×
×  دانلود علی زندوکیلی خاطره علی زندوکیلی با یکی از قربانیان سقوط هواپیما

خاطره علی زندوکیلی با یکی از قربانیان سقوط هواپیما

دو شب خواب به چشمانم نیست

خاطره زندوکیلی با یکی از قربانیان سقوط هواپیما

گراتومیک - سانحه سقوط هواپیما و درگذشت جمعی از هموطنان مان در این حادثه تلخ، واکنش بسیاری از هنرمندان را در پی داشت.

در این میان علی زندوکیلی یادداشتی متفاوت را در صفحه مجازی خود منتشر کرد که در ادامه می خوانید:

«دو شب میشه که خواب بر چشمانم نیست. یه زمانی از داستان ها و وقایع تلخ تاریخ می گریستیم و همه برایمان افسانه بود و ماجرا‌. امروز وقایع و فاجعه های ناباورانه وطن و هموطنانم را می شود به عنوان تلخ ترین وقایع تاریخ نگاشت و نوشت…

سه هفته پیش با آقای علیرضا جامه ای از قربانیان سانحه هوایی که دو روز پیش اتفاق افتاد از شیراز به تهران هم سفر شدم و پایین هواپیمای ماهان ساعت ۱۰:۴۰ شب، گفت: آقای زندوکیلی میشه یه عکس یادگاری با هم بگیریم، گفتم: حتما با کمال میل، گفت آقای زندوکیلی همه میگن شبیه شما هستم، منم گفتم باعث افتخاره من هست.

و اما پایان داستان غم انگیز زندگی این عزیز و دیگر عزیزان این سانحه هوایی اینگونه به اتمام رسید و باز هم غریبانه و مظلومانه رفتن…من که این دو شب نخوابیدم وای به حال دل پدر و مادر ‌و عزیزانشون

ای خدا تا کی قراره اینجوری عزیزامون پرپر بشن و ما به داغشون بشینیم،تاکی؟

خودت به هممون پناه بده و به خانواده این عزیزان از دست رفته صبر ایوب…

با آرزوی سلامتی و آرامش و آسایش برای وطن و تمامی هم وطنانم…»

 

گفتنی است علی زندوکیلی در این پست خود، از خانواده و دوستان آقای علیرضا جامه ای در خواست کرد اگر عکس یادگاری مذکور را در اختیار دارند برای وی ارسال کنند که پس از این درخواست و ارسال عکس، وی آن را در استوری خود به اشتراک گذاشت.

  

Ali Zand Vakili
دو شب خواب به چشمانم نیستخاطره زندوکیلی با یکی از قربانیان سقوط هواپیماگراتومیک - سانحه سقوط هواپیما و درگذشت جمعی از هموطنان مان در این حادثه تلخ، واکنش بسیاری از هنرمندان را در پی داشت.در این میان علی زندوکیلی یادداشتی متفاوت را در صفحه مجازی خود منتشر کرد که در ادامه می خوانید:«دو شب میشه که خواب بر چشمانم نیست. یه زمانی از داستان ها و وقایع تلخ تاریخ می گریستیم و همه برایمان افسانه بود و ماجرا‌. امروز وقایع و فاجعه های ناباورانه وطن و هموطنانم را می شود به عنوان تلخ ترین وقایع تاریخ نگاشت و نوشت…سه هفته پیش با آقای علیرضا جامه ای از قربانیان سانحه هوایی که دو روز پیش اتفاق افتاد از شیراز به تهران هم سفر شدم و پایین هواپیمای ماهان ساعت ۱۰:۴۰ شب، گفت: آقای زندوکیلی میشه یه عکس یادگاری با هم بگیریم، گفتم: حتما با کمال میل، گفت آقای زندوکیلی همه میگن شبیه شما هستم، منم گفتم باعث افتخاره من هست.و اما پایان داستان غم انگیز زندگی این عزیز و دیگر عزیزان این سانحه هوایی اینگونه به اتمام رسید و باز هم غریبانه و مظلومانه رفتن…من که این دو شب نخوابیدم وای به حال دل پدر و مادر ‌و عزیزانشونای خدا تا کی قراره اینجوری عزیزامون پرپر بشن و ما به داغشون بشینیم،تاکی؟خودت به هممون پناه بده و به خانواده این عزیزان از دست رفته صبر ایوب…با آرزوی سلامتی و آرامش و آسایش برای وطن و تمامی هم وطنانم…» گفتنی است علی زندوکیلی در این پست خود، از خانواده و دوستان آقای علیرضا جامه ای در خواست کرد اگر عکس یادگاری مذکور را در اختیار دارند برای وی ارسال کنند که پس از این درخواست و ارسال عکس، وی آن را در استوری خود به اشتراک گذاشت.  

دو شب خواب به چشمانم نیست

خاطره زندوکیلی با یکی از قربانیان سقوط هواپیما

گراتومیک - سانحه سقوط هواپیما و درگذشت جمعی از هموطنان مان در این حادثه تلخ، واکنش بسیاری از هنرمندان را در پی داشت.

در این میان علی زندوکیلی یادداشتی متفاوت را در صفحه مجازی خود منتشر کرد که در ادامه می خوانید:

«دو شب میشه که خواب بر چشمانم نیست. یه زمانی از داستان ها و وقایع تلخ تاریخ می گریستیم و همه برایمان افسانه بود و ماجرا‌. امروز وقایع و فاجعه های ناباورانه وطن و هموطنانم را می شود به عنوان تلخ ترین وقایع تاریخ نگاشت و نوشت…

سه هفته پیش با آقای علیرضا جامه ای از قربانیان سانحه هوایی که دو روز پیش اتفاق افتاد از شیراز به تهران هم سفر شدم و پایین هواپیمای ماهان ساعت ۱۰:۴۰ شب، گفت: آقای زندوکیلی میشه یه عکس یادگاری با هم بگیریم، گفتم: حتما با کمال میل، گفت آقای زندوکیلی همه میگن شبیه شما هستم، منم گفتم باعث افتخاره من هست.

و اما پایان داستان غم انگیز زندگی این عزیز و دیگر عزیزان این سانحه هوایی اینگونه به اتمام رسید و باز هم غریبانه و مظلومانه رفتن…من که این دو شب نخوابیدم وای به حال دل پدر و مادر ‌و عزیزانشون

ای خدا تا کی قراره اینجوری عزیزامون پرپر بشن و ما به داغشون بشینیم،تاکی؟

خودت به هممون پناه بده و به خانواده این عزیزان از دست رفته صبر ایوب…

با آرزوی سلامتی و آرامش و آسایش برای وطن و تمامی هم وطنانم…»

 

گفتنی است علی زندوکیلی در این پست خود، از خانواده و دوستان آقای علیرضا جامه ای در خواست کرد اگر عکس یادگاری مذکور را در اختیار دارند برای وی ارسال کنند که پس از این درخواست و ارسال عکس، وی آن را در استوری خود به اشتراک گذاشت.

  
علی زندوکیلی
خاطره علی زندوکیلی با یکی از قربانیان سقوط هواپیما
2018 / 02 / 22
Ali Zand Vakili ali zand vakili news آخرین خبر از علی زندوکیلی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد علی زندوکیلی خبرای جدید ازعلی زندوکیلی درباره علی زندوکیلی علی زندوکیلی
More