×
×  دانلود سهراب پورناظری انتقاد سهراب پورناظری از دولت

انتقاد سهراب پورناظری از دولت

واکنش سهراب پورناظری به مشکلات دولت

در چند سال آینده، هنوز آبی از شیر آب خانه‌هایمان سرازیر می‌شود؟

گراتومیک - سهراب پورناظری (نوازنده) در یادداشتی نوشته است:

قصد استحمام داشتم که دیدم برق نداریم؛ شیر آب را باز و با خودم فکر کردم با این روند، چند سال آینده، هنوز آبی از شیر آب خانه‌هایمان سرازیر می‌شود؟ بر اساس دانش من، آب مورد استفاده‌ مردم در خانه‌ها، حدود ۵ تا ۱۰ درصد آب مصرفی کشور است و بقیه‌ آن در کشاورزی و صنعت مصرف می‌شود و بر اساس شنیده‌ها و دیده‌ها و استدلال‌هایم، بحران تنها بر اساس بی‌تدبیری و نبود تخصص و نگاه ملی در حوزه‌های مدیریتی، دامنگیر سرزمین ایران شده است. بعد از این مرور در ذهنم یاد جلسه‌ای که ماه رمضان سال گذشته با دکتر نوبخت، مدیر خوشرو و متین سازمان برنامه ‌و بودجه داشتم، افتادم...آن روز برای حل مشکلات فرهنگ و دیگر مسائل از ایشان خواستم تا روی این موضوع تحقیق کنند که چرا در این چهل‌واندی سال، تمام نخبگان فرهنگ و هنر این سرزمین از کار در دولت و تعدادی از فعالیت در ایران و برخی حتی از زندگی در ایران فراری‌اند?(اساتید #سیحون،#شجریان،#بیضایی،#کیا‌رستمی و...)

این نکته‌ی دردناک در تمام مراکز تصمیم‌گیری و مدیریتی ایران کم و بیش قابل لمس است؛ با اینکه امید به شنیدنِس حرف در مسوولین از صدر تا ذیل وجود ندارد؛ اما باز هم بر اساس خویش‌کاری این نکته را گوشزد می‌کنم که تنها راه نجات از نابودی ‌ایران در چند سال آینده، ‌استفاده از مغزهای کم نظیر ایرانی است که به هر دلیل خانه‌نشین شده‌ یا باعث مهاجرت‌شان شده‌اید؛ من به یقین به شما می‌گویم اگر نوابغ ایراني که در سراسر جهان در حال خدمت رساندن به کشورهای دیگرند زمینه مساعد و "امن" برای کار در ایران پیدا کنند؛ بی شک مدتی محدود قادر به نجات ایران خواهند بود؛ این که دیگر دست دراز کردن پیش غرب و شرق نیست و به گمانم آخرین فرصت برای جلوگیری از نابودی آب، هوا، منابع، زیست‌بوم، امید و آینده‌ی جوانان و پیران در این سرزمین است.

ایرانی که این میزان از خدمات را به بشریت کرد مستحق این روزگار نیست.

ایرانی که فرهنگ، هنر، پزشکی، مهندسی، نجوم، ریاضیات، هندسه و... را به جهان و بشریت هدیه کرد؛ لایق این سرنوشت نیست.

باور کنید، کافی ‌است.

باور بفرمایید روزی نیست از این غم چشمانمان تر نباشد.

لطفا فرمان را عوض کنید؛

بدون شعار و حرف سیاسی ... بدونِ تعارف #خسته‌ایم...

     

sohrab por nazeri
واکنش سهراب پورناظری به مشکلات دولتدر چند سال آینده، هنوز آبی از شیر آب خانه‌هایمان سرازیر می‌شود؟گراتومیک - سهراب پورناظری (نوازنده) در یادداشتی نوشته است:قصد استحمام داشتم که دیدم برق نداریم؛ شیر آب را باز و با خودم فکر کردم با این روند، چند سال آینده، هنوز آبی از شیر آب خانه‌هایمان سرازیر می‌شود؟ بر اساس دانش من، آب مورد استفاده‌ مردم در خانه‌ها، حدود ۵ تا ۱۰ درصد آب مصرفی کشور است و بقیه‌ آن در کشاورزی و صنعت مصرف می‌شود و بر اساس شنیده‌ها و دیده‌ها و استدلال‌هایم، بحران تنها بر اساس بی‌تدبیری و نبود تخصص و نگاه ملی در حوزه‌های مدیریتی، دامنگیر سرزمین ایران شده است. بعد از این مرور در ذهنم یاد جلسه‌ای که ماه رمضان سال گذشته با دکتر نوبخت، مدیر خوشرو و متین سازمان برنامه ‌و بودجه داشتم، افتادم...آن روز برای حل مشکلات فرهنگ و دیگر مسائل از ایشان خواستم تا روی این موضوع تحقیق کنند که چرا در این چهل‌واندی سال، تمام نخبگان فرهنگ و هنر این سرزمین از کار در دولت و تعدادی از فعالیت در ایران و برخی حتی از زندگی در ایران فراری‌اند?(اساتید #سیحون،#شجریان،#بیضایی،#کیا‌رستمی و...)این نکته‌ی دردناک در تمام مراکز تصمیم‌گیری و مدیریتی ایران کم و بیش قابل لمس است؛ با اینکه امید به شنیدنِس حرف در مسوولین از صدر تا ذیل وجود ندارد؛ اما باز هم بر اساس خویش‌کاری این نکته را گوشزد می‌کنم که تنها راه نجات از نابودی ‌ایران در چند سال آینده، ‌استفاده از مغزهای کم نظیر ایرانی است که به هر دلیل خانه‌نشین شده‌ یا باعث مهاجرت‌شان شده‌اید؛ من به یقین به شما می‌گویم اگر نوابغ ایراني که در سراسر جهان در حال خدمت رساندن به کشورهای دیگرند زمینه مساعد و "امن" برای کار در ایران پیدا کنند؛ بی شک مدتی محدود قادر به نجات ایران خواهند بود؛ این که دیگر دست دراز کردن پیش غرب و شرق نیست و به گمانم آخرین فرصت برای جلوگیری از نابودی آب، هوا، منابع، زیست‌بوم، امید و آینده‌ی جوانان و پیران در این سرزمین است.ایرانی که این میزان از خدمات را به بشریت کرد مستحق این روزگار نیست.ایرانی که فرهنگ، هنر، پزشکی، مهندسی، نجوم، ریاضیات، هندسه و... را به جهان و بشریت هدیه کرد؛ لایق این سرنوشت نیست.باور کنید، کافی ‌است.باور بفرمایید روزی نیست از این غم چشمانمان تر نباشد.لطفا فرمان را عوض کنید؛بدون شعار و حرف سیاسی ... بدونِ تعارف #خسته‌ایم...     

