×
×  دانلود سلبریتی رسالت یک سلبریتی چیست؟

رسالت یک سلبریتی چیست؟

آیا سلبریتی وظیفه ای در قبال مردم دارد یا نه؟

بیایید کمی با هم پروسه ی به شهرت رسیدن و سلبریتی شدن را مرور کنیم.

گراتومیک - وقتی که یک فرد با پرداختن به یک یا چندین شاخه ی هنری به شهرت میرسد آیا باید از آن جایگاه استفاده شخصی کند و برای رسیدن به اهداف خود تلاش کند یا مسئولیت هایی هم  قبالش دارد؟

عده ای از هنرمندان ما جوابشان این است که هنرمند تنها باید به هنر خود بپردازد و به مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی کاری نداشته باشد، و اتفاقا این مشکلات و معضلاتی که امروزه همه ی ما دچار آن هستیم حاصل تفکر همین گونه از افراد است!

وقتی که به مصاحبه ی خیلی از هنرمندان ما نگاه میکنید میبینید که گفته اند من اصلا سیاسی نیستم، من درباره فلان اتفاق اطلاعات ندارم،مافیا در هنر نیست یا اگر باشد من ندیده ام و من فقط به کار خودم فکر میکنم!

بعد که کارشان را نگاه میکنید میبینید نه تنها در همان کار و حرفه ی خود حرفی برای گفتن ندارند بلکه با ندانم کاری هایشان باعث تخریب جایگاه هنرمند هم میشوند و به هنر این مملکت هم تا جایی که میتوانند لطمه میزنند.

اگر این افراد درست میگویند و تنها بر روی هنر خود متمرکز هستند پس چرا وضع هنر و هنرمندان ما اینگونه است؟ چرا فقط تعداد بسیار کمی از هنرمندان هستند که در سطح جهانی حرفی برای گفتن دارند؟

آخر هنرمندی که نه درک درستی از وضعیت اجتماعی داشته باشد و نه بداند سیاست چیست، نه دغدغه ای داشته باشد، و نه شهامت و شجاعتی برای بازگو کردن مشکلات و معضلات و کمک به مردم، پس چرا اصلا معروف است؟ چرا تریبون در اختیار دارد؟

به شهرت رسیده که تنها با مردم عکس بیاندازد و رستوران بزند و اقوامش را در آنجا مشغول کند؟ یا از مسافرت های خارج کشورش عکس منتشر کند؟

اینها هنرمند اند یا کبریت بی خطر؟

روزی یک عکس در اینستاگرام منتشر میکنند و در بهترین حالت به مردم لطف میکنند و کامنت هایشان را باز میگذارند تا عده ای از مردم که تنها دوست دارند که طرفدار باشند، قربان صدقه ی آنها بروند و بگویند که چقدر دوستشان دارند؟

بازیگران میشوند سحر قریشی ها و خوانندگان حامد همایون ها که تنها فکرشان کنسرت بیشتر و پول بیشتر است. منجلابی که اگر روزی بخواهند درستش هم کنند سال های سال طول خواهد کشید.

چرا هنرمندانی را نمیبینیم که همانگونه که علی کریمی از فساد فوتبال صحبت میکند بیایند و از فساد، مافیا، باند بازی و خیلی از مشکلاتی که همه ی ما میدانیم و در هنر این مملکت وجود دارد صحبت کنند؟

اینگونه که این هنرمندان رفتار میکنند گویی هیچ مشکلی در هنر این کشور نیست و همه چیز بر وفق مراد است.

چه کسی میپرسد حمید حامی کجاست؟ چرا او نباید پشت هم کنسرت بگذارد؟ چرا جای او افرادی همچون حمید هیراد ها رشد کرده اند که تنها پس از تولید چند قطعه در همان ابتدای کار معلوم شده که دو شاعر برای دزدیدن اشعارشان از او شاکی هستند؟ دست تهیه کنندگان هم درد نکند که میروند افرادی را پیدا میکنند که کمترین درصد را به او بدهند و بعد با قدرت رسانه ای خود آنچنان خواننده ی خود را به جامعه تزریق میکنند که مردم زیر پست منتقدین فحش های جدید اختراع میکنند.

