×
×  دانلود مجید انتظامی گفتگوی مجید انتظامی درباره ناصر چشم آذر

گفتگوی مجید انتظامی درباره ناصر چشم آذر

ملودی‌های چشم آذر در ذهن مردم ماندگار شده است

ناصر روح ناآرام و پرخروشی داشت

گراتومیک - خالق موسیقی فیلم "دوئل" گفت: چشم آذر کارهای فراوانی انجام داده و ملودی های زیبایی ساخته که در ذهن مردم ماندگار شده است. چشم آذر ترانه های بسیار ماندگاری دارد که از جمله بهترین آنها می توان به "باران خاکستری" اشاره کرد.

مجید انتظامی موسیقیدان و آهنگساز برجسته کشور درخصوص فوت ناصر چشم آذر گفت: ناصر چشم آذر آهنگساز بسیار خوبی بود. وی آثار درخشانی در کارنامه خود به ثبت رسانده که از او هنرمندی ماندگار می سازد.

وی در همین راستا ادامه داد: چشم آذر کارهای فراوانی انجام داده و ملودی های زیبایی ساخته که در ذهن مردم ماندگار شده است. چشم آذر ترانه های بسیار ماندگاری دارد که از جمله بهترین آنها می توان به "باران خاکستری" اشاره کرد.

او درباره شخصیت فردی چشم آذر تاکید کرد: شصخیت چشم آذر قابل احترام بود و در عین حال روح پرخروشی داشت. شما معمولاً آرامش را در چشم آذر نمی‌دیدید و همواره نا آرام بود.

همچنین در مورد همکاری های مشترک خود با چشم آذر اضافه کرد: من سابقه همکاری با چشم آذر را داشته ام و برای من چندین اثر را نواخته که از جمله آنها می توانم به موسیقی فیلم های "ترن" و "بایسیکل ران" اشاره کنم. همکاری بسیار نزدیکی با چشم آذر داشتم و و زمانی که وی از خارج از کشور بازگشت مستقیم پیش من آمد.

انتظامی درباره حضور ناصر چشم آذر در سینما خاطرنشان کرد: شاید من در زمینه کلاسیک کار می کردم و چشم آذر در سبک پاپ اما به محض اینکه یکدیگر را دیدیم این دیدار به تولیدات خوبی به فیلم "هامون" داریوش مهرجویی" ختم شد. چشم آذر همواره در آهنگسازی فیلم درخشان بود و هیچ وقت موسیقی اش از فیلم عقب‌تر نبود.

     

majid entezami
ملودی‌های چشم آذر در ذهن مردم ماندگار شده استناصر روح ناآرام و پرخروشی داشتگراتومیک - خالق موسیقی فیلم "دوئل" گفت: چشم آذر کارهای فراوانی انجام داده و ملودی های زیبایی ساخته که در ذهن مردم ماندگار شده است. چشم آذر ترانه های بسیار ماندگاری دارد که از جمله بهترین آنها می توان به "باران خاکستری" اشاره کرد.مجید انتظامی موسیقیدان و آهنگساز برجسته کشور درخصوص فوت ناصر چشم آذر گفت: ناصر چشم آذر آهنگساز بسیار خوبی بود. وی آثار درخشانی در کارنامه خود به ثبت رسانده که از او هنرمندی ماندگار می سازد.وی در همین راستا ادامه داد: چشم آذر کارهای فراوانی انجام داده و ملودی های زیبایی ساخته که در ذهن مردم ماندگار شده است. چشم آذر ترانه های بسیار ماندگاری دارد که از جمله بهترین آنها می توان به "باران خاکستری" اشاره کرد.او درباره شخصیت فردی چشم آذر تاکید کرد: شصخیت چشم آذر قابل احترام بود و در عین حال روح پرخروشی داشت. شما معمولاً آرامش را در چشم آذر نمی‌دیدید و همواره نا آرام بود.همچنین در مورد همکاری های مشترک خود با چشم آذر اضافه کرد: من سابقه همکاری با چشم آذر را داشته ام و برای من چندین اثر را نواخته که از جمله آنها می توانم به موسیقی فیلم های "ترن" و "بایسیکل ران" اشاره کنم. همکاری بسیار نزدیکی با چشم آذر داشتم و و زمانی که وی از خارج از کشور بازگشت مستقیم پیش من آمد.انتظامی درباره حضور ناصر چشم آذر در سینما خاطرنشان کرد: شاید من در زمینه کلاسیک کار می کردم و چشم آذر در سبک پاپ اما به محض اینکه یکدیگر را دیدیم این دیدار به تولیدات خوبی به فیلم "هامون" داریوش مهرجویی" ختم شد. چشم آذر همواره در آهنگسازی فیلم درخشان بود و هیچ وقت موسیقی اش از فیلم عقب‌تر نبود.     

ملودی‌های چشم آذر در ذهن مردم ماندگار شده است

ناصر روح ناآرام و پرخروشی داشت

گراتومیک - خالق موسیقی فیلم "دوئل" گفت: چشم آذر کارهای فراوانی انجام داده و ملودی های زیبایی ساخته که در ذهن مردم ماندگار شده است. چشم آذر ترانه های بسیار ماندگاری دارد که از جمله بهترین آنها می توان به "باران خاکستری" اشاره کرد.

مجید انتظامی موسیقیدان و آهنگساز برجسته کشور درخصوص فوت ناصر چشم آذر گفت: ناصر چشم آذر آهنگساز بسیار خوبی بود. وی آثار درخشانی در کارنامه خود به ثبت رسانده که از او هنرمندی ماندگار می سازد.

وی در همین راستا ادامه داد: چشم آذر کارهای فراوانی انجام داده و ملودی های زیبایی ساخته که در ذهن مردم ماندگار شده است. چشم آذر ترانه های بسیار ماندگاری دارد که از جمله بهترین آنها می توان به "باران خاکستری" اشاره کرد.

او درباره شخصیت فردی چشم آذر تاکید کرد: شصخیت چشم آذر قابل احترام بود و در عین حال روح پرخروشی داشت. شما معمولاً آرامش را در چشم آذر نمی‌دیدید و همواره نا آرام بود.

همچنین در مورد همکاری های مشترک خود با چشم آذر اضافه کرد: من سابقه همکاری با چشم آذر را داشته ام و برای من چندین اثر را نواخته که از جمله آنها می توانم به موسیقی فیلم های "ترن" و "بایسیکل ران" اشاره کنم. همکاری بسیار نزدیکی با چشم آذر داشتم و و زمانی که وی از خارج از کشور بازگشت مستقیم پیش من آمد.

انتظامی درباره حضور ناصر چشم آذر در سینما خاطرنشان کرد: شاید من در زمینه کلاسیک کار می کردم و چشم آذر در سبک پاپ اما به محض اینکه یکدیگر را دیدیم این دیدار به تولیدات خوبی به فیلم "هامون" داریوش مهرجویی" ختم شد. چشم آذر همواره در آهنگسازی فیلم درخشان بود و هیچ وقت موسیقی اش از فیلم عقب‌تر نبود.

     
مجید انتظامی
گفتگوی مجید انتظامی درباره ناصر چشم آذر
2018 / 05 / 06
majid entezami majid entezami news آخرین خبر از مجید انتظامی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد مجید انتظامی خبرای جدید ازمجید انتظامی دانلود آهنگ از دانلود آهنگ به نام به همراه متن دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ های درباره مجید انتظامی مجید انتظامی
More