×
×  دانلود شرایط سخت اقتصادی واکنش متفاوت خوانندگان نسبت به شرایط سخت اقتصادی

واکنش متفاوت خوانندگان نسبت به شرایط سخت اقتصادی

واکنش متفاوت خوانندگان نسبت به برگزاری کنسرت در شرایط سخت اقتصادی

نظرات سیروان،زانیار، ماکان بند، جهانبخش و...

گراتومیک - در حالی که اکثر مردم در شرایط سخت معیشتی قرار دارند؛ بعضی خوانندگان معتقدند بهتر است کنسرت برگزار نکنند و برخی نیز نظری کاملا متفاوت دارند.

در ادامه می توانید نظرات برخی هنرمندان همچون سیروان، بابک جهانبخش، ماکان بند و … را که در صفحه مجازی خود منتشر کرده اند، بخوانید:

 

زانیار خسروی:

«هفته پیش که بلیت فروشى کنسرت ٢٢تیر رو اعلام کردم واقعا فکر نمى کردم که وضعیت اقتصادى جامعه تو یه هفته انقدر بدتر بشه، شاید ته دلم کورسوى امیدى داشتم که وضعیت بهتر میشه…

به هر حال تقدیر اینه که با اینکه حالمون خیلى خوب نیست اما این کنسرت برگزار بشه، پس با تمام انرژى و وجودم به هرچه بهتر برگزار شدن این کنسرت فکر مى کنم، مخصوصا به احترام کسانى که بلیت خریدن… امیدوارم که امید و روحیه هر چه زودتر دوباره به جامعه برگرده.

با سپاس-زانیار خسروی»

 

ماکان بند:

«به عزیزانى که میگن اجراهاتونو کنسل کنید باید گفت ما ترجیح میدیم ٢ ساعت شادیو و حال خوب رو از هوادارامون دریغ نکنیم و از عواید کنسرتها به آدمهاى نیازمند و محتاج بدیم ،با کنسل کردن یه برنامه ٢ ساعته هیچ اتفاقى نخواهد افتاد و باید بگیم که اهل کارهاى تبلیغاتى هم نیستیم از روز اول با مردم صاف و صادق بودیم

این نظر گروه ماکان هست

عاشقتونیم واقعى»

 

بابک جهانبخش:

«سلام

اوضاع نابسامان و وحشتناک اقتصادى و معیشتى

مردم نجیبمون فراتر از بحرانه …

که یک لحظه از فکرشون بیرون نمیام !

که دیگه روم نمیشه عکس با لبخند بذارم !

دیگه روم نمیشه تبلیغ کنسرت بذارم !

دیگه روم نمیشه حرفاى امیدوار کننده بنویسم !

دیگه آب خوش حتى وقتى اینهمه هموطن گرفتار و گرسنه و تشنه دارم از گلوم پایین نمیره !

نمى دونم چى بگم ولى حالم دیگه واقعا بد شده

از اینهمه اخبار تلخ

از اینکه هر جایى همه از بدبختى میگن خسته شدم

از شنیدن بالا رفتن قیمت دلار و ماشین … دیگه بیزارم

از اینکه دلم آتیش و آشوبه براى مردمم

و از من کمترین هیچ کارى بر نمیاد

جز اینکه در حد و توان محدود خودم یک جاهایى کمکى کنم

غمگینم

ولى عزیزانم چه میشه کرد که مجبورم به کارم ادامه بدم

اینم حرفه و شغل منه !

شاید از دور جدى به نظر نرسه

و خیلى از عزیزانم زنگ تفریح ببیننش

ولى اگه بنده و دیگر هنرمندان فعالیتمون رو قطع کنیم

و یه گوشه بشینیم نه اینکه دردى دوا نخواهد شد

خیلى از عوامل وابسته به این کار که تعدادشون کم هم نیست

از کار بیکار میشن و دچار مشکلات معیشتى و اقتصادى میشن !

به جان بابک همین تنها دلیل ادامه فعالیت ماست

در کنار تمام اینا حداقل دلمون مى خواد کنارتون باشیم

و انرژى هاى خوبمون رو به هم منتقل کنیم

وگرنه شک نکنید که اوضاع موسیقى هم به قدرى خرابه

که کنسرت نذارى جلوترى !!!