 

منبع: اختصاصی وب سایت گراتومیک

Mag Article
آیا سلبریتی وظیفه ای در قبال مردم دارد یا نه؟بیایید کمی با هم پروسه ی به شهرت رسیدن و سلبریتی شدن را مرور کنیم.گراتومیک - وقتی که یک فرد با پرداختن به یک یا چندین شاخه ی هنری به شهرت میرسد آیا باید از آن جایگاه استفاده شخصی کند و برای رسیدن به اهداف خود تلاش کند یا مسئولیت هایی هم  قبالش دارد؟عده ای از هنرمندان ما جوابشان این است که هنرمند تنها باید به هنر خود بپردازد و به مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی کاری نداشته باشد، و اتفاقا این مشکلات و معضلاتی که امروزه همه ی ما دچار آن هستیم حاصل تفکر همین گونه از افراد است!وقتی که به مصاحبه ی خیلی از هنرمندان ما نگاه میکنید میبینید که گفته اند من اصلا سیاسی نیستم، من درباره فلان اتفاق اطلاعات ندارم،مافیا در هنر نیست یا اگر باشد من ندیده ام و من فقط به کار خودم فکر میکنم!بعد که کارشان را نگاه میکنید میبینید نه تنها در همان کار و حرفه ی خود حرفی برای گفتن ندارند بلکه با ندانم کاری هایشان باعث تخریب جایگاه هنرمند هم میشوند و به هنر این مملکت هم تا جایی که میتوانند لطمه میزنند.اگر این افراد درست میگویند و تنها بر روی هنر خود متمرکز هستند پس چرا وضع هنر و هنرمندان ما اینگونه است؟ چرا فقط تعداد بسیار کمی از هنرمندان هستند که در سطح جهانی حرفی برای گفتن دارند؟آخر هنرمندی که نه درک درستی از وضعیت اجتماعی داشته باشد و نه بداند سیاست چیست، نه دغدغه ای داشته باشد، و نه شهامت و شجاعتی برای بازگو کردن مشکلات و معضلات و کمک به مردم، پس چرا اصلا معروف است؟ چرا تریبون در اختیار دارد؟به شهرت رسیده که تنها با مردم عکس بیاندازد و رستوران بزند و اقوامش را در آنجا مشغول کند؟ یا از مسافرت های خارج کشورش عکس منتشر کند؟اینها هنرمند اند یا کبریت بی خطر؟روزی یک عکس در اینستاگرام منتشر میکنند و در بهترین حالت به مردم لطف میکنند و کامنت هایشان را باز میگذارند تا عده ای از مردم که تنها دوست دارند که طرفدار باشند، قربان صدقه ی آنها بروند و بگویند که چقدر دوستشان دارند؟بازیگران میشوند سحر قریشی ها و خوانندگان حامد همایون ها که تنها فکرشان کنسرت بیشتر و پول بیشتر است. منجلابی که اگر روزی بخواهند درستش هم کنند سال های سال طول خواهد کشید.چرا هنرمندانی را نمیبینیم که همانگونه که علی کریمی از فساد فوتبال صحبت میکند بیایند و از فساد، مافیا، باند بازی و خیلی از مشکلاتی که همه ی ما میدانیم و در هنر این مملکت وجود دارد صحبت کنند؟اینگونه که این هنرمندان رفتار میکنند گویی هیچ مشکلی در هنر این کشور نیست و همه چیز بر وفق مراد است.چه کسی میپرسد حمید حامی کجاست؟ چرا او نباید پشت هم کنسرت بگذارد؟ چرا جای او افرادی همچون حمید هیراد ها رشد کرده اند که تنها پس از تولید چند قطعه در همان ابتدای کار معلوم شده که دو شاعر برای دزدیدن اشعارشان از او شاکی هستند؟ دست تهیه کنندگان هم درد نکند که میروند افرادی را پیدا میکنند که کمترین درصد را به او بدهند و بعد با قدرت رسانه ای خود آنچنان خواننده ی خود را به جامعه تزریق میکنند که مردم زیر پست منتقدین فحش های جدید اختراع میکنند. منبع: اختصاصی وب سایت گراتومیک

آیا سلبریتی وظیفه ای در قبال مردم دارد یا نه؟

بیایید کمی با هم پروسه ی به شهرت رسیدن و سلبریتی شدن را مرور کنیم.

