×
×  دانلود رضا شاه واکنش عماد قویدل به پیدا شدن جسد مومیایی رضا شاه

واکنش عماد قویدل به پیدا شدن جسد مومیایی رضا شاه

نگاهی به حواشی پست اینستاگرامی یک رپر

کشف جسد مومیایی متعلق به رضا پهلوی

گراتومیک - همانطور که میدانید پیدا شدن جسد مومیایی رضا شاه در حفاری های اخیر شاه عبدالعظیم واکنشهای زیادی را به همراه داشته است.

اما چیزی که نظر ما را به خود جلب کرد واکنش عماد قویدل(رپرفارسی) یه این اتفاق بود.

متن منتشر شده توسط عماد قویدل:

‏‎شنيده ام ميخواستند روى زمين مقبره ات سرويس بهداشتى چند طبقه بسازند. گريستم و حكمت اين سر از خاك برآوردنت را نميدانم. خبرگزارى فارس و تسنيم كشف موميايى رضا شاه را تكذيب كردند و سازمان ميراث فرهنگى گفته موميايى كشف شده متعلق به هركه باشد بايد حفظ شود، اميدوارم اين درك در بين مسئولين باشد كه تاريخ را بايد حفظ كرد و ما امروز در اوايل انقلاب نيستيم كه با بيل مكانيكى براى تخريب تخت جمشيد يا مقبره ى رضا شاه برويم. در اينكه رضا شاه انتخاب خارجى ها براى حكومت ايران بوده شكى نيست. در اينكه آخرين پادشاهان قاجار را از خارج عزل و نصب ميكردن هم شكى نيست، اما رضا خان ايرانى را از قاجار گرفت كه در حال تكه تكه شدن بود و ترجيح داد به جاى باج دادن به پرتغال، شوروى و اتريش و انگليس و غيره فقط به يك كشور حساب پس بدهد! فقط انگليس! اگر رضا خان نبود ايران هم نبود، ايران مديون چكمه هاى اوست، اگر رضا خان نبود شايد شمال ايران حكومت خود مختار ميرزاكوچك خان بود، اگر او نبود، شيخ خزعل خوزستان را از ايران جدا كرده بود، و محمد تقى پسيان در قزوين جولان ميداد، اگر رضا خان نبود غربتى هاى بيگانه هر غلطى ميخواستند ميكردند و در ايران قدرت محاكمه ى آنها را نداشتيم (كاپيتالاسيون). او آمد و به آسمان ايران كه از ننگ و زن بارگى قاجار سياه شده بود رنگ دوباره بخشيد، ايرانى كه قبل از رضا خان توان ساخت يك پيچ و مهره را هم نداشت و بيشتر به يك دهات شبيه بود با او به كشورى مترقى تبديل شد، ايرانى كه ارتش، نيروى هوايى، دانشگاه، بيمارستان، راه آهن و هرچه كه نداشت را با رضا خان بدست آورد و ايرانيانى كه قبل از رضا شاه حتى شناسنامه نداشتند به او مديون هستند، آتاتورك چه براى تركيه كرد كه رضا خان براى ايران نكرد؟ بگذار تا ميتوانند با سناريوهاى ساختگى فيلم بسازند و او را تحريف كنند. تاريخ را نمي توان انكار كرد. امروز ميگويند پيكرت پيداش شده، خلخالى مقبره ات را زير و رو كرد اما چيزى نيافت، چه شد كه امروز پيدا شدى رضا شاه! كاش ما بدى ها و خوبى هاى انسان ها را كنار هم ببينيم، رضا خان را انگليسى ها گماشتند اما او مثل پادشاهان قبل از خود فقط در حرمسرا وقت نميگذراند! با تمام بى سوادى اش هر روز به فكر آبادانيه اين كشور بود و روزى كه از انگليس فاصله گرفت و به آلمان نزديك شد زمان عزل و تبعيدش فرا رسيد. در دورانى كه حتى ايتاليا و اسپانيا حكومت هاى فاشيستى داشتند، بي شك ايران هم مهد دموكراسى نبود! رضا شاه يك ديكتاتور بود! اما يك ديكتاتور تاريخ ساز، با اشتباهات كم و با افتخارات بسيار

  

گراتومیک:

ماجرا از این قرار است که عماد قویدل متنی را در اینستاگرام منتشر کرد تا حرف خود را به مخاطبانش برساند و سپس برای تفهیم همان متن مجبور شد که چندین پست دیگر را هم منتشر کند که اینها برای ما نشان از فاصله ی زیاد طرز فکر مخاطبان با هنرمندشان است.

