×
×  دانلود صداهای دستگاهی استفاده بیش از حد تجهیزات مدرن موسیقی

استفاده بیش از حد تجهیزات مدرن موسیقی

موسیقی مدرن یا دستگاهی،خوب یا بد؟

موسیقی امروز به وسیله اکولایزرهای مختلف که صدا را زیباتر به گوش مخاطب میرسانند و نویز های صدا را کمتر میکنند به سمت و سویی مدرن پیش میرود،اما...

گراتومیک - عباس راد: مشکلی که امروزه گریبان گیر موسیقی ایران شده استفاده ی افراطی از ابزار دیجیتال موسیقی است که باعث شده صداهای نامتعارف بعضی از خوانندگان قابل تحمل به نظر برسد !!!

البته لازم به ذکر است خواننده های خوش صدا و خوش سبک هم به خوبی از این ابزار بهره میبرند.

جنبه ی مثبت استفاده از این تجهیزات "به روز" شدن موسیقی ما است اما در عوض استفاده های نامناسب از آنها باعث فریب مخاطب میشود .

برای مثال خواننده ای جدید با کارهای قابل قبول پا به بازار موسیقی میگذارد، مجوز کنسرت را به راحتی اخذ میکند و بعدها در خبرهای مختلف میبینیم که در عرض چند ساعت تمام بلیط هایش بفروش میرسد و در روز کنسرت مخاطبانی با شور و هیجان برای اولین بار وارد سالن میشوند و با نارضایتی کامل و یک نگاه بُهت زده آنجا را ترک میکنند!

گاهاً دیده شده بعضی ها از آنها آنقدر به تجهیزات وابسته اند که ۳۰۰ میلیون تومان در زمانِ دلار ۱۵۰۰ تومان خرج کرده اند تا در استودیو ای حرفه ای  صدای نداشته ی خود را به صورت آلبوم موسیقی در گوش مخاطب فرو کنند تا روی بیلبورد ها شاهد تبلیغ کنسرت احسان حق شناس و امثال او باشیم،با آلبومی که فقط خودشان میتوانند بهمراه اطرافیان از آن لذت ببرند.

و دقیقا به لطف همین تجهیزات است که در نیازمندی های روزنامه شاهد آگهیِ "به چند خواننده نیازمندیم" هستیم...

از طرفی با آگاهی بر این مسائل و وجود همین تجهیزات است که حاشیه سازهایی مانند تتلو ادعای دستگاهی بودن صدای محسن چاوشی را مطرح میکنند و جنجال های  جدیدی را در فضای مجازی بوجود آورند.

در اینکه ما راه موسیقی را اشتباه رفته ایم شکی نیست و معلوم نیست که چه زمانی فرا خواهد رسید که دوباره امثال نوری ها و شجریان ها ظهور کنند و یا چند خواننده ی واقعی و مجهز به دستگاهِ هنجره را تحویل موسیقی ایران بدهند!

یادمان نرود که این اوضاع خراب موسیقی ایران باعث شده که بسیاری از خوانندگان خوش تکنیک و کار بلد آنقدر محو بی قانونی این روزهای موسیقی شوند که کلا عرصه موسیقی را ترک کنند که اتفاقا و با این کارشان میدان را برای جولان دادن بُنجُل های امروزه خالی کرده اند،خدا داند که آخر این ماجرا چه میشود...

بی شک در ادامه ی این مسیر تأسف بار چیزی از موسیقی ما باقی نخواهند ماند و اگر این روز ها سبک ها اصلاح نشوند و صدای واقعی  به "عرصه ی صدا" تزریق نشود آینده روشنی در انتظار موسیقی ما نیست.

  

منتقد:عباس راد

Mag Article
موسیقی مدرن یا دستگاهی،خوب یا بد؟موسیقی امروز به وسیله اکولایزرهای مختلف که صدا را زیباتر به گوش مخاطب میرسانند و نویز های صدا را کمتر میکنند به سمت و سویی مدرن پیش میرود،اما...گراتومیک - عباس راد: مشکلی که امروزه گریبان گیر موسیقی ایران شده استفاده ی افراطی از ابزار دیجیتال موسیقی است که باعث شده صداهای نامتعارف بعضی از خوانندگان قابل تحمل به نظر برسد !!!البته لازم به ذکر است خواننده های خوش صدا و خوش سبک هم به خوبی از این ابزار بهره میبرند.جنبه ی مثبت استفاده از این تجهیزات "به روز" شدن موسیقی ما است اما در عوض استفاده های نامناسب از آنها باعث فریب مخاطب میشود .برای مثال خواننده ای جدید با کارهای قابل قبول پا به بازار موسیقی میگذارد، مجوز کنسرت را به راحتی اخذ میکند و بعدها در خبرهای مختلف میبینیم که در عرض چند ساعت تمام بلیط هایش بفروش میرسد و در روز کنسرت مخاطبانی با شور و هیجان برای اولین بار وارد سالن میشوند و با نارضایتی کامل و یک نگاه بُهت زده آنجا را ترک میکنند!گاهاً دیده شده بعضی ها از آنها آنقدر به تجهیزات وابسته اند که ۳۰۰ میلیون تومان در زمانِ دلار ۱۵۰۰ تومان خرج کرده اند تا در استودیو ای حرفه ای  صدای نداشته ی خود را به صورت آلبوم موسیقی در گوش مخاطب فرو کنند تا روی بیلبورد ها شاهد تبلیغ کنسرت احسان حق شناس و امثال او باشیم،با آلبومی که فقط خودشان میتوانند بهمراه اطرافیان از آن لذت ببرند.و دقیقا به لطف همین تجهیزات است که در نیازمندی های روزنامه شاهد آگهیِ "به چند خواننده نیازمندیم" هستیم...از طرفی با آگاهی بر این مسائل و وجود همین تجهیزات است که حاشیه سازهایی مانند تتلو ادعای دستگاهی بودن صدای محسن چاوشی را مطرح میکنند و جنجال های  جدیدی را در فضای مجازی بوجود آورند.در اینکه ما راه موسیقی را اشتباه رفته ایم شکی نیست و معلوم نیست که چه زمانی فرا خواهد رسید که دوباره امثال نوری ها و شجریان ها ظهور کنند و یا چند خواننده ی واقعی و مجهز به دستگاهِ هنجره را تحویل موسیقی ایران بدهند!یادمان نرود که این اوضاع خراب موسیقی ایران باعث شده که بسیاری از خوانندگان خوش تکنیک و کار بلد آنقدر محو بی قانونی این روزهای موسیقی شوند که کلا عرصه موسیقی را ترک کنند که اتفاقا و با این کارشان میدان را برای جولان دادن بُنجُل های امروزه خالی کرده اند،خدا داند که آخر این ماجرا چه میشود...بی شک در ادامه ی این مسیر تأسف بار چیزی از موسیقی ما باقی نخواهند ماند و اگر این روز ها سبک ها اصلاح نشوند و صدای واقعی  به "عرصه ی صدا" تزریق نشود آینده روشنی در انتظار موسیقی ما نیست.  منتقد:عباس راد