گراتومیک - وقتی که یک فرد با پرداختن به یک یا چندین شاخه ی هنری به شهرت میرسد آیا باید از آن جایگاه استفاده شخصی کند و برای رسیدن به اهداف خود تلاش کند یا مسئولیت هایی هم  قبالش دارد؟

عده ای از هنرمندان ما جوابشان این است که هنرمند تنها باید به هنر خود بپردازد و به مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی کاری نداشته باشد، و اتفاقا این مشکلات و معضلاتی که امروزه همه ی ما دچار آن هستیم حاصل تفکر همین گونه از افراد است!

وقتی که به مصاحبه ی خیلی از هنرمندان ما نگاه میکنید میبینید که گفته اند من اصلا سیاسی نیستم، من درباره فلان اتفاق اطلاعات ندارم،مافیا در هنر نیست یا اگر باشد من ندیده ام و من فقط به کار خودم فکر میکنم!

بعد که کارشان را نگاه میکنید میبینید نه تنها در همان کار و حرفه ی خود حرفی برای گفتن ندارند بلکه با ندانم کاری هایشان باعث تخریب جایگاه هنرمند هم میشوند و به هنر این مملکت هم تا جایی که میتوانند لطمه میزنند.

اگر این افراد درست میگویند و تنها بر روی هنر خود متمرکز هستند پس چرا وضع هنر و هنرمندان ما اینگونه است؟ چرا فقط تعداد بسیار کمی از هنرمندان هستند که در سطح جهانی حرفی برای گفتن دارند؟

آخر هنرمندی که نه درک درستی از وضعیت اجتماعی داشته باشد و نه بداند سیاست چیست، نه دغدغه ای داشته باشد، و نه شهامت و شجاعتی برای بازگو کردن مشکلات و معضلات و کمک به مردم، پس چرا اصلا معروف است؟ چرا تریبون در اختیار دارد؟

به شهرت رسیده که تنها با مردم عکس بیاندازد و رستوران بزند و اقوامش را در آنجا مشغول کند؟ یا از مسافرت های خارج کشورش عکس منتشر کند؟

اینها هنرمند اند یا کبریت بی خطر؟

روزی یک عکس در اینستاگرام منتشر میکنند و در بهترین حالت به مردم لطف میکنند و کامنت هایشان را باز میگذارند تا عده ای از مردم که تنها دوست دارند که طرفدار باشند، قربان صدقه ی آنها بروند و بگویند که چقدر دوستشان دارند؟

بازیگران میشوند سحر قریشی ها و خوانندگان حامد همایون ها که تنها فکرشان کنسرت بیشتر و پول بیشتر است. منجلابی که اگر روزی بخواهند درستش هم کنند سال های سال طول خواهد کشید.

چرا هنرمندانی را نمیبینیم که همانگونه که علی کریمی از فساد فوتبال صحبت میکند بیایند و از فساد، مافیا، باند بازی و خیلی از مشکلاتی که همه ی ما میدانیم و در هنر این مملکت وجود دارد صحبت کنند؟

اینگونه که این هنرمندان رفتار میکنند گویی هیچ مشکلی در هنر این کشور نیست و همه چیز بر وفق مراد است.

چه کسی میپرسد حمید حامی کجاست؟ چرا او نباید پشت هم کنسرت بگذارد؟ چرا جای او افرادی همچون حمید هیراد ها رشد کرده اند که تنها پس از تولید چند قطعه در همان ابتدای کار معلوم شده که دو شاعر برای دزدیدن اشعارشان از او شاکی هستند؟ دست تهیه کنندگان هم درد نکند که میروند افرادی را پیدا میکنند که کمترین درصد را به او بدهند و بعد با قدرت رسانه ای خود آنچنان خواننده ی خود را به جامعه تزریق میکنند که مردم زیر پست منتقدین فحش های جدید اختراع میکنند.

 

منبع: اختصاصی وب سایت گراتومیک

سلبریتی
رسالت یک سلبریتی چیست؟
2018 / 02 / 13
آموزش موسیقی دانستنی ها در مورد موسیقی رسالت یک سلبریتی چیست؟ موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More