البته این فاصله ها و اختلاف سلیقه ها همیشه بین هنرمند و مخاطبان در موسیقی پاپ و سبک های دیگر زیاد است چرا که هنرمندان آن سبک ها اصولا سعی میکنند حرفی را نزنند که به سیاست ربطی داشته باشد تا مبادا برای آنها مشکل ساز شود و یا اینکه باعث شود کمی طرفدارانشان را از دست بدهند.

به طور مثال هرگز مخاطبان انتظار شنیدن حرف های اجتماعی، سیاسی و یا هر حرف جدی دیگری را از ماکان بند ها ندارند و گویا رسالت آنها از همان ابتدا فرق داشته است...

اما رپرها همیشه سعی کرده اند که این فاصله را با مخاطبانشان کم و کمتر کرده و بیشتر از مشکلات و معضلات جامعه صحبت کنند و از آنجایی هم که باید هنرمند پیشرو و دقیق تر از جامعه باشد ممکن است حرف هایش با حرف ها و نظرات مخاطبان کمی فرق داشته باشد و بر همین اساس گاهی در این بین مشکلاتی هم بوجود می آید.

به طور مثال پس از انتشار این پست برخی از مخاطبان به عماد قویدل گفته اند که چرا هم از میرزاکوچک خان  خوانده ای  و هم از رضا شاه مطلب مینویسی، گویا آنها از هنرمندشان توقع دارند که سطحی به مسائل نگاه کند و بجای پرداختن به جزئیات یا طرفدار این باشد و یا طرفدار آن یکی...

و یا در جایی از این متن عماد قویدل به بی سوادی رضا شاه اشاره میکند، هرچند که معنای سواد چیز دیگری است و قطعا نمیتوان چنین فردی را بی سواد خطاب کرد!

اما همین ها کافی است تا موج مخالفت ها به راه افتد و عده ای کلا با تمام سخنان این هنرمند مخالف شوند...

بحث ما دفاع از عماد قویدل،رضا شاه و یا میرزا کوچک خان نیست، موضوع این است که ما باید بتوانیم مسائل مختلف را از هم جدا کنیم و اگر یک نظر و یا  کلمه ای در یک متن بلند خلاف نظر ما باشد نمیتوانیم با کل آن متن مخالفت کنیم. شاید به نظر عده ای پرداختن ما به این موضوع مسئله ی بیهوده ای باشد اما دقیقا همین جزئیات است که جامعه ی ما و مشکلاتش را  تشکیل میدهد. اگر مخاطبان هنر و موسیقی نتوانند این مسائل را از هم جدا کنند قطعا چیز زیادی از هنر باقی نخواهد ماند...

   

