×
×  دانلود حمید هیراد تکذیب محکومیت حمید هیراد به اجرای کنسرت رایگان

تکذیب محکومیت حمید هیراد به اجرای کنسرت رایگان

توضیح مدیرکل دفتر موسیقی درباره یک حاشیه خبرساز

علی ترابی: اجرای «پلی بک» محدود به حمید هیراد نیست

گراتومیک – مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد نخستین اظهار نظر رسمی خود را درباره حواشی یک اجرای زنده در شیراز و حرف و حدیث‌های فراوان در فضای مجازی بیان کرد.

انتشار برخی ویدئوها از اجرای حمید هیراد در شیراز و شائبه «پلی بک» بودن این کنسرت باعث شد این خواننده در فضای مجازی به شدت مورد انتقادهای تند قرار بگیرد. دفتر موسیقی با اعلام بررسی شواهد و فیلم‌های موجود وارد این موضوع شد و هم اکنون پس از چند ماه سرانجام مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در یک اظهار نظر رسمی اعلام کرد که این موضوع صحت داشته ولی متاسفانه مختص اجرای حمید هیراد نبوده و نیست.

علی ترابی توضیح داد: «این اتفاق محدود به آقای هیراد نبود و هرگزاینگونه نیست که پیش از او این کار را انجام نداده باشند. اما حساسیت‌ها در این باره بیش از گذشته خودش را نشان داد. وگرنه خواننده‌هایی داشتیم که درباره اجراهایشان چنین بحث‌هایی مطرح شده است. ما در این مورد خاص بررسی انجام دادیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که بخش کوچکی از برنامه، پلی‌بک اجرا شده است. با توجه به اینکه مجوز مربوط از طرف دفتر موسیقی صادر نشده و اداره کل ارشاد استان مجوز را صادر کرده، نامه‌ای برای استان ارسال کردیم و جمع‌بندی خود را به آنها اعلام کردیم که درباره مجوزی که صادر کرده‌اند تصمیم‌گیری کنند.»

وی افزود: «با مدیر مؤسسه برگزارکننده این کنسرت صحبت کردیم و به آنها گزارش شد این موضوع، موضوعی نیست که قابل پذیرش باشد و قطعا اگر تداوم پیدا کند، در صدور مجوزهای آتی باید تجدید نظر شود. به هر حال مخاطب برای حضوردریک کنسرت زنده هزینه می‌کند بایستی اجترام متقابل به آنها از سوی گروه های هنری صورت پذیرد و اجرای موسیقی و خواننده در بالاترین کیفیت ممکن باشد.»

ترابی همچنین اعلام کرد که برای جلوگیری از تکرار این قبیل اتفاقات، در نامه ای مکتوب به مدیران ارشاد شهرستان‌ها تاکید داشه که از اعطای مجوز سه اجرا در یک روز جلوگیری شود و اجرای بیش از دو سانس در یک روز خارج از عرف کاری و هنری برای همه کنسرت هاست.

وی درباره شایعه محکومیت هیراد برای اجرای یک سانس کنسرت رایگان در شیراز نیز گفت: چنین موضوعی اصلا مطرح نیست.

   

Hamid Hiraad
توضیح مدیرکل دفتر موسیقی درباره یک حاشیه خبرسازعلی ترابی: اجرای «پلی بک» محدود به حمید هیراد نیستگراتومیک – مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد نخستین اظهار نظر رسمی خود را درباره حواشی یک اجرای زنده در شیراز و حرف و حدیث‌های فراوان در فضای مجازی بیان کرد.انتشار برخی ویدئوها از اجرای حمید هیراد در شیراز و شائبه «پلی بک» بودن این کنسرت باعث شد این خواننده در فضای مجازی به شدت مورد انتقادهای تند قرار بگیرد. دفتر موسیقی با اعلام بررسی شواهد و فیلم‌های موجود وارد این موضوع شد و هم اکنون پس از چند ماه سرانجام مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در یک اظهار نظر رسمی اعلام کرد که این موضوع صحت داشته ولی متاسفانه مختص اجرای حمید هیراد نبوده و نیست.علی ترابی توضیح داد: «این اتفاق محدود به آقای هیراد نبود و هرگزاینگونه نیست که پیش از او این کار را انجام نداده باشند. اما حساسیت‌ها در این باره بیش از گذشته خودش را نشان داد. وگرنه خواننده‌هایی داشتیم که درباره اجراهایشان چنین بحث‌هایی مطرح شده است. ما در این مورد خاص بررسی انجام دادیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که بخش کوچکی از برنامه، پلی‌بک اجرا شده است. با توجه به اینکه مجوز مربوط از طرف دفتر موسیقی صادر نشده و اداره کل ارشاد استان مجوز را صادر کرده، نامه‌ای برای استان ارسال کردیم و جمع‌بندی خود را به آنها اعلام کردیم که درباره مجوزی که صادر کرده‌اند تصمیم‌گیری کنند.»وی افزود: «با مدیر مؤسسه برگزارکننده این کنسرت صحبت کردیم و به آنها گزارش شد این موضوع، موضوعی نیست که قابل پذیرش باشد و قطعا اگر تداوم پیدا کند، در صدور مجوزهای آتی باید تجدید نظر شود. به هر حال مخاطب برای حضوردریک کنسرت زنده هزینه می‌کند بایستی اجترام متقابل به آنها از سوی گروه های هنری صورت پذیرد و اجرای موسیقی و خواننده در بالاترین کیفیت ممکن باشد.»ترابی همچنین اعلام کرد که برای جلوگیری از تکرار این قبیل اتفاقات، در نامه ای مکتوب به مدیران ارشاد شهرستان‌ها تاکید داشه که از اعطای مجوز سه اجرا در یک روز جلوگیری شود و اجرای بیش از دو سانس در یک روز خارج از عرف کاری و هنری برای همه کنسرت هاست.وی درباره شایعه محکومیت هیراد برای اجرای یک سانس کنسرت رایگان در شیراز نیز گفت: چنین موضوعی اصلا مطرح نیست.   