موسیقی مدرن یا دستگاهی،خوب یا بد؟

موسیقی امروز به وسیله اکولایزرهای مختلف که صدا را زیباتر به گوش مخاطب میرسانند و نویز های صدا را کمتر میکنند به سمت و سویی مدرن پیش میرود،اما...

گراتومیک - عباس راد: مشکلی که امروزه گریبان گیر موسیقی ایران شده استفاده ی افراطی از ابزار دیجیتال موسیقی است که باعث شده صداهای نامتعارف بعضی از خوانندگان قابل تحمل به نظر برسد !!!

البته لازم به ذکر است خواننده های خوش صدا و خوش سبک هم به خوبی از این ابزار بهره میبرند.

جنبه ی مثبت استفاده از این تجهیزات "به روز" شدن موسیقی ما است اما در عوض استفاده های نامناسب از آنها باعث فریب مخاطب میشود .

برای مثال خواننده ای جدید با کارهای قابل قبول پا به بازار موسیقی میگذارد، مجوز کنسرت را به راحتی اخذ میکند و بعدها در خبرهای مختلف میبینیم که در عرض چند ساعت تمام بلیط هایش بفروش میرسد و در روز کنسرت مخاطبانی با شور و هیجان برای اولین بار وارد سالن میشوند و با نارضایتی کامل و یک نگاه بُهت زده آنجا را ترک میکنند!

گاهاً دیده شده بعضی ها از آنها آنقدر به تجهیزات وابسته اند که ۳۰۰ میلیون تومان در زمانِ دلار ۱۵۰۰ تومان خرج کرده اند تا در استودیو ای حرفه ای  صدای نداشته ی خود را به صورت آلبوم موسیقی در گوش مخاطب فرو کنند تا روی بیلبورد ها شاهد تبلیغ کنسرت احسان حق شناس و امثال او باشیم،با آلبومی که فقط خودشان میتوانند بهمراه اطرافیان از آن لذت ببرند.

و دقیقا به لطف همین تجهیزات است که در نیازمندی های روزنامه شاهد آگهیِ "به چند خواننده نیازمندیم" هستیم...

از طرفی با آگاهی بر این مسائل و وجود همین تجهیزات است که حاشیه سازهایی مانند تتلو ادعای دستگاهی بودن صدای محسن چاوشی را مطرح میکنند و جنجال های  جدیدی را در فضای مجازی بوجود آورند.

در اینکه ما راه موسیقی را اشتباه رفته ایم شکی نیست و معلوم نیست که چه زمانی فرا خواهد رسید که دوباره امثال نوری ها و شجریان ها ظهور کنند و یا چند خواننده ی واقعی و مجهز به دستگاهِ هنجره را تحویل موسیقی ایران بدهند!

یادمان نرود که این اوضاع خراب موسیقی ایران باعث شده که بسیاری از خوانندگان خوش تکنیک و کار بلد آنقدر محو بی قانونی این روزهای موسیقی شوند که کلا عرصه موسیقی را ترک کنند که اتفاقا و با این کارشان میدان را برای جولان دادن بُنجُل های امروزه خالی کرده اند،خدا داند که آخر این ماجرا چه میشود...

بی شک در ادامه ی این مسیر تأسف بار چیزی از موسیقی ما باقی نخواهند ماند و اگر این روز ها سبک ها اصلاح نشوند و صدای واقعی  به "عرصه ی صدا" تزریق نشود آینده روشنی در انتظار موسیقی ما نیست.

  

منتقد:عباس راد

صداهای دستگاهی
استفاده بیش از حد تجهیزات مدرن موسیقی
2018 / 03 / 07
آموزش موسیقی استفاده بیش از حد تجهیزات مدرن موسیقی دانستنی ها در مورد موسیقی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More