×
×  دانلود لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری واکنش معین به لغو کنسرت شهرام ناظری

واکنش معین به لغو کنسرت شهرام ناظری

مصطفی معین، لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری را اقدامی فجیع توصیف کرد

مصطفی معین، وزیر اسبق علوم درباره لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری در اینستاگرام خود نوشت:

«برنامه کنسرت آواز پارسی با شاهنامه‌خوانی توسط شهرام ناظری و حافظ ناظری با هدف حفظ آواز ایرانی و دوری از الحان عربی، در شهر قوچان از ولایت خودمختار خراسان؛ لغو گردید.

شهرام ناظری که در کنارِ مردم پشت درِ بسته و پلمپ شده به انتظار نشسته بود، در آخرین ساعت شامگاه جمعه (ساعت ۲۴) ششم مرداد، به علت فشار و خستگی به بیمارستان منتقل و بستری شد.

این هنرمند کرد، موسیقی‌دان و خواننده محبوب ایرانی که شهرت بین المللی دارد، سبک جدیدی از موسیقی را آمیخته به ادبیات حماسی و عرفانی ایران با بهره‌گیری از اشعار مولوی و فردوسی ابداع کرده است.

وقتی خبر فجیع فوق را در رسانه‌ها خواندم، حکایت زیر از گلستان سعدی به یادم آمد که آن را برایتان یادآوری می‌کنم:

«وقتی در سفر حجاز طایفه‌ای جوانان صاحب دل هم دم من بودند و هم قدم، وقت‌ها زمزمه‌ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی و عابدی در سبیل منکر حال درویشان بود و بی‌خبر از درد ایشان. تا برسیدیم به خیل بنی هلال، کودکی سیاه از حی عرب بدر آمد و آوازی بر آورد که مرغ از هوا در آورد. اشتر عابد را دیدم که به رقص اندر آمد و عابد را بینداخت و برفت. گفتم ای شیخ در حیوانی اثر کرد، ترا همچنان تفاوت نمی‌کند!؟

دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری/ تو خود چه آدمیی کز عشق بی خبری

اشتر به شعرعرب درحالتست و طرب/ گر ذوق نیست ترا کژ طبع جانوری...

بذکرش هر چه بینی در خروش است/ دلی داند درین معنی که گوش است

نه بلبل بر گلش تسبیح خوانیست/ که هرخاری به تسبیحش زبانیست

shahram nazeri
مصطفی معین، لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری را اقدامی فجیع توصیف کردمصطفی معین، وزیر اسبق علوم درباره لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری در اینستاگرام خود نوشت: «برنامه کنسرت آواز پارسی با شاهنامه‌خوانی توسط شهرام ناظری و حافظ ناظری با هدف حفظ آواز ایرانی و دوری از الحان عربی، در شهر قوچان از ولایت خودمختار خراسان؛ لغو گردید.شهرام ناظری که در کنارِ مردم پشت درِ بسته و پلمپ شده به انتظار نشسته بود، در آخرین ساعت شامگاه جمعه (ساعت ۲۴) ششم مرداد، به علت فشار و خستگی به بیمارستان منتقل و بستری شد.این هنرمند کرد، موسیقی‌دان و خواننده محبوب ایرانی که شهرت بین المللی دارد، سبک جدیدی از موسیقی را آمیخته به ادبیات حماسی و عرفانی ایران با بهره‌گیری از اشعار مولوی و فردوسی ابداع کرده است.وقتی خبر فجیع فوق را در رسانه‌ها خواندم، حکایت زیر از گلستان سعدی به یادم آمد که آن را برایتان یادآوری می‌کنم:«وقتی در سفر حجاز طایفه‌ای جوانان صاحب دل هم دم من بودند و هم قدم، وقت‌ها زمزمه‌ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی و عابدی در سبیل منکر حال درویشان بود و بی‌خبر از درد ایشان. تا برسیدیم به خیل بنی هلال، کودکی سیاه از حی عرب بدر آمد و آوازی بر آورد که مرغ از هوا در آورد. اشتر عابد را دیدم که به رقص اندر آمد و عابد را بینداخت و برفت. گفتم ای شیخ در حیوانی اثر کرد، ترا همچنان تفاوت نمی‌کند!؟دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری/ تو خود چه آدمیی کز عشق بی خبریاشتر به شعرعرب درحالتست و طرب/ گر ذوق نیست ترا کژ طبع جانوری...بذکرش هر چه بینی در خروش است/ دلی داند درین معنی که گوش استنه بلبل بر گلش تسبیح خوانیست/ که هرخاری به تسبیحش زبانیست.»

مصطفی معین، لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری را اقدامی فجیع توصیف کرد

مصطفی معین، وزیر اسبق علوم درباره لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری در اینستاگرام خود نوشت:

«برنامه کنسرت آواز پارسی با شاهنامه‌خوانی توسط شهرام ناظری و حافظ ناظری با هدف حفظ آواز ایرانی و دوری از الحان عربی، در شهر قوچان از ولایت خودمختار خراسان؛ لغو گردید.

شهرام ناظری که در کنارِ مردم پشت درِ بسته و پلمپ شده به انتظار نشسته بود، در آخرین ساعت شامگاه جمعه (ساعت ۲۴) ششم مرداد، به علت فشار و خستگی به بیمارستان منتقل و بستری شد.

این هنرمند کرد، موسیقی‌دان و خواننده محبوب ایرانی که شهرت بین المللی دارد، سبک جدیدی از موسیقی را آمیخته به ادبیات حماسی و عرفانی ایران با بهره‌گیری از اشعار مولوی و فردوسی ابداع کرده است.

وقتی خبر فجیع فوق را در رسانه‌ها خواندم، حکایت زیر از گلستان سعدی به یادم آمد که آن را برایتان یادآوری می‌کنم:

«وقتی در سفر حجاز طایفه‌ای جوانان صاحب دل هم دم من بودند و هم قدم، وقت‌ها زمزمه‌ای بکردندی و بیتی محققانه بگفتندی و عابدی در سبیل منکر حال درویشان بود و بی‌خبر از درد ایشان. تا برسیدیم به خیل بنی هلال، کودکی سیاه از حی عرب بدر آمد و آوازی بر آورد که مرغ از هوا در آورد. اشتر عابد را دیدم که به رقص اندر آمد و عابد را بینداخت و برفت. گفتم ای شیخ در حیوانی اثر کرد، ترا همچنان تفاوت نمی‌کند!؟

دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری/ تو خود چه آدمیی کز عشق بی خبری

اشتر به شعرعرب درحالتست و طرب/ گر ذوق نیست ترا کژ طبع جانوری...

بذکرش هر چه بینی در خروش است/ دلی داند درین معنی که گوش است

نه بلبل بر گلش تسبیح خوانیست/ که هرخاری به تسبیحش زبانیست

لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری
واکنش معین به لغو کنسرت شهرام ناظری
شهرام ناظری
2017 / 07 / 30
Shahram nazeri shahram nazeri concert اخبار کنسرت اخبار کنسرت های شهرام ناظری اخرین کنسرت ها برنامه کنسرت ها شهرام ناظری کنسرت جدید شهرام ناظری کنسرت شهرام ناظری لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری کنسرت شهرام ناظری واکنش معین به لغو کنسرت شهرام ناظری محل برگزاری کنسرت شهرام ناظری
More