×
×  دانلود سهراب پورناظری توضیحات سهراب پورناظری درباره نمایش سی

توضیحات سهراب پورناظری درباره نمایش سی

اولین شب اجرای «سیاوش»

توضیحات «سهراب پورناظری» آهنگساز و تهیه کننده کنسرت- نمایش سی

گراتومیک – پس از اعلام خبر عدم برگزاری کنسرت – نمایش «سی» به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی حال حاضر، «سهراب پورناظری» به عنوان آهنگساز و تهیه‌کننده این پروژه توضیحاتی را اعلام کرد که در ادامه می‌خوانید:

«پس از یک سال تلاش، کارِ مداوم و هزینه‌های بسیار برای بازگویی حماسه‌ی بی‌نظیرِ «نامه‌ی شاهان» - شاهنامه‌ی فردوسی- به شما مردمِ عزیز در قالبِ پروژه‌ی «سی» بنا بر تحولاتِ اجتماعی روزگارانِ اخیر، تصمیم بر آن شد که به احترامِ شما که خود اصلی‌ترین دلیلِ پیدایش این پروژه‌ی بزرگ بودید، چند گاهی زمان را با صبوری به نظاره بنشینیم تا روح و روانِ شمایان به آرامشی برسد که همین تلاطمِ احوالِ مردم، تاثیر بی‌چون و چرا بر حالِ هنرمندِ مردمی دارد که خالقان و عواملِ این پروژه، همواره اتهامِ مردمی‌بودن را با افتخار از جانبِ برخی دلواپسان بر دیده نهاده و سرلوحه‌ی کار هنر قرار داده‌اند.

دلیلِ نوشتنِ این چند خط، پیگیری‌ها و سوالاتِ پرمهرِ شما مردمِ شریف و همین‌طور رسانه‌های گروهی و برخی شایعات درباره‌ی این تصمیم بود که لازم می‌دانم به چند نکته اشاره کنم:

1- دلیلِ اصلی تصمیم بر انتظارِ پروژه‌ی «سی»، عکسِ حالِ ناخوش‌احوالِ این روزهای جامعه‌ی ما بر آینه‌ی خاطره‌ی هنرمندانِ پروژه‌ی «سی» است. شاید این مثال توضیحِ بهتری برای درکِ این تصمیم باشد. بارها پیش آمده که مراسمِ عروسی در خانواده‌ای به دلیلِ از دست رفتنِ عزیزی در آن خانواده به زمانِ دیگری موکول می‌شود. این تغییرِ زمان، به دلیلِ احترام به آن عزیز و ناخوش‌‌احوالی و نداشتنِ انگیزه‌ی شادی برای آن خانواده است و حال، این عزیزِ از دست‌رفته در اجرای پروژه‌ی «سی» همان آرامش و امنیت و دلِ خوشِ شما بود.

2- پروژه‌ی «سی» به شهادتِ آمار، پربیننده‌ترین اتفاق فرهنگی در قالب کنسرت- نمایش در طولِ تاریخِ این سرزمین است و همین مهم، انگیزه‌ی خلقِ دوباره‌ی آن بر صحنه بود که بی‌گمان این بار هم با حضورِ پرشکوهِ شما، حماسه‌ی دیگری در حمایتِ مردمِ‌ ایران از شاهنامه و هنر در این سرزمین رقم می‌خورد.

3- پروژه‌ی «سی» که سرمایه‌ی ما (دوست‌دارانش) است؛ هرگز «لغو» نخواهد شد و تولدِ دوباره‌ی خود را با حضورِ بی‌نظیرِ‌ شما مردم جشن خواهد گرفت و هم «ما» و هم «شما» بر این پیمان خواهیم بود.

