×
×  دانلود نظر معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد درباره ی لغو کنسرت ها جلوگیری از برگزاری کنسرت مجوزدار معنایی ندارد

جلوگیری از برگزاری کنسرت مجوزدار معنایی ندارد

هیچ یک از مسئولان استان در همه رده ها با این کار مخالفتی نداشتند

 معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:

زمانی که مجوز برگزاری کنسرت از سوی مراجع ذیصلاح صادر می شود جلوگیری از برگزاری آن بی معنی است زیرا وقتی مجوزی صادر می شود یعنی اینکه هیچ یک از مسئولان استان با اینکار مخالف نیستند.

علی مراد خانی روز سه شنبه در حاشیه آیین اختتامیه سومین جشنواره هنرهای گرافیکی رضوی در زاهدان اظهار داشت: برگزاری کنسرت ها در استان ها هم اینک به خوبی در حال انجام است و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی در باره علت لغو کنسرت شهرام ناظری بیان کرد: برنامه استاد شهرام ناظری در بجنورد پس از صدور مجوز، با یک سری مشکلات رو به رو شد به گونه ای که سالن اجرا پلمب شده بود که بعد از پیگیری صورت گرفته از سوی این وزارتخانه سالن دوباره باز شد و چنین قضایایی پیش آمد.

وی افزود: در این زمینه نکات خاصی وجود دارد که فردا(چهارشنبه) با حضور مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بجنورد این موضوع از نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و گزارش آن متقابلا منتشر خواهد شد.

مرادخانی تاکید کرد: زمانی که مجوز صادر شده به این معنی است که هیچ یک از مسئولان استان در همه رده ها با این کار مخالفتی نداشتند حالا سئوال این است چه اتفاقی افتاده که بعد از صدور مجوز ناگهان یک مساله ای به وجود آمد که اینها منجر به عدم برگزاری کنسرت در مکان مورد نظر شده است.

وی گفت: به نظر می رسد این موضوع باید یک مقداری بیشتر مورد بررسی قرار گیرد زیرا هیچ مشکل فرهنگی، سیاسی و مخالفتی از سوی مسئولان وجود نداشته است.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: لغو کنسرت و پلمب این مجموعه به نظر می رسد که نمی تواند مرتبط با مساله صدور مجوز و مسائل مربوط به آن باشد زیرا همه کسانی که در این زمینه باید نظریه می دادند نظر مثبت دادند و بر اساس نظریه مثبت، مجوز صادر شده است.

وی ادامه داد: حال باید بررسی شود چه اتفاقی افتاده و بین چه کسانی این شرایط رخ داده که منجر به این کار شده است به همین سبب فردا با حضور مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

shahram nazeri
هیچ یک از مسئولان استان در همه رده ها با این کار مخالفتی نداشتند معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:زمانی که مجوز برگزاری کنسرت از سوی مراجع ذیصلاح صادر می شود جلوگیری از برگزاری آن بی معنی است زیرا وقتی مجوزی صادر می شود یعنی اینکه هیچ یک از مسئولان استان با اینکار مخالف نیستند.علی مراد خانی روز سه شنبه در حاشیه آیین اختتامیه سومین جشنواره هنرهای گرافیکی رضوی در زاهدان اظهار داشت: برگزاری کنسرت ها در استان ها هم اینک به خوبی در حال انجام است و مشکل خاصی وجود ندارد.وی در باره علت لغو کنسرت شهرام ناظری بیان کرد: برنامه استاد شهرام ناظری در بجنورد پس از صدور مجوز، با یک سری مشکلات رو به رو شد به گونه ای که سالن اجرا پلمب شده بود که بعد از پیگیری صورت گرفته از سوی این وزارتخانه سالن دوباره باز شد و چنین قضایایی پیش آمد.وی افزود: در این زمینه نکات خاصی وجود دارد که فردا(چهارشنبه) با حضور مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بجنورد این موضوع از نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و گزارش آن متقابلا منتشر خواهد شد.مرادخانی تاکید کرد: زمانی که مجوز صادر شده به این معنی است که هیچ یک از مسئولان استان در همه رده ها با این کار مخالفتی نداشتند حالا سئوال این است چه اتفاقی افتاده که بعد از صدور مجوز ناگهان یک مساله ای به وجود آمد که اینها منجر به عدم برگزاری کنسرت در مکان مورد نظر شده است.وی گفت: به نظر می رسد این موضوع باید یک مقداری بیشتر مورد بررسی قرار گیرد زیرا هیچ مشکل فرهنگی، سیاسی و مخالفتی از سوی مسئولان وجود نداشته است.معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: لغو کنسرت و پلمب این مجموعه به نظر می رسد که نمی تواند مرتبط با مساله صدور مجوز و مسائل مربوط به آن باشد زیرا همه کسانی که در این زمینه باید نظریه می دادند نظر مثبت دادند و بر اساس نظریه مثبت، مجوز صادر شده است.وی ادامه داد: حال باید بررسی شود چه اتفاقی افتاده و بین چه کسانی این شرایط رخ داده که منجر به این کار شده است به همین سبب فردا با حضور مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

