×
×  دانلود علی اوجی ماجرای انتقاد علیشمس از علی اوجی و پشت پرده دورهمی

ماجرای انتقاد علیشمس از علی اوجی و پشت پرده دورهمی

تریبونی برای میلیاردرها

پشت پرده برنامه دورهمی و ماجرای انتقاد علیشمس از علی اوجی

گراتومیک - عباس راد: مهران مدیری با برنامه دورهمی این سالها یکه تاز در عرصه ی برنامه های انتقادی در صدا و سیماست اما همانطور که میدانیم اتفاقاتی در پشت پرده رخ میدهد که برخی از خواننده ها فقط با  پنج آهنگ به عنوان مهمان در این برنامه حضور پیدا میکنند،بیایید کمی به این مسأله بپردازیم !

علی اوجی شخصیتی است که این روزها یکی از قدرتمندان در عرصه ی تولید موسیقی، برگزاری کنسرت، تهیه کنندگی و انتخاب مهمان برای برنامه ی دورهمی و مدیر برنامه های رضا یزدانی است و طبق ادعای علیشمس و دانسته های ما اوجی یکی از دلالان فعال درموسیقی یا به قول معروف همان مافیای بزرگ موسیقی ایران است. او با قدرتی که به وسیله تهیه کنندگی در موسیقی و روابط خود به دست آورده است به سینما راه پیدا کرده و حال او است که تعیین میکند چه کسی به دورهمی بیاید و چه کسی نیاید، به عبارتی اینکه مردم چه کسی را بشناسند و چه کسی را دوست داشته باشند و به او گوش دهند را همین شخص مشخص میکند و ما چندین ماه پیش به همین موضوع اشاره کردیم و "ماجرای حضور خوانندگان در برنامه دورهمی" را برایتان توضیح دادیم.

اما قبل از پرداختن به حاشیه ی علی اوجی چیزی که ذهن را مشغول کرده دروغ آشکار ماکان بند روی آنتن سیما بود که  برایتان بازگو میکنیم: ما با پول نیامدیم ، سختی کشیدیم، خنده ام از سخنان امیر مقاره است که میگفت: پیک موتوری بودم و بی پول! مردم را چه فرض کرده اید؟ اینکه تهیه کننده برایتان خرج میکند تا به دورهمی بیایید و این همه تبلیغات گسترده را پول حساب نمیکنید؟ به شهرت رسیدن با پول چه چیزی غیر از این است؟؟؟

واقعاً فکر کرده اید مردم نمیدانند که تریبون مدیری جایی برای شما و امثال هیراد ندارد و خود را با باج دادن وارد تلویزیون کرده اید؟؟ برای دیده شدن حتی حاضر بودید مدیری با لحنی تمسخر آمیز بگوید : ترک (در ) را برایمان میخوانی؟؟؟؟ و بعد بدون آهنگ و ریتم، شبیه کودکی ۵ ساله شعری را که چرکنویس کرده اید میخوانید .

آقای اوجی سوأل من از شما این است که معیار شما برای انتخاب چیست؟؟؟؟؟ ارزش برنامه ی مدیری را با چه قیمتی پایین میاورید؟؟ ۱۰۰ میلیون؟؟؟؟ این رقم برایتان کافیست تا بی استعداد هایی امثال ماکان بند را به تمام ایران نشان دهید؟؟ و آنها جایی بنشینند که امثال سامان احتشامی و سالار عقیلی و نوابغ موسیقی ایران آنجا جلوس کرده اند؟؟

به راستی که هر چیزی قیمتی دارد و با پول همه چیز آسان گردد !

اما جالبتر اینجاست اولین هنرمندی که در مورد حواشی علی اوجی صحبت کرد علیشمس بود کسی که خودش از موسیقی بهره نمیبرد و کاملا در هر آهنگی خود را به گوش شنونده تحمیل میکند. حرفهایش کاملا بجا و درست بود اما جناب علیشمس یادتان باشد شما هم دست کمی از این دوستان ندارید و یادمان نرفته که چگونه آهنگ ها را با صدای خود تخریب میکنید ! جنابعالی هیچ سهمی از موسیقی ما ندارید اما موضعتان قشنگ و درست بود و قابل تحسین و دفاع!

این را هم فراموش نکنیم اگر راه برای شما هم باز بود قطعاً جنابعالی هم این روز ها یکی از مهمانان دورهمی بودید و روی آنتن زیارتتان میکردیم و کاملا حق به جانب از سختی هایی که برای ارتقائ موسیقی این مرز و بوم کشیدید برایمان سخنرانی میکردید!

