×
×  دانلود بهروز صفاریان حضور بهروز صفاریان در مراسم رونمایی از کتاب فریدون فروغی

حضور بهروز صفاریان در مراسم رونمایی از کتاب فریدون فروغی

«آشیلِ صدا» کتاب ناگفته‌های خواننده «قوزک پا» رونمایی شد

بهروز صفاریان: هنوز هم فوت فریدون فروغی را باور نکرده ام

گراتومیک  – مراسم رونمایی از کتاب «آشیلِ صدا» کتاب ناگفته‌های فریدون فروغی به قلم حجت بداغی و سخنرانی بهروز صفاریان در پردیس باغ کتاب تهران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور پرتعداد دوستداران فریدون فروغی برگزار شد، حجت بداغی (نویسنده کتاب آشیل صدا) گفت: «همه آدمها روزی به پایان زندگی شان می رسند و از دنیا می روند و برخی نیز در گوشه و کنار این سرزمین از فشارها و اتفاقات مختلف دق می کنند و می میرند. فریدون فروغی رفیق ما بود و این جلسه و این مراسم قرار نیست مثل اکثر بزرگداشت ها به اشک و ناله ختم شود. می خواهیم کمی از خاطرات با فریدون بگوئیم. من خودم دیدم که ممکن است فردی بمیرد و دیگر در این جهان نباشد ولی در قلب و یاد بسیاری زنده باشد و نفس بکشد.»

در ادامه بهروز صفاریان موزیسین شناخته شده و سرشناس روی صحنه آمد و گفت: «من و حجت بداغی خاطرات زیادی از زنده یاد فریدون فروغی داشتیم که سالها حتی جرات مرور این خاطرات هم نبود. من هنوز هم فوت فریدون را باور نکرده ام و هنوز با گذشت این همه سال نتوانسته ام به مزار او سری بزنم. فریدون فروغی برای من تنها یک دوست یا استاد یا رفیق نبود. شاید در زمینه موسیقی اتفاقات خوبی را برای من رقم زد ولی برای من یک نوع نگاه جدید به دنیا بود که زندگی من را ورق زد. از نظر من فریدون فروغی تنها آدمی بود که طرز فکر و اعتقاداتش را به پررنگ ترین شکل ممکن وارد انتخاب های موسیقی خود می کرد.»

صفاریان افزود: « در آن سن کم افتخار میکردم از کار کردن با فریدون فروغی اما هر چه بیشتر با این هنرمند پیش می رفتم، هر چه با هنرمندان دیگر کار کردم و هر چه هنرمندان بزرگی را ساختم و در موسیقی پاپ شناسانده شدند، بیشتر به دوستی و همکاری با فریدون فروغی افتخار کردم. فریدون فروغی برای من یک اسطوره بوده و هست. اعتقادات و آن جریان فکری برای من ارزشمند بود.»

این هنرمند افزود: «دلیل تاریخ مصرف نداشتن آثار فریدون فروغی تنها به نوع نگاهش به زندگی بود. قلب آدمها و آن ساختار فکری شان باعث ماندگاری است. در جشن «موسیقی ما» من تندیسم را به فریدون فروغی تقدیم کردم و امیدوارم روزی برسد که بتوانیم فستیوال «فریدون فروغی» را در ایران برگزار کنیم برای جذب استعدادهای خوب.»

در ادامه برخی دوستداران و هواداران فروغی از حاطراتشان با این هنرمندگفتند و در ادامه با حضور «پروانه فروغی» (خواهر فریدون فروغی) کیک تولد این خواننده بریده شد و خواهر فریدون در حالی که به شدت اشک می ریخت از برگزاری این مراسم تشکر کرد.

  

Behrooz Safarian
«آشیلِ صدا» کتاب ناگفته‌های خواننده «قوزک پا» رونمایی شدبهروز صفاریان: هنوز هم فوت فریدون فروغی را باور نکرده امگراتومیک  – مراسم رونمایی از کتاب «آشیلِ صدا» کتاب ناگفته‌های فریدون فروغی به قلم حجت بداغی و سخنرانی بهروز صفاریان در پردیس باغ کتاب تهران برگزار شد.در این مراسم که با حضور پرتعداد دوستداران فریدون فروغی برگزار شد، حجت بداغی (نویسنده کتاب آشیل صدا) گفت: «همه آدمها روزی به پایان زندگی شان می رسند و از دنیا می روند و برخی نیز در گوشه و کنار این سرزمین از فشارها و اتفاقات مختلف دق می کنند و می میرند. فریدون فروغی رفیق ما بود و این جلسه و این مراسم قرار نیست مثل اکثر بزرگداشت ها به اشک و ناله ختم شود. می خواهیم کمی از خاطرات با فریدون بگوئیم. من خودم دیدم که ممکن است فردی بمیرد و دیگر در این جهان نباشد ولی در قلب و یاد بسیاری زنده باشد و نفس بکشد.»در ادامه بهروز صفاریان موزیسین شناخته شده و سرشناس روی صحنه آمد و گفت: «من و حجت بداغی خاطرات زیادی از زنده یاد فریدون فروغی داشتیم که سالها حتی جرات مرور این خاطرات هم نبود. من هنوز هم فوت فریدون را باور نکرده ام و هنوز با گذشت این همه سال نتوانسته ام به مزار او سری بزنم. فریدون فروغی برای من تنها یک دوست یا استاد یا رفیق نبود. شاید در زمینه موسیقی اتفاقات خوبی را برای من رقم زد ولی برای من یک نوع نگاه جدید به دنیا بود که زندگی من را ورق زد. از نظر من فریدون فروغی تنها آدمی بود که طرز فکر و اعتقاداتش را به پررنگ ترین شکل ممکن وارد انتخاب های موسیقی خود می کرد.»صفاریان افزود: « در آن سن کم افتخار میکردم از کار کردن با فریدون فروغی اما هر چه بیشتر با این هنرمند پیش می رفتم، هر چه با هنرمندان دیگر کار کردم و هر چه هنرمندان بزرگی را ساختم و در موسیقی پاپ شناسانده شدند، بیشتر به دوستی و همکاری با فریدون فروغی افتخار کردم. فریدون فروغی برای من یک اسطوره بوده و هست. اعتقادات و آن جریان فکری برای من ارزشمند بود.»این هنرمند افزود: «دلیل تاریخ مصرف نداشتن آثار فریدون فروغی تنها به نوع نگاهش به زندگی بود. قلب آدمها و آن ساختار فکری شان باعث ماندگاری است. در جشن «موسیقی ما» من تندیسم را به فریدون فروغی تقدیم کردم و امیدوارم روزی برسد که بتوانیم فستیوال «فریدون فروغی» را در ایران برگزار کنیم برای جذب استعدادهای خوب.»در ادامه برخی دوستداران و هواداران فروغی از حاطراتشان با این هنرمندگفتند و در ادامه با حضور «پروانه فروغی» (خواهر فریدون فروغی) کیک تولد این خواننده بریده شد و خواهر فریدون در حالی که به شدت اشک می ریخت از برگزاری این مراسم تشکر کرد.  

