×
×  دانلود گروه لیان قطع کردن برق و صدا در کنسرت گروه لیان به علت کف زدن تماشاگران

قطع کردن برق و صدا در کنسرت گروه لیان به علت کف زدن تماشاگران

علت قطع برق و توضیحات سرپرست گروه لیان

سرپرست گروه موسیقی لیان درباره قطع نور و صدای سالن برگزاری تازه‌ترین کنسرتش، توضیحاتی را ارائه داد.

محسن شریفیان سرپرست گروه موسیقی لیان که شب گذشته تازه‌ترین کنسرت این گروه را در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار کرد درباره مشکل قطع برق و صدا توضیح داد: «متاسفانه در کنسرت شب گذشته ۱۳ مرداد و اواخر اجرای برنامه که با استقبال بسیار گرم مخاطبان مواجه بودیم مدیران سالن ناگهان صدای سالن را قطع کردند تا آخرین قطعه ما در کمال تعجب بدون سیستم صوتی اجرا شود. اصلا چرا بایستی صدای سالن قطع شود در حالیکه مخاطب همچنان در تالار اجرای برنامه حضور دارد؟ من سوالم از مدیران محترم سالن میلاد نمایشگاه این است که وقتی گروهی هزینه بسیار گران ۷۵ میلیون تومان را برای کرایه سالن می دهد آیا باید چنین رفتاری صورت گیرد؟»

او ادامه داد: «با توجه به محدودیت هایی که در جنوب کشور برای برگزاری برخی از کنسرت ها وجود دارد بسیاری از مخاطبان جنوبی هستند که با صرف هزینه های زیاد به تهران می آیند تا تماشاگر کنسرت ما باشند. ما باید باور کنیم که تماشاگر ایرانی تماشاگر متینی است و نباید چنین رفتاری با مخاطبان و گروه اجرایی شود. متاسفانه این برای دومین بار است که در سالن میلاد نمایشگاه چنین برخوردی با گروه لیان می‌شود.»

سرپرست گروه لیان تصریح کرد: «اگر دوستان مشکلی هم در برنامه ما دیده بودند حداقل به احترام تماشاگر نباید این کار را می کردند و می توانستند بعد از برنامه از ما توضیح بخواهند نه اینکه بروند و به یکباره برق و صدای سالن را قطع کنند. باور کنید کاری که ما روی استیج انجام می دهم گوشه ای از موسیقی نواحی مردمان جنوب ایران است و با تمام هزینه های سنگینی که برای ما، تهیه کننده و حتی مخاطب دارد فضای پرانرژی را با در نظر گرفتن تمامی قوانین و مقررات فراهم می کنیم.»

گروه موسیقی لیان در تازه‌ترین کنسرت خود که شب گذشته به همت موسسه کامیاب بهاران به تهیه‌کنندگی علی حق‌شناس در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد گوشه هایی از موسیقی منطقه بوشهر را برای طرفداران خود اجرا کرد.

حضور مهدی طارمی، محسن مسلمان و حسین ماهینی سه ستاره پرسپولیس روی صحنه اجرای زنده لیان دیگر بخش این کنسرت بود. شریفیان گفت: «ما امروز می خواهیم با حضور ستاره های پرسپولیس به شما تشویق ایسلندی را یاد بدهیم.»

lian
علت قطع برق و توضیحات سرپرست گروه لیانسرپرست گروه موسیقی لیان درباره قطع نور و صدای سالن برگزاری تازه‌ترین کنسرتش، توضیحاتی را ارائه داد.محسن شریفیان سرپرست گروه موسیقی لیان که شب گذشته تازه‌ترین کنسرت این گروه را در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار کرد درباره مشکل قطع برق و صدا توضیح داد: «متاسفانه در کنسرت شب گذشته ۱۳ مرداد و اواخر اجرای برنامه که با استقبال بسیار گرم مخاطبان مواجه بودیم مدیران سالن ناگهان صدای سالن را قطع کردند تا آخرین قطعه ما در کمال تعجب بدون سیستم صوتی اجرا شود. اصلا چرا بایستی صدای سالن قطع شود در حالیکه مخاطب همچنان در تالار اجرای برنامه حضور دارد؟ من سوالم از مدیران محترم سالن میلاد نمایشگاه این است که وقتی گروهی هزینه بسیار گران ۷۵ میلیون تومان را برای کرایه سالن می دهد آیا باید چنین رفتاری صورت گیرد؟»او ادامه داد: «با توجه به محدودیت هایی که در جنوب کشور برای برگزاری برخی از کنسرت ها وجود دارد بسیاری از مخاطبان جنوبی هستند که با صرف هزینه های زیاد به تهران می آیند تا تماشاگر کنسرت ما باشند. ما باید باور کنیم که تماشاگر ایرانی تماشاگر متینی است و نباید چنین رفتاری با مخاطبان و گروه اجرایی شود. متاسفانه این برای دومین بار است که در سالن میلاد نمایشگاه چنین برخوردی با گروه لیان می‌شود.»سرپرست گروه لیان تصریح کرد: «اگر دوستان مشکلی هم در برنامه ما دیده بودند حداقل به احترام تماشاگر نباید این کار را می کردند و می توانستند بعد از برنامه از ما توضیح بخواهند نه اینکه بروند و به یکباره برق و صدای سالن را قطع کنند. باور کنید کاری که ما روی استیج انجام می دهم گوشه ای از موسیقی نواحی مردمان جنوب ایران است و با تمام هزینه های سنگینی که برای ما، تهیه کننده و حتی مخاطب دارد فضای پرانرژی را با در نظر گرفتن تمامی قوانین و مقررات فراهم می کنیم.»گروه موسیقی لیان در تازه‌ترین کنسرت خود که شب گذشته به همت موسسه کامیاب بهاران به تهیه‌کنندگی علی حق‌شناس در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد گوشه هایی از موسیقی منطقه بوشهر را برای طرفداران خود اجرا کرد.حضور مهدی طارمی، محسن مسلمان و حسین ماهینی سه ستاره پرسپولیس روی صحنه اجرای زنده لیان دیگر بخش این کنسرت بود. شریفیان گفت: «ما امروز می خواهیم با حضور ستاره های پرسپولیس به شما تشویق ایسلندی را یاد بدهیم.»