یادمان باشد پول استعداد را نخواهد ساخت و هرگز هنر با ‌پول خریدنی نیست هرچند که بی هنران این روزها تور کنسرت اروپا برگزار میکنند و از در و دیوار میخوانند اما اینها ماندگار نیست.

  

منتقد :عباس راد

   

Mag Article
تریبونی برای میلیاردرهاپشت پرده برنامه دورهمی و ماجرای انتقاد علیشمس از علی اوجیگراتومیک - عباس راد: مهران مدیری با برنامه دورهمی این سالها یکه تاز در عرصه ی برنامه های انتقادی در صدا و سیماست اما همانطور که میدانیم اتفاقاتی در پشت پرده رخ میدهد که برخی از خواننده ها فقط با  پنج آهنگ به عنوان مهمان در این برنامه حضور پیدا میکنند،بیایید کمی به این مسأله بپردازیم !علی اوجی شخصیتی است که این روزها یکی از قدرتمندان در عرصه ی تولید موسیقی، برگزاری کنسرت، تهیه کنندگی و انتخاب مهمان برای برنامه ی دورهمی و مدیر برنامه های رضا یزدانی است و طبق ادعای علیشمس و دانسته های ما اوجی یکی از دلالان فعال درموسیقی یا به قول معروف همان مافیای بزرگ موسیقی ایران است. او با قدرتی که به وسیله تهیه کنندگی در موسیقی و روابط خود به دست آورده است به سینما راه پیدا کرده و حال او است که تعیین میکند چه کسی به دورهمی بیاید و چه کسی نیاید، به عبارتی اینکه مردم چه کسی را بشناسند و چه کسی را دوست داشته باشند و به او گوش دهند را همین شخص مشخص میکند و ما چندین ماه پیش به همین موضوع اشاره کردیم و "ماجرای حضور خوانندگان در برنامه دورهمی" را برایتان توضیح دادیم.اما قبل از پرداختن به حاشیه ی علی اوجی چیزی که ذهن را مشغول کرده دروغ آشکار ماکان بند روی آنتن سیما بود که  برایتان بازگو میکنیم: ما با پول نیامدیم ، سختی کشیدیم، خنده ام از سخنان امیر مقاره است که میگفت: پیک موتوری بودم و بی پول! مردم را چه فرض کرده اید؟ اینکه تهیه کننده برایتان خرج میکند تا به دورهمی بیایید و این همه تبلیغات گسترده را پول حساب نمیکنید؟ به شهرت رسیدن با پول چه چیزی غیر از این است؟؟؟واقعاً فکر کرده اید مردم نمیدانند که تریبون مدیری جایی برای شما و امثال هیراد ندارد و خود را با باج دادن وارد تلویزیون کرده اید؟؟ برای دیده شدن حتی حاضر بودید مدیری با لحنی تمسخر آمیز بگوید : ترک (در ) را برایمان میخوانی؟؟؟؟ و بعد بدون آهنگ و ریتم، شبیه کودکی ۵ ساله شعری را که چرکنویس کرده اید میخوانید .آقای اوجی سوأل من از شما این است که معیار شما برای انتخاب چیست؟؟؟؟؟ ارزش برنامه ی مدیری را با چه قیمتی پایین میاورید؟؟ ۱۰۰ میلیون؟؟؟؟ این رقم برایتان کافیست تا بی استعداد هایی امثال ماکان بند را به تمام ایران نشان دهید؟؟ و آنها جایی بنشینند که امثال سامان احتشامی و سالار عقیلی و نوابغ موسیقی ایران آنجا جلوس کرده اند؟؟به راستی که هر چیزی قیمتی دارد و با پول همه چیز آسان گردد !اما جالبتر اینجاست اولین هنرمندی که در مورد حواشی علی اوجی صحبت کرد علیشمس بود کسی که خودش از موسیقی بهره نمیبرد و کاملا در هر آهنگی خود را به گوش شنونده تحمیل میکند. حرفهایش کاملا بجا و درست بود اما جناب علیشمس یادتان باشد شما هم دست کمی از این دوستان ندارید و یادمان نرفته که چگونه آهنگ ها را با صدای خود تخریب میکنید ! جنابعالی هیچ سهمی از موسیقی ما ندارید اما موضعتان قشنگ و درست بود و قابل تحسین و دفاع!این را هم فراموش نکنیم اگر راه برای شما هم باز بود قطعاً جنابعالی هم این روز ها یکی از مهمانان دورهمی بودید و روی آنتن زیارتتان میکردیم و کاملا حق به جانب از سختی هایی که برای ارتقائ موسیقی این مرز و بوم کشیدید برایمان سخنرانی میکردید!یادمان باشد پول استعداد را نخواهد ساخت و هرگز هنر با ‌پول خریدنی نیست هرچند که بی هنران این روزها تور کنسرت اروپا برگزار میکنند و از در و دیوار میخوانند اما اینها ماندگار نیست.  منتقد :عباس راد   

