×
×  دانلود حمید هیراد عذرخواهی رسمی حمید هیراد از ترانه سرایان

عذرخواهی رسمی حمید هیراد از ترانه سرایان

حمید هیراد مجبور به عذرخواهی شد

بلاخره حمید هیراد دست از توجیه اشتباه خود برداشت و از ترانه سرایان رضایت گرفت

گراتومیک - هرچند که در متن این عذرخواهی رسمی اشاراتی به حالت دوستانه ی "دلجویی"  شده است اما مهم این نکته است که او فهمید نمی تواند به راحتی حقوق دیگران را نادیده بگیرد.

اما جالب است که دقیقا بعد از این حواشی اخیر و جنجال سرقت ادبی سریعا کنسرت حمید هیراد برگزار شد وحالا در خبرگزاری ها شاهد خبرهای "استقبال عجیب از کنسرت حمید هیراد" هستیم. گویی با یک عذرخواهی همه چیز حل شد و او دوباره به آغوش هنرمندان کشور برگشت.حالا هم حتما برخی از خبرگزاری ها میخواهند از قلب بزگ او بنویسند و توضیح دهند که او چگونه مانند یک مرد عذرخواهی کرده است.

متن منتشر شده همراه با عذرخواهی حمید هیراد:

به نام حقبه پیشنهاد موسسه ی "آوازی نو" و هدایت استادان ارجمند ، آقایان محمدعلی بهمنی، عبدالجبارکاکایی وسیدعباس سجادی جلسه ی مشترکی با پنج تن از سرایندگان محترمی که بخشی از اشعارشان در ساخته های خواننده ی همروزگارمان، حمید هیراد مورد استفاده قرار گرفته بود؛ برگزار گردید و در این جلسه، ضمن تاکید بر رعایت حقوق مولفین و متقابلا عدم سوء نیت آقای هیراد در بهره گیری از سروده های شاعران مزبور،اعلام گردید که موضوع اقتباس در ترانه های موردنظر ، نهایتا با حفظ حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار ، خاتمه یافته و بیانیه ی مشترکی از سوی طرفین صادر شد.

  

Hamid Hiraad
حمید هیراد مجبور به عذرخواهی شدبلاخره حمید هیراد دست از توجیه اشتباه خود برداشت و از ترانه سرایان رضایت گرفتگراتومیک - هرچند که در متن این عذرخواهی رسمی اشاراتی به حالت دوستانه ی "دلجویی"  شده است اما مهم این نکته است که او فهمید نمی تواند به راحتی حقوق دیگران را نادیده بگیرد.اما جالب است که دقیقا بعد از این حواشی اخیر و جنجال سرقت ادبی سریعا کنسرت حمید هیراد برگزار شد وحالا در خبرگزاری ها شاهد خبرهای "استقبال عجیب از کنسرت حمید هیراد" هستیم. گویی با یک عذرخواهی همه چیز حل شد و او دوباره به آغوش هنرمندان کشور برگشت.حالا هم حتما برخی از خبرگزاری ها میخواهند از قلب بزگ او بنویسند و توضیح دهند که او چگونه مانند یک مرد عذرخواهی کرده است.متن منتشر شده همراه با عذرخواهی حمید هیراد:به نام حقبه پیشنهاد موسسه ی "آوازی نو" و هدایت استادان ارجمند ، آقایان محمدعلی بهمنی، عبدالجبارکاکایی وسیدعباس سجادی جلسه ی مشترکی با پنج تن از سرایندگان محترمی که بخشی از اشعارشان در ساخته های خواننده ی همروزگارمان، حمید هیراد مورد استفاده قرار گرفته بود؛ برگزار گردید و در این جلسه، ضمن تاکید بر رعایت حقوق مولفین و متقابلا عدم سوء نیت آقای هیراد در بهره گیری از سروده های شاعران مزبور،اعلام گردید که موضوع اقتباس در ترانه های موردنظر ، نهایتا با حفظ حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار ، خاتمه یافته و بیانیه ی مشترکی از سوی طرفین صادر شد.  

حمید هیراد مجبور به عذرخواهی شد

بلاخره حمید هیراد دست از توجیه اشتباه خود برداشت و از ترانه سرایان رضایت گرفت

گراتومیک - هرچند که در متن این عذرخواهی رسمی اشاراتی به حالت دوستانه ی "دلجویی"  شده است اما مهم این نکته است که او فهمید نمی تواند به راحتی حقوق دیگران را نادیده بگیرد.

اما جالب است که دقیقا بعد از این حواشی اخیر و جنجال سرقت ادبی سریعا کنسرت حمید هیراد برگزار شد وحالا در خبرگزاری ها شاهد خبرهای "استقبال عجیب از کنسرت حمید هیراد" هستیم. گویی با یک عذرخواهی همه چیز حل شد و او دوباره به آغوش هنرمندان کشور برگشت.حالا هم حتما برخی از خبرگزاری ها میخواهند از قلب بزگ او بنویسند و توضیح دهند که او چگونه مانند یک مرد عذرخواهی کرده است.

متن منتشر شده همراه با عذرخواهی حمید هیراد:

به نام حقبه پیشنهاد موسسه ی "آوازی نو" و هدایت استادان ارجمند ، آقایان محمدعلی بهمنی، عبدالجبارکاکایی وسیدعباس سجادی جلسه ی مشترکی با پنج تن از سرایندگان محترمی که بخشی از اشعارشان در ساخته های خواننده ی همروزگارمان، حمید هیراد مورد استفاده قرار گرفته بود؛ برگزار گردید و در این جلسه، ضمن تاکید بر رعایت حقوق مولفین و متقابلا عدم سوء نیت آقای هیراد در بهره گیری از سروده های شاعران مزبور،اعلام گردید که موضوع اقتباس در ترانه های موردنظر ، نهایتا با حفظ حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار ، خاتمه یافته و بیانیه ی مشترکی از سوی طرفین صادر شد.

  
حمید هیراد
عذرخواهی رسمی حمید هیراد از ترانه سرایان
2018 / 04 / 08
Hamid Hiraad Hamid Hiraad news آخرین خبر از حمید هیراد اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حمید هیراد خبر جدید در مورد حمید هیراد خبرای جدید ازحمید هیراد درباره حمید هیراد
More