علتش اینه که هزینه هاى تولید و برگزارى و … از میزان درآمدش در اینروزها بیشتره و

پس فقط عشقه که مى مونه

خواستم توضیح بدم

فکر نکنید بیخیالیم ، فکر نکنید کنارتون نیستیم

تو این چند روزه خیلى قضاوت شدم

و پیام هاى مختلفى رو داشتم که دلم شکست

ولى بازم حق میدم همش از فشار زیاده

آرزوم حال خوبه ایرانمونه

یا حق»

 

و اما نظر متفاوت سیروان خسروی که باعث شروع این واکنش ها شد :

«وقتى میبینم که کمر مردم زیر بار مشکلات شکسته شده و من هم مثل تمام جامعه شرایط روحى نابسامانى دارم ،

وقتى میبینم که تمام کسب و کارها تعطیل شده و نان آورِ خانواده چیزى جز شرمندگى به خونه ش نمیبره ، من هم کنسرت تهران رو لغو و علاوه بر از دست دادن سود ١٢ سانس کنسرت ، ١۵٠ میلیون تومان خسارت به سالن پرداخت میکنم، ولى شرافتم رو به منافع شخصى خودم نمیفروشم.»

  

xaniar khosravi
واکنش متفاوت خوانندگان نسبت به برگزاری کنسرت در شرایط سخت اقتصادینظرات سیروان،زانیار، ماکان بند، جهانبخش و...گراتومیک - در حالی که اکثر مردم در شرایط سخت معیشتی قرار دارند؛ بعضی خوانندگان معتقدند بهتر است کنسرت برگزار نکنند و برخی نیز نظری کاملا متفاوت دارند.در ادامه می توانید نظرات برخی هنرمندان همچون سیروان، بابک جهانبخش، ماکان بند و … را که در صفحه مجازی خود منتشر کرده اند، بخوانید: زانیار خسروی:«هفته پیش که بلیت فروشى کنسرت ٢٢تیر رو اعلام کردم واقعا فکر نمى کردم که وضعیت اقتصادى جامعه تو یه هفته انقدر بدتر بشه، شاید ته دلم کورسوى امیدى داشتم که وضعیت بهتر میشه…به هر حال تقدیر اینه که با اینکه حالمون خیلى خوب نیست اما این کنسرت برگزار بشه، پس با تمام انرژى و وجودم به هرچه بهتر برگزار شدن این کنسرت فکر مى کنم، مخصوصا به احترام کسانى که بلیت خریدن… امیدوارم که امید و روحیه هر چه زودتر دوباره به جامعه برگرده.با سپاس-زانیار خسروی» ماکان بند:«به عزیزانى که میگن اجراهاتونو کنسل کنید باید گفت ما ترجیح میدیم ٢ ساعت شادیو و حال خوب رو از هوادارامون دریغ نکنیم و از عواید کنسرتها به آدمهاى نیازمند و محتاج بدیم ،با کنسل کردن یه برنامه ٢ ساعته هیچ اتفاقى نخواهد افتاد و باید بگیم که اهل کارهاى تبلیغاتى هم نیستیم از روز اول با مردم صاف و صادق بودیماین نظر گروه ماکان هستعاشقتونیم واقعى» بابک جهانبخش:«سلاماوضاع نابسامان و وحشتناک اقتصادى و معیشتىمردم نجیبمون فراتر از بحرانه …که یک لحظه از فکرشون بیرون نمیام !که دیگه روم نمیشه عکس با لبخند بذارم !دیگه روم نمیشه تبلیغ کنسرت بذارم !دیگه روم نمیشه حرفاى امیدوار کننده بنویسم !دیگه آب خوش حتى وقتى اینهمه هموطن گرفتار و گرسنه و تشنه دارم از گلوم پایین نمیره !نمى دونم چى بگم ولى حالم دیگه واقعا بد شدهاز اینهمه اخبار تلخاز اینکه هر جایى همه از بدبختى میگن خسته شدماز شنیدن بالا رفتن قیمت دلار و ماشین … دیگه بیزارماز اینکه دلم آتیش و آشوبه براى مردممو از من کمترین هیچ کارى بر نمیادجز اینکه در حد و توان محدود خودم یک جاهایى کمکى کنمغمگینمولى عزیزانم چه میشه کرد که مجبورم به کارم ادامه بدماینم حرفه و شغل منه !شاید از دور جدى به نظر نرسهو خیلى از عزیزانم زنگ تفریح ببیننشولى اگه بنده و دیگر هنرمندان فعالیتمون رو قطع کنیمو یه گوشه بشینیم نه اینکه دردى دوا نخواهد شدخیلى از عوامل وابسته به این کار که تعدادشون کم هم نیستاز کار بیکار میشن و دچار مشکلات معیشتى و اقتصادى میشن !به جان بابک همین تنها دلیل ادامه فعالیت ماستدر کنار تمام اینا حداقل دلمون مى خواد کنارتون باشیمو انرژى هاى خوبمون رو به هم منتقل کنیموگرنه شک نکنید که اوضاع موسیقى هم به قدرى خرابهکه کنسرت نذارى جلوترى !!!علتش اینه که هزینه هاى تولید و برگزارى و … از میزان درآمدش در اینروزها بیشتره وپس فقط عشقه که مى مونهخواستم توضیح بدمفکر نکنید بیخیالیم ، فکر نکنید کنارتون نیستیمتو این چند روزه خیلى قضاوت شدمو پیام هاى مختلفى رو داشتم که دلم شکستولى بازم حق میدم همش از فشار زیادهآرزوم حال خوبه ایرانمونهیا حق» و اما نظر متفاوت سیروان خسروی که باعث شروع این واکنش ها شد :«وقتى میبینم که کمر مردم زیر بار مشکلات شکسته شده و من هم مثل تمام جامعه شرایط روحى نابسامانى دارم ،وقتى میبینم که تمام کسب و کارها تعطیل شده و نان آورِ خانواده چیزى جز شرمندگى به خونه ش نمیبره ، من هم کنسرت تهران رو لغو و علاوه بر از دست دادن سود ١٢ سانس کنسرت ، ١۵٠ میلیون تومان خسارت به سالن پرداخت میکنم، ولى شرافتم رو به منافع شخصى خودم نمیفروشم.»  