توضیح مدیرکل دفتر موسیقی درباره یک حاشیه خبرساز

علی ترابی: اجرای «پلی بک» محدود به حمید هیراد نیست

گراتومیک – مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد نخستین اظهار نظر رسمی خود را درباره حواشی یک اجرای زنده در شیراز و حرف و حدیث‌های فراوان در فضای مجازی بیان کرد.

انتشار برخی ویدئوها از اجرای حمید هیراد در شیراز و شائبه «پلی بک» بودن این کنسرت باعث شد این خواننده در فضای مجازی به شدت مورد انتقادهای تند قرار بگیرد. دفتر موسیقی با اعلام بررسی شواهد و فیلم‌های موجود وارد این موضوع شد و هم اکنون پس از چند ماه سرانجام مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در یک اظهار نظر رسمی اعلام کرد که این موضوع صحت داشته ولی متاسفانه مختص اجرای حمید هیراد نبوده و نیست.

علی ترابی توضیح داد: «این اتفاق محدود به آقای هیراد نبود و هرگزاینگونه نیست که پیش از او این کار را انجام نداده باشند. اما حساسیت‌ها در این باره بیش از گذشته خودش را نشان داد. وگرنه خواننده‌هایی داشتیم که درباره اجراهایشان چنین بحث‌هایی مطرح شده است. ما در این مورد خاص بررسی انجام دادیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که بخش کوچکی از برنامه، پلی‌بک اجرا شده است. با توجه به اینکه مجوز مربوط از طرف دفتر موسیقی صادر نشده و اداره کل ارشاد استان مجوز را صادر کرده، نامه‌ای برای استان ارسال کردیم و جمع‌بندی خود را به آنها اعلام کردیم که درباره مجوزی که صادر کرده‌اند تصمیم‌گیری کنند.»

وی افزود: «با مدیر مؤسسه برگزارکننده این کنسرت صحبت کردیم و به آنها گزارش شد این موضوع، موضوعی نیست که قابل پذیرش باشد و قطعا اگر تداوم پیدا کند، در صدور مجوزهای آتی باید تجدید نظر شود. به هر حال مخاطب برای حضوردریک کنسرت زنده هزینه می‌کند بایستی اجترام متقابل به آنها از سوی گروه های هنری صورت پذیرد و اجرای موسیقی و خواننده در بالاترین کیفیت ممکن باشد.»

ترابی همچنین اعلام کرد که برای جلوگیری از تکرار این قبیل اتفاقات، در نامه ای مکتوب به مدیران ارشاد شهرستان‌ها تاکید داشه که از اعطای مجوز سه اجرا در یک روز جلوگیری شود و اجرای بیش از دو سانس در یک روز خارج از عرف کاری و هنری برای همه کنسرت هاست.

وی درباره شایعه محکومیت هیراد برای اجرای یک سانس کنسرت رایگان در شیراز نیز گفت: چنین موضوعی اصلا مطرح نیست.

   
حمید هیراد
تکذیب محکومیت حمید هیراد به اجرای کنسرت رایگان
2018 / 11 / 01
Hamid Hiraad Hamid Hiraad news آخرین خبر از حمید هیراد اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حمید هیراد خبر جدید در مورد حمید هیراد خبرای جدید ازحمید هیراد درباره حمید هیراد
More