×
×  دانلود زانيار خسروی انتقاد تند زانيار خسروی از وزير بهداشت

انتقاد تند زانيار خسروی از وزير بهداشت

واكنش زانيار خسروی به صحبت وزير بهداشت

تو هر جاى دنيا بود ايشون به خاطر همين فيلم همون ديروز بركنار ميشد

گراتومیک - بعد از انتشار فیلمی که در آن وزیر بهداشت خطاب به پیرمردی که با او در مورد وضعیت بد اقتصادی و نداشتن پول برای انجام فیزیوتراپی صحبت میکند  پاسخی تمسخر آمیز میدهد، حواشی و جنجال زیادی بوجود آمد و هنرمندان زیادی هم به این موضوع واکنش نشان دادند که یکی از این هنرمندان زانیار خسروی است.

متن منتشر شده توسط زانیار خسروی:

قطعا بيشتر شما اين فيلم رو تو اين يكى دو روز اخير ديدين.

همچين فردى تو هر جاى ديگه دنيا بود حتى نميتونست پزشك خوبى باشه، ولى خوب اينجا ايرانه و ايشون هم الان وزيره!

به كجا رسيديم كه وزير مملكت با كمال وقاحت داره يه شهروند رو مورد تمسخر و تحقير قرار ميده؟

به كجا رسيديم كه اين جمعيت به جاى اينكه جا بخورن و اعتراض كنن دارن ميخندن؟

تو هر جاى دنيا بود ايشون به خاطر همين فيلم همون ديروز بركنار ميشد.

البته به قول آقاى علم الهدى : "ايرانى ها تنها ملتى هستند كه هيچ قدرتى غير از خودشان در سرنوشتشان دخالت ندارد."

آقاى ظريف هم گفتن كه :"خودمون انتخاب كرديم كه جور ديگه اى زندگى كنيم."

هر دو نفر كاملا درست گفتن.

ما خودمون براى سرنوشتمون تصميم گرفتيم، خودمون انتخاب كرديم كه جور ديگه اى زندگى كنيم.

پس خودمون بايد بماليمش... #خودت_بمال

  

منبع: وب سایت موسیقی گراتومیک

 

xaniar khosravi
واكنش زانيار خسروی به صحبت وزير بهداشتتو هر جاى دنيا بود ايشون به خاطر همين فيلم همون ديروز بركنار ميشدگراتومیک - بعد از انتشار فیلمی که در آن وزیر بهداشت خطاب به پیرمردی که با او در مورد وضعیت بد اقتصادی و نداشتن پول برای انجام فیزیوتراپی صحبت میکند  پاسخی تمسخر آمیز میدهد، حواشی و جنجال زیادی بوجود آمد و هنرمندان زیادی هم به این موضوع واکنش نشان دادند که یکی از این هنرمندان زانیار خسروی است.متن منتشر شده توسط زانیار خسروی:قطعا بيشتر شما اين فيلم رو تو اين يكى دو روز اخير ديدين.همچين فردى تو هر جاى ديگه دنيا بود حتى نميتونست پزشك خوبى باشه، ولى خوب اينجا ايرانه و ايشون هم الان وزيره!به كجا رسيديم كه وزير مملكت با كمال وقاحت داره يه شهروند رو مورد تمسخر و تحقير قرار ميده؟به كجا رسيديم كه اين جمعيت به جاى اينكه جا بخورن و اعتراض كنن دارن ميخندن؟تو هر جاى دنيا بود ايشون به خاطر همين فيلم همون ديروز بركنار ميشد.البته به قول آقاى علم الهدى : "ايرانى ها تنها ملتى هستند كه هيچ قدرتى غير از خودشان در سرنوشتشان دخالت ندارد."آقاى ظريف هم گفتن كه :"خودمون انتخاب كرديم كه جور ديگه اى زندگى كنيم."هر دو نفر كاملا درست گفتن.ما خودمون براى سرنوشتمون تصميم گرفتيم، خودمون انتخاب كرديم كه جور ديگه اى زندگى كنيم.پس خودمون بايد بماليمش... #خودت_بمال  منبع: وب سایت موسیقی گراتومیک 

واكنش زانيار خسروی به صحبت وزير بهداشت

تو هر جاى دنيا بود ايشون به خاطر همين فيلم همون ديروز بركنار ميشد

گراتومیک - بعد از انتشار فیلمی که در آن وزیر بهداشت خطاب به پیرمردی که با او در مورد وضعیت بد اقتصادی و نداشتن پول برای انجام فیزیوتراپی صحبت میکند  پاسخی تمسخر آمیز میدهد، حواشی و جنجال زیادی بوجود آمد و هنرمندان زیادی هم به این موضوع واکنش نشان دادند که یکی از این هنرمندان زانیار خسروی است.

متن منتشر شده توسط زانیار خسروی:

قطعا بيشتر شما اين فيلم رو تو اين يكى دو روز اخير ديدين.

همچين فردى تو هر جاى ديگه دنيا بود حتى نميتونست پزشك خوبى باشه، ولى خوب اينجا ايرانه و ايشون هم الان وزيره!

به كجا رسيديم كه وزير مملكت با كمال وقاحت داره يه شهروند رو مورد تمسخر و تحقير قرار ميده؟

به كجا رسيديم كه اين جمعيت به جاى اينكه جا بخورن و اعتراض كنن دارن ميخندن؟

تو هر جاى دنيا بود ايشون به خاطر همين فيلم همون ديروز بركنار ميشد.

البته به قول آقاى علم الهدى : "ايرانى ها تنها ملتى هستند كه هيچ قدرتى غير از خودشان در سرنوشتشان دخالت ندارد."

آقاى ظريف هم گفتن كه :"خودمون انتخاب كرديم كه جور ديگه اى زندگى كنيم."

هر دو نفر كاملا درست گفتن.

ما خودمون براى سرنوشتمون تصميم گرفتيم، خودمون انتخاب كرديم كه جور ديگه اى زندگى كنيم.

پس خودمون بايد بماليمش... #خودت_بمال

  

منبع: وب سایت موسیقی گراتومیک

 
زانيار خسروی
انتقاد تند زانيار خسروی از وزير بهداشت
2018 / 09 / 25
xaniar khosravi xaniar khosravi news آخرین خبر از زانيار خسروی آموزش موسیقی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ انتقاد تند زانيار خسروی از وزير بهداشت خبر جدید در مورد زانيار خسروی خبرای جدید اززانيار خسروی دانستنی ها در مورد موسیقی درباره زانيار خسروی زانيار خسروی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More