علت قطع برق و توضیحات سرپرست گروه لیان

سرپرست گروه موسیقی لیان درباره قطع نور و صدای سالن برگزاری تازه‌ترین کنسرتش، توضیحاتی را ارائه داد.

محسن شریفیان سرپرست گروه موسیقی لیان که شب گذشته تازه‌ترین کنسرت این گروه را در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار کرد درباره مشکل قطع برق و صدا توضیح داد: «متاسفانه در کنسرت شب گذشته ۱۳ مرداد و اواخر اجرای برنامه که با استقبال بسیار گرم مخاطبان مواجه بودیم مدیران سالن ناگهان صدای سالن را قطع کردند تا آخرین قطعه ما در کمال تعجب بدون سیستم صوتی اجرا شود. اصلا چرا بایستی صدای سالن قطع شود در حالیکه مخاطب همچنان در تالار اجرای برنامه حضور دارد؟ من سوالم از مدیران محترم سالن میلاد نمایشگاه این است که وقتی گروهی هزینه بسیار گران ۷۵ میلیون تومان را برای کرایه سالن می دهد آیا باید چنین رفتاری صورت گیرد؟»

او ادامه داد: «با توجه به محدودیت هایی که در جنوب کشور برای برگزاری برخی از کنسرت ها وجود دارد بسیاری از مخاطبان جنوبی هستند که با صرف هزینه های زیاد به تهران می آیند تا تماشاگر کنسرت ما باشند. ما باید باور کنیم که تماشاگر ایرانی تماشاگر متینی است و نباید چنین رفتاری با مخاطبان و گروه اجرایی شود. متاسفانه این برای دومین بار است که در سالن میلاد نمایشگاه چنین برخوردی با گروه لیان می‌شود.»

سرپرست گروه لیان تصریح کرد: «اگر دوستان مشکلی هم در برنامه ما دیده بودند حداقل به احترام تماشاگر نباید این کار را می کردند و می توانستند بعد از برنامه از ما توضیح بخواهند نه اینکه بروند و به یکباره برق و صدای سالن را قطع کنند. باور کنید کاری که ما روی استیج انجام می دهم گوشه ای از موسیقی نواحی مردمان جنوب ایران است و با تمام هزینه های سنگینی که برای ما، تهیه کننده و حتی مخاطب دارد فضای پرانرژی را با در نظر گرفتن تمامی قوانین و مقررات فراهم می کنیم.»

گروه موسیقی لیان در تازه‌ترین کنسرت خود که شب گذشته به همت موسسه کامیاب بهاران به تهیه‌کنندگی علی حق‌شناس در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد گوشه هایی از موسیقی منطقه بوشهر را برای طرفداران خود اجرا کرد.

حضور مهدی طارمی، محسن مسلمان و حسین ماهینی سه ستاره پرسپولیس روی صحنه اجرای زنده لیان دیگر بخش این کنسرت بود. شریفیان گفت: «ما امروز می خواهیم با حضور ستاره های پرسپولیس به شما تشویق ایسلندی را یاد بدهیم.»

گروه لیان
قطع کردن برق و صدا در کنسرت گروه لیان به علت کف زدن تماشاگران
2017 / 08 / 06
lian lian news آخرین خبر از گروه لیان اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد گروه لیان خبراهای جدید از گروه لیان درباره گروه لیان گروه لیان
More