×
×  دانلود حمید هیراد اثبات پلی بک و لبخوانی حمید هیراد

اثبات پلی بک و لبخوانی حمید هیراد

پلی بک و لبخوانی حمید هیراد اثبات شد

بررسی‌هایی که بر روی فیلم‌های کنسرت حمید هیراد در شیراز انجام شده، نشان می‌دهد که این خواننده در این اجرا لب‌خوانی کرده است.

گراتومیک - 25 تیر 1397 بود که کنسرت حمید هیراد در شیراز برگزار شد. پس از این اجرا فیلم‌هایی از کنسرت منتشر شد و برخی از مخاطبانی که در سالن حضور داشتند با انتشار این فیلم‌ها مدعی شدند که در این کنسرت حمید هیراد لب‌خوانی کرده و آنچه مخاطبان در سالن می‌شنیده‌اند، «پلی‌بک» بوده است. این ماجرا جنجالی را آغاز کرد. در ادامه فیلم‌های دیگری از زوایای دیگر منتشر شد.

شرکت برگزار کننده کنسرت حمید هیراد هم فیلمی را از زاویه‌ای دیگر منتشر کرد تا ثابت کند که این اجرا پلی‌بک نبوده است.

پس از این شایعه‌ها و جنجال‌ها واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی اعلام کرد که تصمیم دارد فیلم ها و مدارک مربوط به اجراهای کنسرت حمید هیراد در شیراز را بررسی کند.

اکنون فیلم‌ها بررسی شده‌اند و نتیجه‌ی این بررسی‌ها، ماجرا را وارد فاز تازه‌ای کرده است.

مهدی رنجبر معاون هنری اداره ارشاد استان فارس خبر «پلی‌بک» خوانی هیراد در کنسرت تیر ماه را تایید و از تذکر به خواننده، موسسه و تهیه کننده، خبر می‌دهد و خبر ممنوعیت هیراد از برگزاری کنسرت در شیراز تا پایان امسال را اعلام می‌کند.

رنجبر دلیل تاخیر در اعلام نظر ارشاد درباره کنسرت شیراز هیراد را ماه محرم و صفر و ایام سوگواری اعلام کرد.

از سوی دیگر فایل صوتی مصاحبه‌ی مجید فروغی مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد در فضای مجازی منتشر شده که در این فایل صوتی، فروغی هم ضمن تایید پلی‌بک خوانی حمید هیراد، از نبود قانون برای برخورد با موارد اینچنینی خبر داده است.

    

Hamid Hiraad
پلی بک و لبخوانی حمید هیراد اثبات شدبررسی‌هایی که بر روی فیلم‌های کنسرت حمید هیراد در شیراز انجام شده، نشان می‌دهد که این خواننده در این اجرا لب‌خوانی کرده است.گراتومیک - 25 تیر 1397 بود که کنسرت حمید هیراد در شیراز برگزار شد. پس از این اجرا فیلم‌هایی از کنسرت منتشر شد و برخی از مخاطبانی که در سالن حضور داشتند با انتشار این فیلم‌ها مدعی شدند که در این کنسرت حمید هیراد لب‌خوانی کرده و آنچه مخاطبان در سالن می‌شنیده‌اند، «پلی‌بک» بوده است. این ماجرا جنجالی را آغاز کرد. در ادامه فیلم‌های دیگری از زوایای دیگر منتشر شد.شرکت برگزار کننده کنسرت حمید هیراد هم فیلمی را از زاویه‌ای دیگر منتشر کرد تا ثابت کند که این اجرا پلی‌بک نبوده است.پس از این شایعه‌ها و جنجال‌ها واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی اعلام کرد که تصمیم دارد فیلم ها و مدارک مربوط به اجراهای کنسرت حمید هیراد در شیراز را بررسی کند.اکنون فیلم‌ها بررسی شده‌اند و نتیجه‌ی این بررسی‌ها، ماجرا را وارد فاز تازه‌ای کرده است.مهدی رنجبر معاون هنری اداره ارشاد استان فارس خبر «پلی‌بک» خوانی هیراد در کنسرت تیر ماه را تایید و از تذکر به خواننده، موسسه و تهیه کننده، خبر می‌دهد و خبر ممنوعیت هیراد از برگزاری کنسرت در شیراز تا پایان امسال را اعلام می‌کند.رنجبر دلیل تاخیر در اعلام نظر ارشاد درباره کنسرت شیراز هیراد را ماه محرم و صفر و ایام سوگواری اعلام کرد.از سوی دیگر فایل صوتی مصاحبه‌ی مجید فروغی مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد در فضای مجازی منتشر شده که در این فایل صوتی، فروغی هم ضمن تایید پلی‌بک خوانی حمید هیراد، از نبود قانون برای برخورد با موارد اینچنینی خبر داده است.    

پلی بک و لبخوانی حمید هیراد اثبات شد

بررسی‌هایی که بر روی فیلم‌های کنسرت حمید هیراد در شیراز انجام شده، نشان می‌دهد که این خواننده در این اجرا لب‌خوانی کرده است.

گراتومیک - 25 تیر 1397 بود که کنسرت حمید هیراد در شیراز برگزار شد. پس از این اجرا فیلم‌هایی از کنسرت منتشر شد و برخی از مخاطبانی که در سالن حضور داشتند با انتشار این فیلم‌ها مدعی شدند که در این کنسرت حمید هیراد لب‌خوانی کرده و آنچه مخاطبان در سالن می‌شنیده‌اند، «پلی‌بک» بوده است. این ماجرا جنجالی را آغاز کرد. در ادامه فیلم‌های دیگری از زوایای دیگر منتشر شد.

شرکت برگزار کننده کنسرت حمید هیراد هم فیلمی را از زاویه‌ای دیگر منتشر کرد تا ثابت کند که این اجرا پلی‌بک نبوده است.

پس از این شایعه‌ها و جنجال‌ها واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی اعلام کرد که تصمیم دارد فیلم ها و مدارک مربوط به اجراهای کنسرت حمید هیراد در شیراز را بررسی کند.

اکنون فیلم‌ها بررسی شده‌اند و نتیجه‌ی این بررسی‌ها، ماجرا را وارد فاز تازه‌ای کرده است.

مهدی رنجبر معاون هنری اداره ارشاد استان فارس خبر «پلی‌بک» خوانی هیراد در کنسرت تیر ماه را تایید و از تذکر به خواننده، موسسه و تهیه کننده، خبر می‌دهد و خبر ممنوعیت هیراد از برگزاری کنسرت در شیراز تا پایان امسال را اعلام می‌کند.

رنجبر دلیل تاخیر در اعلام نظر ارشاد درباره کنسرت شیراز هیراد را ماه محرم و صفر و ایام سوگواری اعلام کرد.

از سوی دیگر فایل صوتی مصاحبه‌ی مجید فروغی مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد در فضای مجازی منتشر شده که در این فایل صوتی، فروغی هم ضمن تایید پلی‌بک خوانی حمید هیراد، از نبود قانون برای برخورد با موارد اینچنینی خبر داده است.

    
حمید هیراد
اثبات پلی بک و لبخوانی حمید هیراد
2018 / 10 / 29
Hamid Hiraad Hamid Hiraad news آخرین خبر از حمید هیراد اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حمید هیراد خبر جدید در مورد حمید هیراد خبرای جدید ازحمید هیراد درباره حمید هیراد
More