×
×  دانلود مهران مدیری نگاه سطحی مهران مدیری به رپ و هیپ هاپ

نگاه سطحی مهران مدیری به رپ و هیپ هاپ

اظهار نظر بی اساس و ناآگاهانه و تحقیرآمیز در مورد رپ و هیپ هاپ توسط اصحاب رسانه

باز هم نگاه سطحی نسبت به رپ و هیپ هاپ از قشر هنرمند و به اصلاح روشن فکر در تلویزیون . باز هم اظهار نظر پوچ و بی اساس و ناآگاهانه و تحقیرآمیز در مورد رپ و هیپ هاپ توسط اصحاب رسانه . نکته جالب توجه در این مورد خنده مسخره مردم جلوی دوربین در این نمایش طنز گونه بود . این گونه اظهار نظرها معمولا از طرف اشخاصی صورت میگیرد که خودشان را در موسیقی اصیل و سنتی ایران صاحب نظر و یا حداقل طرفدار پر و پاقرص این سبک میدانند و موسیقی هیپ هاپ را بدون اندکی تحقیق در مورد تاریخچه آن کالایی وارداتی از غرب(آمریکا) میدانند و حتی اندکی از خطاب موسیقی به آن هم خودداری میکنند .

دلایلی مثل سرعت در همه گیر شدن این سبک و تاثیر مستقیم و به سزا بر قشر و فرهنگ نوجوان و رکود و کسادی که گریبان گیر بازار موسیقی اصیل یا همان سنتی شده است واستفاده از خط کشی به اسم تتلو و ... به عنوان رپر میتواند باعث شکل گیری این طور دیدگاههای بی منطق باشد . حرف من به این شخص طناز قدرتمند سرمایه دار که جناح مجهولی هم دارد این است که به جای این که با لودگی فقط به فکر خنداندن مردم باشد با یک نقد اصولی و صد البته همراه با طنز و عاری از بی احترامی ما را وادار به ارزیابی کنند نه خوردن ناشتایی از افسوس . در آخر خواسته من از هوادارن هیپ هاپ این است که در حد توان احساسی عمل نکنند تا این افراد با شرمندگی خود را میهمان اندکی تعقل و تحقیق و بررسی کنند .

لازم به ذکر است که این نقد توسط یکی از رپر ها به نام حامد اسلش منتشر شده است.

Mehran Modiri
اظهار نظر بی اساس و ناآگاهانه و تحقیرآمیز در مورد رپ و هیپ هاپ توسط اصحاب رسانهباز هم نگاه سطحی نسبت به رپ و هیپ هاپ از قشر هنرمند و به اصلاح روشن فکر در تلویزیون . باز هم اظهار نظر پوچ و بی اساس و ناآگاهانه و تحقیرآمیز در مورد رپ و هیپ هاپ توسط اصحاب رسانه . نکته جالب توجه در این مورد خنده مسخره مردم جلوی دوربین در این نمایش طنز گونه بود . این گونه اظهار نظرها معمولا از طرف اشخاصی صورت میگیرد که خودشان را در موسیقی اصیل و سنتی ایران صاحب نظر و یا حداقل طرفدار پر و پاقرص این سبک میدانند و موسیقی هیپ هاپ را بدون اندکی تحقیق در مورد تاریخچه آن کالایی وارداتی از غرب(آمریکا) میدانند و حتی اندکی از خطاب موسیقی به آن هم خودداری میکنند .دلایلی مثل سرعت در همه گیر شدن این سبک و تاثیر مستقیم و به سزا بر قشر و فرهنگ نوجوان و رکود و کسادی که گریبان گیر بازار موسیقی اصیل یا همان سنتی شده است واستفاده از خط کشی به اسم تتلو و ... به عنوان رپر میتواند باعث شکل گیری این طور دیدگاههای بی منطق باشد . حرف من به این شخص طناز قدرتمند سرمایه دار که جناح مجهولی هم دارد این است که به جای این که با لودگی فقط به فکر خنداندن مردم باشد با یک نقد اصولی و صد البته همراه با طنز و عاری از بی احترامی ما را وادار به ارزیابی کنند نه خوردن ناشتایی از افسوس . در آخر خواسته من از هوادارن هیپ هاپ این است که در حد توان احساسی عمل نکنند تا این افراد با شرمندگی خود را میهمان اندکی تعقل و تحقیق و بررسی کنند .لازم به ذکر است که این نقد توسط یکی از رپر ها به نام حامد اسلش منتشر شده است.

اظهار نظر بی اساس و ناآگاهانه و تحقیرآمیز در مورد رپ و هیپ هاپ توسط اصحاب رسانه

باز هم نگاه سطحی نسبت به رپ و هیپ هاپ از قشر هنرمند و به اصلاح روشن فکر در تلویزیون . باز هم اظهار نظر پوچ و بی اساس و ناآگاهانه و تحقیرآمیز در مورد رپ و هیپ هاپ توسط اصحاب رسانه . نکته جالب توجه در این مورد خنده مسخره مردم جلوی دوربین در این نمایش طنز گونه بود . این گونه اظهار نظرها معمولا از طرف اشخاصی صورت میگیرد که خودشان را در موسیقی اصیل و سنتی ایران صاحب نظر و یا حداقل طرفدار پر و پاقرص این سبک میدانند و موسیقی هیپ هاپ را بدون اندکی تحقیق در مورد تاریخچه آن کالایی وارداتی از غرب(آمریکا) میدانند و حتی اندکی از خطاب موسیقی به آن هم خودداری میکنند .

دلایلی مثل سرعت در همه گیر شدن این سبک و تاثیر مستقیم و به سزا بر قشر و فرهنگ نوجوان و رکود و کسادی که گریبان گیر بازار موسیقی اصیل یا همان سنتی شده است واستفاده از خط کشی به اسم تتلو و ... به عنوان رپر میتواند باعث شکل گیری این طور دیدگاههای بی منطق باشد . حرف من به این شخص طناز قدرتمند سرمایه دار که جناح مجهولی هم دارد این است که به جای این که با لودگی فقط به فکر خنداندن مردم باشد با یک نقد اصولی و صد البته همراه با طنز و عاری از بی احترامی ما را وادار به ارزیابی کنند نه خوردن ناشتایی از افسوس . در آخر خواسته من از هوادارن هیپ هاپ این است که در حد توان احساسی عمل نکنند تا این افراد با شرمندگی خود را میهمان اندکی تعقل و تحقیق و بررسی کنند .

لازم به ذکر است که این نقد توسط یکی از رپر ها به نام حامد اسلش منتشر شده است.

مهران مدیری
نگاه سطحی مهران مدیری به رپ و هیپ هاپ
2017 / 08 / 18
آموزش موسیقی دانستنی ها در مورد موسیقی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی نگاه سطحی مهران مدیری به رپ و هیپ هاپ
More