emad ghavidel
نگاهی به حواشی پست اینستاگرامی یک رپرکشف جسد مومیایی متعلق به رضا پهلویگراتومیک - همانطور که میدانید پیدا شدن جسد مومیایی رضا شاه در حفاری های اخیر شاه عبدالعظیم واکنشهای زیادی را به همراه داشته است.اما چیزی که نظر ما را به خود جلب کرد واکنش عماد قویدل(رپرفارسی) یه این اتفاق بود.متن منتشر شده توسط عماد قویدل:‏‎شنيده ام ميخواستند روى زمين مقبره ات سرويس بهداشتى چند طبقه بسازند. گريستم و حكمت اين سر از خاك برآوردنت را نميدانم. خبرگزارى فارس و تسنيم كشف موميايى رضا شاه را تكذيب كردند و سازمان ميراث فرهنگى گفته موميايى كشف شده متعلق به هركه باشد بايد حفظ شود، اميدوارم اين درك در بين مسئولين باشد كه تاريخ را بايد حفظ كرد و ما امروز در اوايل انقلاب نيستيم كه با بيل مكانيكى براى تخريب تخت جمشيد يا مقبره ى رضا شاه برويم. در اينكه رضا شاه انتخاب خارجى ها براى حكومت ايران بوده شكى نيست. در اينكه آخرين پادشاهان قاجار را از خارج عزل و نصب ميكردن هم شكى نيست، اما رضا خان ايرانى را از قاجار گرفت كه در حال تكه تكه شدن بود و ترجيح داد به جاى باج دادن به پرتغال، شوروى و اتريش و انگليس و غيره فقط به يك كشور حساب پس بدهد! فقط انگليس! اگر رضا خان نبود ايران هم نبود، ايران مديون چكمه هاى اوست، اگر رضا خان نبود شايد شمال ايران حكومت خود مختار ميرزاكوچك خان بود، اگر او نبود، شيخ خزعل خوزستان را از ايران جدا كرده بود، و محمد تقى پسيان در قزوين جولان ميداد، اگر رضا خان نبود غربتى هاى بيگانه هر غلطى ميخواستند ميكردند و در ايران قدرت محاكمه ى آنها را نداشتيم (كاپيتالاسيون). او آمد و به آسمان ايران كه از ننگ و زن بارگى قاجار سياه شده بود رنگ دوباره بخشيد، ايرانى كه قبل از رضا خان توان ساخت يك پيچ و مهره را هم نداشت و بيشتر به يك دهات شبيه بود با او به كشورى مترقى تبديل شد، ايرانى كه ارتش، نيروى هوايى، دانشگاه، بيمارستان، راه آهن و هرچه كه نداشت را با رضا خان بدست آورد و ايرانيانى كه قبل از رضا شاه حتى شناسنامه نداشتند به او مديون هستند، آتاتورك چه براى تركيه كرد كه رضا خان براى ايران نكرد؟ بگذار تا ميتوانند با سناريوهاى ساختگى فيلم بسازند و او را تحريف كنند. تاريخ را نمي توان انكار كرد. امروز ميگويند پيكرت پيداش شده، خلخالى مقبره ات را زير و رو كرد اما چيزى نيافت، چه شد كه امروز پيدا شدى رضا شاه! كاش ما بدى ها و خوبى هاى انسان ها را كنار هم ببينيم، رضا خان را انگليسى ها گماشتند اما او مثل پادشاهان قبل از خود فقط در حرمسرا وقت نميگذراند! با تمام بى سوادى اش هر روز به فكر آبادانيه اين كشور بود و روزى كه از انگليس فاصله گرفت و به آلمان نزديك شد زمان عزل و تبعيدش فرا رسيد. در دورانى كه حتى ايتاليا و اسپانيا حكومت هاى فاشيستى داشتند، بي شك ايران هم مهد دموكراسى نبود! رضا شاه يك ديكتاتور بود! اما يك ديكتاتور تاريخ ساز، با اشتباهات كم و با افتخارات بسيار  گراتومیک:ماجرا از این قرار است که عماد قویدل متنی را در اینستاگرام منتشر کرد تا حرف خود را به مخاطبانش برساند و سپس برای تفهیم همان متن مجبور شد که چندین پست دیگر را هم منتشر کند که اینها برای ما نشان از فاصله ی زیاد طرز فکر مخاطبان با هنرمندشان است.البته این فاصله ها و اختلاف سلیقه ها همیشه بین هنرمند و مخاطبان در موسیقی پاپ و سبک های دیگر زیاد است چرا که هنرمندان آن سبک ها اصولا سعی میکنند حرفی را نزنند که به سیاست ربطی داشته باشد تا مبادا برای آنها مشکل ساز شود و یا اینکه باعث شود کمی طرفدارانشان را از دست بدهند.به طور مثال هرگز مخاطبان انتظار شنیدن حرف های اجتماعی، سیاسی و یا هر حرف جدی دیگری را از ماکان بند ها ندارند و گویا رسالت آنها از همان ابتدا فرق داشته است...اما رپرها همیشه سعی کرده اند که این فاصله را با مخاطبانشان کم و کمتر کرده و بیشتر از مشکلات و معضلات جامعه صحبت کنند و از آنجایی هم که باید هنرمند پیشرو و دقیق تر از جامعه باشد ممکن است حرف هایش با حرف ها و نظرات مخاطبان کمی فرق داشته باشد و بر همین اساس گاهی در این بین مشکلاتی هم بوجود می آید.به طور مثال پس از انتشار این پست برخی از مخاطبان به عماد قویدل گفته اند که چرا هم از میرزاکوچک خان  خوانده ای  و هم از رضا شاه مطلب مینویسی، گویا آنها از هنرمندشان توقع دارند که سطحی به مسائل نگاه کند و بجای پرداختن به جزئیات یا طرفدار این باشد و یا طرفدار آن یکی...و یا در جایی از این متن عماد قویدل به بی سوادی رضا شاه اشاره میکند، هرچند که معنای سواد چیز دیگری است و قطعا نمیتوان چنین فردی را بی سواد خطاب کرد!اما همین ها کافی است تا موج مخالفت ها به راه افتد و عده ای کلا با تمام سخنان این هنرمند مخالف شوند...بحث ما دفاع از عماد قویدل،رضا شاه و یا میرزا کوچک خان نیست، موضوع این است که ما باید بتوانیم مسائل مختلف را از هم جدا کنیم و اگر یک نظر و یا  کلمه ای در یک متن بلند خلاف نظر ما باشد نمیتوانیم با کل آن متن مخالفت کنیم. شاید به نظر عده ای پرداختن ما به این موضوع مسئله ی بیهوده ای باشد اما دقیقا همین جزئیات است که جامعه ی ما و مشکلاتش را  تشکیل میدهد. اگر مخاطبان هنر و موسیقی نتوانند این مسائل را از هم جدا کنند قطعا چیز زیادی از هنر باقی نخواهد ماند...   