واکنش متفاوت خوانندگان نسبت به برگزاری کنسرت در شرایط سخت اقتصادی

نظرات سیروان،زانیار، ماکان بند، جهانبخش و...

گراتومیک - در حالی که اکثر مردم در شرایط سخت معیشتی قرار دارند؛ بعضی خوانندگان معتقدند بهتر است کنسرت برگزار نکنند و برخی نیز نظری کاملا متفاوت دارند.

در ادامه می توانید نظرات برخی هنرمندان همچون سیروان، بابک جهانبخش، ماکان بند و … را که در صفحه مجازی خود منتشر کرده اند، بخوانید:

 

زانیار خسروی:

«هفته پیش که بلیت فروشى کنسرت ٢٢تیر رو اعلام کردم واقعا فکر نمى کردم که وضعیت اقتصادى جامعه تو یه هفته انقدر بدتر بشه، شاید ته دلم کورسوى امیدى داشتم که وضعیت بهتر میشه…

به هر حال تقدیر اینه که با اینکه حالمون خیلى خوب نیست اما این کنسرت برگزار بشه، پس با تمام انرژى و وجودم به هرچه بهتر برگزار شدن این کنسرت فکر مى کنم، مخصوصا به احترام کسانى که بلیت خریدن… امیدوارم که امید و روحیه هر چه زودتر دوباره به جامعه برگرده.

