرت پرواز هماى با عنوان «دیوانه تر شدم» هفتم و هشتم اذر ماه در تالار بزرگ کشور با همراهى ترکیبى از گروه مستان و پرواز با برنامه ربزی موسسه آوای هنر برگزار می‌شود.

Parvaz Homay
همای و خواندن دیوانه تر شدم در وزارت کشورپرواز همای قصد دارد کنسرت خود را اوایل آذر در تالار وزارت کشور روی صحنه ببرد.کنسرت پرواز هماى با عنوان «دیوانه تر شدم» هفتم و هشتم آذر 1396 در تالار وزارت کشور با همراهى نوازندگانی از گروه «مستان» و «پرواز» برگزار می‌شود.قطعه «دیوانه تر شدم» موسیقى تیتراژ پایانى سریال نوار زرد و همچنین قطعات «منزل ویرانه»، «تو بگو»، «زبان نگاه»، «بى من مخور شراب»، «عشق جگر خوار»، «باز چه خورده اى بگو»، «خواهش شبانه»، «شیرین لبى»، «فریاد»، «مثنوى مست» و چند قطعه تازه از ساخته‌هاى هماى در این کنسرت اجرا می‌شود.پاشا هنجنى (نى)، محمود نوذرى (سنتور) ، امین غفارى (ویولا) ، میثم مروستى (ویلن)، سرمد انکشافى (ویلن)، روشنک نوشى (فلوت) نوازندگانی هستند که همای را در این اجرا همراهی می‌کنند.همراه با آغاز این کنسرت سومین آلبوم رسمی هماى با عنوان «خدا در روستاى ماست» در بازار موسیقى ایران عرضه خواهد شد.همچنبن پرواز هماى روز بیست و یکم نوامبر برابر با سی‌ام آبان 1396 در سالن «پوچینى کنسرواتوار جزپه وردى میلان» با ترکیبى از سازهاى باروک و ایرانى در اجرایی تحت عنوان «میهمانى خیام» با همراهی نوازندگانی از کشور ایتالیا به اجراى قطعات باروک ایتالیا و موسیقى ایرانى خواهد پرداخت.کنسرت پرواز هماى با عنوان «دیوانه تر شدم» هفتم و هشتم اذر ماه در تالار بزرگ کشور با همراهى ترکیبى از گروه مستان و پرواز با برنامه ربزی موسسه آوای هنر برگزار می‌شود.

همای و خواندن دیوانه تر شدم در وزارت کشور

پرواز همای قصد دارد کنسرت خود را اوایل آذر در تالار وزارت کشور روی صحنه ببرد.

کنسرت پرواز هماى با عنوان «دیوانه تر شدم» هفتم و هشتم آذر 1396 در تالار وزارت کشور با همراهى نوازندگانی از گروه «مستان» و «پرواز» برگزار می‌شود.

قطعه «دیوانه تر شدم» موسیقى تیتراژ پایانى سریال نوار زرد و همچنین قطعات «منزل ویرانه»، «تو بگو»، «زبان نگاه»، «بى من مخور شراب»، «عشق جگر خوار»، «باز چه خورده اى بگو»، «خواهش شبانه»، «شیرین لبى»، «فریاد»، «مثنوى مست» و چند قطعه تازه از ساخته‌هاى هماى در این کنسرت اجرا می‌شود.

پاشا هنجنى (نى)، محمود نوذرى (سنتور) ، امین غفارى (ویولا) ، میثم مروستى (ویلن)، سرمد انکشافى (ویلن)، روشنک نوشى (فلوت) نوازندگانی هستند که همای را در این اجرا همراهی می‌کنند.

همراه با آغاز این کنسرت سومین آلبوم رسمی هماى با عنوان «خدا در روستاى ماست» در بازار موسیقى ایران عرضه خواهد شد.

همچنبن پرواز هماى روز بیست و یکم نوامبر برابر با سی‌ام آبان 1396 در سالن «پوچینى کنسرواتوار جزپه وردى میلان» با ترکیبى از سازهاى باروک و ایرانى در اجرایی تحت عنوان «میهمانى خیام» با همراهی نوازندگانی از کشور ایتالیا به اجراى قطعات باروک ایتالیا و موسیقى ایرانى خواهد پرداخت.

کنسرت پرواز هماى با عنوان «دیوانه تر شدم» هفتم و هشتم اذر ماه در تالار بزرگ کشور با همراهى ترکیبى از گروه مستان و پرواز با برنامه ربزی موسسه آوای هنر برگزار می‌شود.

پرواز همای
کنسرت پرواز هماى در وزارت کشور
2017 / 11 / 11
Parvaz Homay Parvaz Homay news آخرین خبر از پرواز همای اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ پرواز همای خبر جدید در مورد پرواز همای خبرای جدید ازپرواز همای درباره پرواز همای
More