«ما» در کنار هم خواهیم بود:‌ «سی»، «شما» و «ما»

به امیدِ دیدارتان در شبِ اول اجرای «سیاوش»‌

    

sohrab por nazeri
اولین شب اجرای «سیاوش»توضیحات «سهراب پورناظری» آهنگساز و تهیه کننده کنسرت- نمایش سیگراتومیک – پس از اعلام خبر عدم برگزاری کنسرت – نمایش «سی» به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی حال حاضر، «سهراب پورناظری» به عنوان آهنگساز و تهیه‌کننده این پروژه توضیحاتی را اعلام کرد که در ادامه می‌خوانید:«پس از یک سال تلاش، کارِ مداوم و هزینه‌های بسیار برای بازگویی حماسه‌ی بی‌نظیرِ «نامه‌ی شاهان» - شاهنامه‌ی فردوسی- به شما مردمِ عزیز در قالبِ پروژه‌ی «سی» بنا بر تحولاتِ اجتماعی روزگارانِ اخیر، تصمیم بر آن شد که به احترامِ شما که خود اصلی‌ترین دلیلِ پیدایش این پروژه‌ی بزرگ بودید، چند گاهی زمان را با صبوری به نظاره بنشینیم تا روح و روانِ شمایان به آرامشی برسد که همین تلاطمِ احوالِ مردم، تاثیر بی‌چون و چرا بر حالِ هنرمندِ مردمی دارد که خالقان و عواملِ این پروژه، همواره اتهامِ مردمی‌بودن را با افتخار از جانبِ برخی دلواپسان بر دیده نهاده و سرلوحه‌ی کار هنر قرار داده‌اند.دلیلِ نوشتنِ این چند خط، پیگیری‌ها و سوالاتِ پرمهرِ شما مردمِ شریف و همین‌طور رسانه‌های گروهی و برخی شایعات درباره‌ی این تصمیم بود که لازم می‌دانم به چند نکته اشاره کنم:1- دلیلِ اصلی تصمیم بر انتظارِ پروژه‌ی «سی»، عکسِ حالِ ناخوش‌احوالِ این روزهای جامعه‌ی ما بر آینه‌ی خاطره‌ی هنرمندانِ پروژه‌ی «سی» است. شاید این مثال توضیحِ بهتری برای درکِ این تصمیم باشد. بارها پیش آمده که مراسمِ عروسی در خانواده‌ای به دلیلِ از دست رفتنِ عزیزی در آن خانواده به زمانِ دیگری موکول می‌شود. این تغییرِ زمان، به دلیلِ احترام به آن عزیز و ناخوش‌‌احوالی و نداشتنِ انگیزه‌ی شادی برای آن خانواده است و حال، این عزیزِ از دست‌رفته در اجرای پروژه‌ی «سی» همان آرامش و امنیت و دلِ خوشِ شما بود.2- پروژه‌ی «سی» به شهادتِ آمار، پربیننده‌ترین اتفاق فرهنگی در قالب کنسرت- نمایش در طولِ تاریخِ این سرزمین است و همین مهم، انگیزه‌ی خلقِ دوباره‌ی آن بر صحنه بود که بی‌گمان این بار هم با حضورِ پرشکوهِ شما، حماسه‌ی دیگری در حمایتِ مردمِ‌ ایران از شاهنامه و هنر در این سرزمین رقم می‌خورد.3- پروژه‌ی «سی» که سرمایه‌ی ما (دوست‌دارانش) است؛ هرگز «لغو» نخواهد شد و تولدِ دوباره‌ی خود را با حضورِ بی‌نظیرِ‌ شما مردم جشن خواهد گرفت و هم «ما» و هم «شما» بر این پیمان خواهیم بود.«ما» در کنار هم خواهیم بود:‌ «سی»، «شما» و «ما»به امیدِ دیدارتان در شبِ اول اجرای «سیاوش»‌    

اولین شب اجرای «سیاوش»