واکنش سهراب پورناظری به مشکلات دولت

در چند سال آینده، هنوز آبی از شیر آب خانه‌هایمان سرازیر می‌شود؟

گراتومیک - سهراب پورناظری (نوازنده) در یادداشتی نوشته است:

قصد استحمام داشتم که دیدم برق نداریم؛ شیر آب را باز و با خودم فکر کردم با این روند، چند سال آینده، هنوز آبی از شیر آب خانه‌هایمان سرازیر می‌شود؟ بر اساس دانش من، آب مورد استفاده‌ مردم در خانه‌ها، حدود ۵ تا ۱۰ درصد آب مصرفی کشور است و بقیه‌ آن در کشاورزی و صنعت مصرف می‌شود و بر اساس شنیده‌ها و دیده‌ها و استدلال‌هایم، بحران تنها بر اساس بی‌تدبیری و نبود تخصص و نگاه ملی در حوزه‌های مدیریتی، دامنگیر سرزمین ایران شده است. بعد از این مرور در ذهنم یاد جلسه‌ای که ماه رمضان سال گذشته با دکتر نوبخت، مدیر خوشرو و متین سازمان برنامه ‌و بودجه داشتم، افتادم...آن روز برای حل مشکلات فرهنگ و دیگر مسائل از ایشان خواستم تا روی این موضوع تحقیق کنند که چرا در این چهل‌واندی سال، تمام نخبگان فرهنگ و هنر این سرزمین از کار در دولت و تعدادی از فعالیت در ایران و برخی حتی از زندگی در ایران فراری‌اند?(اساتید #سیحون،#شجریان،#بیضایی،#کیا‌رستمی و...)

این نکته‌ی دردناک در تمام مراکز تصمیم‌گیری و مدیریتی ایران کم و بیش قابل لمس است؛ با اینکه امید به شنیدنِس حرف در مسوولین از صدر تا ذیل وجود ندارد؛ اما باز هم بر اساس خویش‌کاری این نکته را گوشزد می‌کنم که تنها راه نجات از نابودی ‌ایران در چند سال آینده، ‌استفاده از مغزهای کم نظیر ایرانی است که به هر دلیل خانه‌نشین شده‌ یا باعث مهاجرت‌شان شده‌اید؛ من به یقین به شما می‌گویم اگر نوابغ ایراني که در سراسر جهان در حال خدمت رساندن به کشورهای دیگرند زمینه مساعد و "امن" برای کار در ایران پیدا کنند؛ بی شک مدتی محدود قادر به نجات ایران خواهند بود؛ این که دیگر دست دراز کردن پیش غرب و شرق نیست و به گمانم آخرین فرصت برای جلوگیری از نابودی آب، هوا، منابع، زیست‌بوم، امید و آینده‌ی جوانان و پیران در این سرزمین است.

ایرانی که این میزان از خدمات را به بشریت کرد مستحق این روزگار نیست.

ایرانی که فرهنگ، هنر، پزشکی، مهندسی، نجوم، ریاضیات، هندسه و... را به جهان و بشریت هدیه کرد؛ لایق این سرنوشت نیست.

باور کنید، کافی ‌است.

باور بفرمایید روزی نیست از این غم چشمانمان تر نباشد.

لطفا فرمان را عوض کنید؛

بدون شعار و حرف سیاسی ... بدونِ تعارف #خسته‌ایم...

     
سهراب پورناظری
انتقاد سهراب پورناظری از دولت
2018 / 07 / 15
sohrab por nazeri sohrab por nazeri news آخرین خبر از سهراب پورناظری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد سهراب پورناظری خبرای جدید ازسهراب پورناظری درباره سهراب پورناظری سهراب پورناظری
More