با سپاس-زانیار خسروی»

 

ماکان بند:

«به عزیزانى که میگن اجراهاتونو کنسل کنید باید گفت ما ترجیح میدیم ٢ ساعت شادیو و حال خوب رو از هوادارامون دریغ نکنیم و از عواید کنسرتها به آدمهاى نیازمند و محتاج بدیم ،با کنسل کردن یه برنامه ٢ ساعته هیچ اتفاقى نخواهد افتاد و باید بگیم که اهل کارهاى تبلیغاتى هم نیستیم از روز اول با مردم صاف و صادق بودیم

این نظر گروه ماکان هست

عاشقتونیم واقعى»

 

بابک جهانبخش:

«سلام

اوضاع نابسامان و وحشتناک اقتصادى و معیشتى

مردم نجیبمون فراتر از بحرانه …

که یک لحظه از فکرشون بیرون نمیام !

که دیگه روم نمیشه عکس با لبخند بذارم !

دیگه روم نمیشه تبلیغ کنسرت بذارم !

دیگه روم نمیشه حرفاى امیدوار کننده بنویسم !

دیگه آب خوش حتى وقتى اینهمه هموطن گرفتار و گرسنه و تشنه دارم از گلوم پایین نمیره !

نمى دونم چى بگم ولى حالم دیگه واقعا بد شده

از اینهمه اخبار تلخ

از اینکه هر جایى همه از بدبختى میگن خسته شدم

از شنیدن بالا رفتن قیمت دلار و ماشین … دیگه بیزارم

از اینکه دلم آتیش و آشوبه براى مردمم

و از من کمترین هیچ کارى بر نمیاد

جز اینکه در حد و توان محدود خودم یک جاهایى کمکى کنم

غمگینم

ولى عزیزانم چه میشه کرد که مجبورم به کارم ادامه بدم

اینم حرفه و شغل منه !

شاید از دور جدى به نظر نرسه

و خیلى از عزیزانم زنگ تفریح ببیننش

ولى اگه بنده و دیگر هنرمندان فعالیتمون رو قطع کنیم

و یه گوشه بشینیم نه اینکه دردى دوا نخواهد شد

خیلى از عوامل وابسته به این کار که تعدادشون کم هم نیست

از کار بیکار میشن و دچار مشکلات معیشتى و اقتصادى میشن !

به جان بابک همین تنها دلیل ادامه فعالیت ماست

در کنار تمام اینا حداقل دلمون مى خواد کنارتون باشیم

و انرژى هاى خوبمون رو به هم منتقل کنیم

وگرنه شک نکنید که اوضاع موسیقى هم به قدرى خرابه

که کنسرت نذارى جلوترى !!!

علتش اینه که هزینه هاى تولید و برگزارى و … از میزان درآمدش در اینروزها بیشتره و

پس فقط عشقه که مى مونه

خواستم توضیح بدم

فکر نکنید بیخیالیم ، فکر نکنید کنارتون نیستیم

تو این چند روزه خیلى قضاوت شدم

و پیام هاى مختلفى رو داشتم که دلم شکست

ولى بازم حق میدم همش از فشار زیاده

آرزوم حال خوبه ایرانمونه

یا حق»

 

و اما نظر متفاوت سیروان خسروی که باعث شروع این واکنش ها شد :

«وقتى میبینم که کمر مردم زیر بار مشکلات شکسته شده و من هم مثل تمام جامعه شرایط روحى نابسامانى دارم ،

وقتى میبینم که تمام کسب و کارها تعطیل شده و نان آورِ خانواده چیزى جز شرمندگى به خونه ش نمیبره ، من هم کنسرت تهران رو لغو و علاوه بر از دست دادن سود ١٢ سانس کنسرت ، ١۵٠ میلیون تومان خسارت به سالن پرداخت میکنم، ولى شرافتم رو به منافع شخصى خودم نمیفروشم.»

  
شرایط سخت اقتصادی
واکنش متفاوت خوانندگان نسبت به شرایط سخت اقتصادی
2018 / 06 / 28
xaniar khosravi xaniar khosravi news آخرین خبر از شرایط سخت اقتصادی آموزش موسیقی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد شرایط سخت اقتصادی خبرای جدید ازشرایط سخت اقتصادی دانستنی ها در مورد موسیقی درباره شرایط سخت اقتصادی شرایط سخت اقتصادی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی واکنش متفاوت خوانندگان نسبت به شرایط سخت اقتصادی
More