نگاهی به حواشی پست اینستاگرامی یک رپر

کشف جسد مومیایی متعلق به رضا پهلوی

گراتومیک - همانطور که میدانید پیدا شدن جسد مومیایی رضا شاه در حفاری های اخیر شاه عبدالعظیم واکنشهای زیادی را به همراه داشته است.

اما چیزی که نظر ما را به خود جلب کرد واکنش عماد قویدل(رپرفارسی) یه این اتفاق بود.

متن منتشر شده توسط عماد قویدل:

‏‎شنيده ام ميخواستند روى زمين مقبره ات سرويس بهداشتى چند طبقه بسازند. گريستم و حكمت اين سر از خاك برآوردنت را نميدانم. خبرگزارى فارس و تسنيم كشف موميايى رضا شاه را تكذيب كردند و سازمان ميراث فرهنگى گفته موميايى كشف شده متعلق به هركه باشد بايد حفظ شود، اميدوارم اين درك در بين مسئولين باشد كه تاريخ را بايد حفظ كرد و ما امروز در اوايل انقلاب نيستيم كه با بيل مكانيكى براى تخريب تخت جمشيد يا مقبره ى رضا شاه برويم. در اينكه رضا شاه انتخاب خارجى ها براى حكومت ايران بوده شكى نيست. در اينكه آخرين پادشاهان قاجار را از خارج عزل و نصب ميكردن هم شكى نيست، اما رضا خان ايرانى را از قاجار گرفت كه در حال تكه تكه شدن بود و ترجيح داد به جاى باج دادن به پرتغال، شوروى و اتريش و انگليس و غيره فقط به يك كشور حساب پس بدهد! فقط انگليس! اگر رضا خان نبود ايران هم نبود، ايران مديون چكمه هاى اوست، اگر رضا خان نبود شايد شمال ايران حكومت خود مختار ميرزاكوچك خان بود، اگر او نبود، شيخ خزعل خوزستان را از ايران جدا كرده بود، و محمد تقى پسيان در قزوين جولان ميداد، اگر رضا خان نبود غربتى هاى بيگانه هر غلطى ميخواستند ميكردند و در ايران قدرت محاكمه ى آنها را نداشتيم (كاپيتالاسيون). او آمد و به آسمان ايران كه از ننگ و زن بارگى قاجار سياه شده بود رنگ دوباره بخشيد، ايرانى كه قبل از رضا خان توان ساخت يك پيچ و مهره را هم نداشت و بيشتر به يك دهات شبيه بود با او به كشورى مترقى تبديل شد، ايرانى كه ارتش، نيروى هوايى، دانشگاه، بيمارستان، راه آهن و هرچه كه نداشت را با رضا خان بدست آورد و ايرانيانى كه قبل از رضا شاه حتى شناسنامه نداشتند به او مديون هستند، آتاتورك چه براى تركيه كرد كه رضا خان براى ايران نكرد؟ بگذار تا ميتوانند با سناريوهاى ساختگى فيلم بسازند و او را تحريف كنند. تاريخ را نمي توان انكار كرد. امروز ميگويند پيكرت پيداش شده، خلخالى مقبره ات را زير و رو كرد اما چيزى نيافت، چه شد كه امروز پيدا شدى رضا شاه! كاش ما بدى ها و خوبى هاى انسان ها را كنار هم ببينيم، رضا خان را انگليسى ها گماشتند اما او مثل پادشاهان قبل از خود فقط در حرمسرا وقت نميگذراند! با تمام بى سوادى اش هر روز به فكر آبادانيه اين كشور بود و روزى كه از انگليس فاصله گرفت و به آلمان نزديك شد زمان عزل و تبعيدش فرا رسيد. در دورانى كه حتى ايتاليا و اسپانيا حكومت هاى فاشيستى داشتند، بي شك ايران هم مهد دموكراسى نبود! رضا شاه يك ديكتاتور بود! اما يك ديكتاتور تاريخ ساز، با اشتباهات كم و با افتخارات بسيار

