×
×  دانلود محمد علیزاده توقف فعالیت محمد علیزاده تا چند ماه دیگر

توقف فعالیت محمد علیزاده تا چند ماه دیگر

چند ماه دیگر برای برگزاری کنسرت تصمیم می‌گیریم

محمد علیزاده فعلا فعالیت‌های موسیقیایی خود را متوقف کرده است

گراتومیک - مدیر برنامه محمد علیزاده گفت: محمد علیزاده در حال حاضر در استراحت به سر می برد و کلیه برنامه و فعالیت های موسیقی خود را متوقف کرده است.

محمد غلامی مدیر برنامه های محمد علیزاده خواننده موسیقی پاپ  درباره فعالیت های این خواننده گفت: محمد علیزاده باتوجه به اینکه در برگزاری کنسرت با تمرکز و دقت نظر پیش می رود در حال حاضر برنامه ای برای برگزاری کنسرت در تهران و شهرستان ها ندارد.

زمان برگزاری اولین کنسرت محمد علیزاده هنوز مشخص نشده است و درباره زمان دقیق آن طی چند ماه آینده به نتیجه خواهیم رسید.

مدیر برنامه علیزاده درباره انتشار قطعه توسط این خواننده موسیقی پاپ اظهار کرد: محمد علیزاده در حال حاضر قطعه ای در دست انتشار ندارد و برنامه ای نیز برای انتشار آلبوم ندارد.

محمد علیزاده در حال حاضر در استراحت به سر می برد و کلیه برنامه و فعالیت های موسیقی خود را متوقف کرده است.

گفتنی است، محمد علیزاده در برنامه "سه ستاره" اسفند ماه 1395 نیز به عنوان یکی از گزینه‌های خوانندگی در کنار دیگر هنرمندان عرصه موسیقی که برای این بخش انتخاب شده بودند حضور داشت و در نهایت توانست با کسب مجموع بیشترین آراء به عنوان خواننده برگزیده "سه ستاره" انتخاب شود.

این خواننده پاپ آلبوم جدید "گفتم نرو" را پس از وقفه‌ای چند ساله بعد از انتشار آلبوم "دلت با منه" در بهمن ماه سال گذشته منتشر کرد که برخی از قطعه‌های این آلبوم مانند "عشقم این روزا" با استقبال خیلی خوبی از سوی مخاطبان موسیقی پاپ رو به رو شد.

   

Mohammad Alizadeh
چند ماه دیگر برای برگزاری کنسرت تصمیم می‌گیریممحمد علیزاده فعلا فعالیت‌های موسیقیایی خود را متوقف کرده استگراتومیک - مدیر برنامه محمد علیزاده گفت: محمد علیزاده در حال حاضر در استراحت به سر می برد و کلیه برنامه و فعالیت های موسیقی خود را متوقف کرده است.محمد غلامی مدیر برنامه های محمد علیزاده خواننده موسیقی پاپ  درباره فعالیت های این خواننده گفت: محمد علیزاده باتوجه به اینکه در برگزاری کنسرت با تمرکز و دقت نظر پیش می رود در حال حاضر برنامه ای برای برگزاری کنسرت در تهران و شهرستان ها ندارد.زمان برگزاری اولین کنسرت محمد علیزاده هنوز مشخص نشده است و درباره زمان دقیق آن طی چند ماه آینده به نتیجه خواهیم رسید.مدیر برنامه علیزاده درباره انتشار قطعه توسط این خواننده موسیقی پاپ اظهار کرد: محمد علیزاده در حال حاضر قطعه ای در دست انتشار ندارد و برنامه ای نیز برای انتشار آلبوم ندارد.محمد علیزاده در حال حاضر در استراحت به سر می برد و کلیه برنامه و فعالیت های موسیقی خود را متوقف کرده است.گفتنی است، محمد علیزاده در برنامه "سه ستاره" اسفند ماه 1395 نیز به عنوان یکی از گزینه‌های خوانندگی در کنار دیگر هنرمندان عرصه موسیقی که برای این بخش انتخاب شده بودند حضور داشت و در نهایت توانست با کسب مجموع بیشترین آراء به عنوان خواننده برگزیده "سه ستاره" انتخاب شود.این خواننده پاپ آلبوم جدید "گفتم نرو" را پس از وقفه‌ای چند ساله بعد از انتشار آلبوم "دلت با منه" در بهمن ماه سال گذشته منتشر کرد که برخی از قطعه‌های این آلبوم مانند "عشقم این روزا" با استقبال خیلی خوبی از سوی مخاطبان موسیقی پاپ رو به رو شد.   

چند ماه دیگر برای برگزاری کنسرت تصمیم می‌گیریم

محمد علیزاده فعلا فعالیت‌های موسیقیایی خود را متوقف کرده است

گراتومیک - مدیر برنامه محمد علیزاده گفت: محمد علیزاده در حال حاضر در استراحت به سر می برد و کلیه برنامه و فعالیت های موسیقی خود را متوقف کرده است.

محمد غلامی مدیر برنامه های محمد علیزاده خواننده موسیقی پاپ  درباره فعالیت های این خواننده گفت: محمد علیزاده باتوجه به اینکه در برگزاری کنسرت با تمرکز و دقت نظر پیش می رود در حال حاضر برنامه ای برای برگزاری کنسرت در تهران و شهرستان ها ندارد.

زمان برگزاری اولین کنسرت محمد علیزاده هنوز مشخص نشده است و درباره زمان دقیق آن طی چند ماه آینده به نتیجه خواهیم رسید.

مدیر برنامه علیزاده درباره انتشار قطعه توسط این خواننده موسیقی پاپ اظهار کرد: محمد علیزاده در حال حاضر قطعه ای در دست انتشار ندارد و برنامه ای نیز برای انتشار آلبوم ندارد.

محمد علیزاده در حال حاضر در استراحت به سر می برد و کلیه برنامه و فعالیت های موسیقی خود را متوقف کرده است.

گفتنی است، محمد علیزاده در برنامه "سه ستاره" اسفند ماه 1395 نیز به عنوان یکی از گزینه‌های خوانندگی در کنار دیگر هنرمندان عرصه موسیقی که برای این بخش انتخاب شده بودند حضور داشت و در نهایت توانست با کسب مجموع بیشترین آراء به عنوان خواننده برگزیده "سه ستاره" انتخاب شود.

این خواننده پاپ آلبوم جدید "گفتم نرو" را پس از وقفه‌ای چند ساله بعد از انتشار آلبوم "دلت با منه" در بهمن ماه سال گذشته منتشر کرد که برخی از قطعه‌های این آلبوم مانند "عشقم این روزا" با استقبال خیلی خوبی از سوی مخاطبان موسیقی پاپ رو به رو شد.

   
محمد علیزاده
توقف فعالیت محمد علیزاده تا چند ماه دیگر
2018 / 06 / 27
Mohammad Alizadeh Mohammad Alizadeh news آخرین خبر از محمد علیزاده اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد محمد علیزاده خبرای جدید ازمحمد علیزاده درباره محمد علیزاده محمد علیزاده
More