«آشیلِ صدا» کتاب ناگفته‌های خواننده «قوزک پا» رونمایی شد

بهروز صفاریان: هنوز هم فوت فریدون فروغی را باور نکرده ام

گراتومیک  – مراسم رونمایی از کتاب «آشیلِ صدا» کتاب ناگفته‌های فریدون فروغی به قلم حجت بداغی و سخنرانی بهروز صفاریان در پردیس باغ کتاب تهران برگزار شد.

در این مراسم که با حضور پرتعداد دوستداران فریدون فروغی برگزار شد، حجت بداغی (نویسنده کتاب آشیل صدا) گفت: «همه آدمها روزی به پایان زندگی شان می رسند و از دنیا می روند و برخی نیز در گوشه و کنار این سرزمین از فشارها و اتفاقات مختلف دق می کنند و می میرند. فریدون فروغی رفیق ما بود و این جلسه و این مراسم قرار نیست مثل اکثر بزرگداشت ها به اشک و ناله ختم شود. می خواهیم کمی از خاطرات با فریدون بگوئیم. من خودم دیدم که ممکن است فردی بمیرد و دیگر در این جهان نباشد ولی در قلب و یاد بسیاری زنده باشد و نفس بکشد.»

در ادامه بهروز صفاریان موزیسین شناخته شده و سرشناس روی صحنه آمد و گفت: «من و حجت بداغی خاطرات زیادی از زنده یاد فریدون فروغی داشتیم که سالها حتی جرات مرور این خاطرات هم نبود. من هنوز هم فوت فریدون را باور نکرده ام و هنوز با گذشت این همه سال نتوانسته ام به مزار او سری بزنم. فریدون فروغی برای من تنها یک دوست یا استاد یا رفیق نبود. شاید در زمینه موسیقی اتفاقات خوبی را برای من رقم زد ولی برای من یک نوع نگاه جدید به دنیا بود که زندگی من را ورق زد. از نظر من فریدون فروغی تنها آدمی بود که طرز فکر و اعتقاداتش را به پررنگ ترین شکل ممکن وارد انتخاب های موسیقی خود می کرد.»

صفاریان افزود: « در آن سن کم افتخار میکردم از کار کردن با فریدون فروغی اما هر چه بیشتر با این هنرمند پیش می رفتم، هر چه با هنرمندان دیگر کار کردم و هر چه هنرمندان بزرگی را ساختم و در موسیقی پاپ شناسانده شدند، بیشتر به دوستی و همکاری با فریدون فروغی افتخار کردم. فریدون فروغی برای من یک اسطوره بوده و هست. اعتقادات و آن جریان فکری برای من ارزشمند بود.»

این هنرمند افزود: «دلیل تاریخ مصرف نداشتن آثار فریدون فروغی تنها به نوع نگاهش به زندگی بود. قلب آدمها و آن ساختار فکری شان باعث ماندگاری است. در جشن «موسیقی ما» من تندیسم را به فریدون فروغی تقدیم کردم و امیدوارم روزی برسد که بتوانیم فستیوال «فریدون فروغی» را در ایران برگزار کنیم برای جذب استعدادهای خوب.»

در ادامه برخی دوستداران و هواداران فروغی از حاطراتشان با این هنرمندگفتند و در ادامه با حضور «پروانه فروغی» (خواهر فریدون فروغی) کیک تولد این خواننده بریده شد و خواهر فریدون در حالی که به شدت اشک می ریخت از برگزاری این مراسم تشکر کرد.

  
بهروز صفاریان
حضور بهروز صفاریان در مراسم رونمایی از کتاب فریدون فروغی
2019 / 01 / 28
Behrooz Safarian Behrooz Safarian news آخرین خبر از بهروز صفاریان اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ بهروز صفاریان خبر جدید در مورد بهروز صفاریان خبرای جدید ازبهروز صفاریان درباره بهروز صفاریان
More