  

گراتومیک:

ماجرا از این قرار است که عماد قویدل متنی را در اینستاگرام منتشر کرد تا حرف خود را به مخاطبانش برساند و سپس برای تفهیم همان متن مجبور شد که چندین پست دیگر را هم منتشر کند که اینها برای ما نشان از فاصله ی زیاد طرز فکر مخاطبان با هنرمندشان است.

البته این فاصله ها و اختلاف سلیقه ها همیشه بین هنرمند و مخاطبان در موسیقی پاپ و سبک های دیگر زیاد است چرا که هنرمندان آن سبک ها اصولا سعی میکنند حرفی را نزنند که به سیاست ربطی داشته باشد تا مبادا برای آنها مشکل ساز شود و یا اینکه باعث شود کمی طرفدارانشان را از دست بدهند.

به طور مثال هرگز مخاطبان انتظار شنیدن حرف های اجتماعی، سیاسی و یا هر حرف جدی دیگری را از ماکان بند ها ندارند و گویا رسالت آنها از همان ابتدا فرق داشته است...

اما رپرها همیشه سعی کرده اند که این فاصله را با مخاطبانشان کم و کمتر کرده و بیشتر از مشکلات و معضلات جامعه صحبت کنند و از آنجایی هم که باید هنرمند پیشرو و دقیق تر از جامعه باشد ممکن است حرف هایش با حرف ها و نظرات مخاطبان کمی فرق داشته باشد و بر همین اساس گاهی در این بین مشکلاتی هم بوجود می آید.

به طور مثال پس از انتشار این پست برخی از مخاطبان به عماد قویدل گفته اند که چرا هم از میرزاکوچک خان  خوانده ای  و هم از رضا شاه مطلب مینویسی، گویا آنها از هنرمندشان توقع دارند که سطحی به مسائل نگاه کند و بجای پرداختن به جزئیات یا طرفدار این باشد و یا طرفدار آن یکی...

و یا در جایی از این متن عماد قویدل به بی سوادی رضا شاه اشاره میکند، هرچند که معنای سواد چیز دیگری است و قطعا نمیتوان چنین فردی را بی سواد خطاب کرد!

اما همین ها کافی است تا موج مخالفت ها به راه افتد و عده ای کلا با تمام سخنان این هنرمند مخالف شوند...

بحث ما دفاع از عماد قویدل،رضا شاه و یا میرزا کوچک خان نیست، موضوع این است که ما باید بتوانیم مسائل مختلف را از هم جدا کنیم و اگر یک نظر و یا  کلمه ای در یک متن بلند خلاف نظر ما باشد نمیتوانیم با کل آن متن مخالفت کنیم. شاید به نظر عده ای پرداختن ما به این موضوع مسئله ی بیهوده ای باشد اما دقیقا همین جزئیات است که جامعه ی ما و مشکلاتش را  تشکیل میدهد. اگر مخاطبان هنر و موسیقی نتوانند این مسائل را از هم جدا کنند قطعا چیز زیادی از هنر باقی نخواهد ماند...

   
رضا شاه
واکنش عماد قویدل به پیدا شدن جسد مومیایی رضا شاه
2018 / 04 / 25
آموزش موسیقی دانستنی ها در مورد موسیقی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی واکنش عماد قویدل به پیدا شدن جسد مومیایی رضا شاه
More