هیچ یک از مسئولان استان در همه رده ها با این کار مخالفتی نداشتند

 معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:

زمانی که مجوز برگزاری کنسرت از سوی مراجع ذیصلاح صادر می شود جلوگیری از برگزاری آن بی معنی است زیرا وقتی مجوزی صادر می شود یعنی اینکه هیچ یک از مسئولان استان با اینکار مخالف نیستند.

علی مراد خانی روز سه شنبه در حاشیه آیین اختتامیه سومین جشنواره هنرهای گرافیکی رضوی در زاهدان اظهار داشت: برگزاری کنسرت ها در استان ها هم اینک به خوبی در حال انجام است و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی در باره علت لغو کنسرت شهرام ناظری بیان کرد: برنامه استاد شهرام ناظری در بجنورد پس از صدور مجوز، با یک سری مشکلات رو به رو شد به گونه ای که سالن اجرا پلمب شده بود که بعد از پیگیری صورت گرفته از سوی این وزارتخانه سالن دوباره باز شد و چنین قضایایی پیش آمد.

وی افزود: در این زمینه نکات خاصی وجود دارد که فردا(چهارشنبه) با حضور مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بجنورد این موضوع از نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و گزارش آن متقابلا منتشر خواهد شد.

مرادخانی تاکید کرد: زمانی که مجوز صادر شده به این معنی است که هیچ یک از مسئولان استان در همه رده ها با این کار مخالفتی نداشتند حالا سئوال این است چه اتفاقی افتاده که بعد از صدور مجوز ناگهان یک مساله ای به وجود آمد که اینها منجر به عدم برگزاری کنسرت در مکان مورد نظر شده است.

وی گفت: به نظر می رسد این موضوع باید یک مقداری بیشتر مورد بررسی قرار گیرد زیرا هیچ مشکل فرهنگی، سیاسی و مخالفتی از سوی مسئولان وجود نداشته است.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: لغو کنسرت و پلمب این مجموعه به نظر می رسد که نمی تواند مرتبط با مساله صدور مجوز و مسائل مربوط به آن باشد زیرا همه کسانی که در این زمینه باید نظریه می دادند نظر مثبت دادند و بر اساس نظریه مثبت، مجوز صادر شده است.

وی ادامه داد: حال باید بررسی شود چه اتفاقی افتاده و بین چه کسانی این شرایط رخ داده که منجر به این کار شده است به همین سبب فردا با حضور مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

نظر معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد درباره ی لغو کنسرت ها
جلوگیری از برگزاری کنسرت مجوزدار معنایی ندارد
شهرام ناظری
2017 / 08 / 02
Shahram nazeri shahram nazeri news آخرین خبر از نظر معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد درباره ی لغو کنسرت ها اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد نظر معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد درباره ی لغو کنسرت ها خبراهای جدید از نظر معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد درباره ی لغو کنسرت ها درباره نظر معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد درباره ی لغو کنسرت ها نظر معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد درباره ی لغو کنسرت ها
More