توضیحات «سهراب پورناظری» آهنگساز و تهیه کننده کنسرت- نمایش سی

گراتومیک – پس از اعلام خبر عدم برگزاری کنسرت – نمایش «سی» به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی حال حاضر، «سهراب پورناظری» به عنوان آهنگساز و تهیه‌کننده این پروژه توضیحاتی را اعلام کرد که در ادامه می‌خوانید:

«پس از یک سال تلاش، کارِ مداوم و هزینه‌های بسیار برای بازگویی حماسه‌ی بی‌نظیرِ «نامه‌ی شاهان» - شاهنامه‌ی فردوسی- به شما مردمِ عزیز در قالبِ پروژه‌ی «سی» بنا بر تحولاتِ اجتماعی روزگارانِ اخیر، تصمیم بر آن شد که به احترامِ شما که خود اصلی‌ترین دلیلِ پیدایش این پروژه‌ی بزرگ بودید، چند گاهی زمان را با صبوری به نظاره بنشینیم تا روح و روانِ شمایان به آرامشی برسد که همین تلاطمِ احوالِ مردم، تاثیر بی‌چون و چرا بر حالِ هنرمندِ مردمی دارد که خالقان و عواملِ این پروژه، همواره اتهامِ مردمی‌بودن را با افتخار از جانبِ برخی دلواپسان بر دیده نهاده و سرلوحه‌ی کار هنر قرار داده‌اند.

دلیلِ نوشتنِ این چند خط، پیگیری‌ها و سوالاتِ پرمهرِ شما مردمِ شریف و همین‌طور رسانه‌های گروهی و برخی شایعات درباره‌ی این تصمیم بود که لازم می‌دانم به چند نکته اشاره کنم:

1- دلیلِ اصلی تصمیم بر انتظارِ پروژه‌ی «سی»، عکسِ حالِ ناخوش‌احوالِ این روزهای جامعه‌ی ما بر آینه‌ی خاطره‌ی هنرمندانِ پروژه‌ی «سی» است. شاید این مثال توضیحِ بهتری برای درکِ این تصمیم باشد. بارها پیش آمده که مراسمِ عروسی در خانواده‌ای به دلیلِ از دست رفتنِ عزیزی در آن خانواده به زمانِ دیگری موکول می‌شود. این تغییرِ زمان، به دلیلِ احترام به آن عزیز و ناخوش‌‌احوالی و نداشتنِ انگیزه‌ی شادی برای آن خانواده است و حال، این عزیزِ از دست‌رفته در اجرای پروژه‌ی «سی» همان آرامش و امنیت و دلِ خوشِ شما بود.

2- پروژه‌ی «سی» به شهادتِ آمار، پربیننده‌ترین اتفاق فرهنگی در قالب کنسرت- نمایش در طولِ تاریخِ این سرزمین است و همین مهم، انگیزه‌ی خلقِ دوباره‌ی آن بر صحنه بود که بی‌گمان این بار هم با حضورِ پرشکوهِ شما، حماسه‌ی دیگری در حمایتِ مردمِ‌ ایران از شاهنامه و هنر در این سرزمین رقم می‌خورد.

3- پروژه‌ی «سی» که سرمایه‌ی ما (دوست‌دارانش) است؛ هرگز «لغو» نخواهد شد و تولدِ دوباره‌ی خود را با حضورِ بی‌نظیرِ‌ شما مردم جشن خواهد گرفت و هم «ما» و هم «شما» بر این پیمان خواهیم بود.

«ما» در کنار هم خواهیم بود:‌ «سی»، «شما» و «ما»

به امیدِ دیدارتان در شبِ اول اجرای «سیاوش»‌

    
سهراب پورناظری
توضیحات سهراب پورناظری درباره نمایش سی
2018 / 07 / 11
sohrab por nazeri sohrab por nazeri news آخرین خبر از سهراب پورناظری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد سهراب پورناظری خبرای جدید ازسهراب پورناظری درباره سهراب پورناظری سهراب پورناظری
More