تریبونی برای میلیاردرها

پشت پرده برنامه دورهمی و ماجرای انتقاد علیشمس از علی اوجی

گراتومیک - عباس راد: مهران مدیری با برنامه دورهمی این سالها یکه تاز در عرصه ی برنامه های انتقادی در صدا و سیماست اما همانطور که میدانیم اتفاقاتی در پشت پرده رخ میدهد که برخی از خواننده ها فقط با  پنج آهنگ به عنوان مهمان در این برنامه حضور پیدا میکنند،بیایید کمی به این مسأله بپردازیم !

علی اوجی شخصیتی است که این روزها یکی از قدرتمندان در عرصه ی تولید موسیقی، برگزاری کنسرت، تهیه کنندگی و انتخاب مهمان برای برنامه ی دورهمی و مدیر برنامه های رضا یزدانی است و طبق ادعای علیشمس و دانسته های ما اوجی یکی از دلالان فعال درموسیقی یا به قول معروف همان مافیای بزرگ موسیقی ایران است. او با قدرتی که به وسیله تهیه کنندگی در موسیقی و روابط خود به دست آورده است به سینما راه پیدا کرده و حال او است که تعیین میکند چه کسی به دورهمی بیاید و چه کسی نیاید، به عبارتی اینکه مردم چه کسی را بشناسند و چه کسی را دوست داشته باشند و به او گوش دهند را همین شخص مشخص میکند و ما چندین ماه پیش به همین موضوع اشاره کردیم و "ماجرای حضور خوانندگان در برنامه دورهمی" را برایتان توضیح دادیم.

اما قبل از پرداختن به حاشیه ی علی اوجی چیزی که ذهن را مشغول کرده دروغ آشکار ماکان بند روی آنتن سیما بود که  برایتان بازگو میکنیم: ما با پول نیامدیم ، سختی کشیدیم، خنده ام از سخنان امیر مقاره است که میگفت: پیک موتوری بودم و بی پول! مردم را چه فرض کرده اید؟ اینکه تهیه کننده برایتان خرج میکند تا به دورهمی بیایید و این همه تبلیغات گسترده را پول حساب نمیکنید؟ به شهرت رسیدن با پول چه چیزی غیر از این است؟؟؟

واقعاً فکر کرده اید مردم نمیدانند که تریبون مدیری جایی برای شما و امثال هیراد ندارد و خود را با باج دادن وارد تلویزیون کرده اید؟؟ برای دیده شدن حتی حاضر بودید مدیری با لحنی تمسخر آمیز بگوید : ترک (در ) را برایمان میخوانی؟؟؟؟ و بعد بدون آهنگ و ریتم، شبیه کودکی ۵ ساله شعری را که چرکنویس کرده اید میخوانید .

آقای اوجی سوأل من از شما این است که معیار شما برای انتخاب چیست؟؟؟؟؟ ارزش برنامه ی مدیری را با چه قیمتی پایین میاورید؟؟ ۱۰۰ میلیون؟؟؟؟ این رقم برایتان کافیست تا بی استعداد هایی امثال ماکان بند را به تمام ایران نشان دهید؟؟ و آنها جایی بنشینند که امثال سامان احتشامی و سالار عقیلی و نوابغ موسیقی ایران آنجا جلوس کرده اند؟؟

به راستی که هر چیزی قیمتی دارد و با پول همه چیز آسان گردد !

اما جالبتر اینجاست اولین هنرمندی که در مورد حواشی علی اوجی صحبت کرد علیشمس بود کسی که خودش از موسیقی بهره نمیبرد و کاملا در هر آهنگی خود را به گوش شنونده تحمیل میکند. حرفهایش کاملا بجا و درست بود اما جناب علیشمس یادتان باشد شما هم دست کمی از این دوستان ندارید و یادمان نرفته که چگونه آهنگ ها را با صدای خود تخریب میکنید ! جنابعالی هیچ سهمی از موسیقی ما ندارید اما موضعتان قشنگ و درست بود و قابل تحسین و دفاع!

این را هم فراموش نکنیم اگر راه برای شما هم باز بود قطعاً جنابعالی هم این روز ها یکی از مهمانان دورهمی بودید و روی آنتن زیارتتان میکردیم و کاملا حق به جانب از سختی هایی که برای ارتقائ موسیقی این مرز و بوم کشیدید برایمان سخنرانی میکردید!

یادمان باشد پول استعداد را نخواهد ساخت و هرگز هنر با ‌پول خریدنی نیست هرچند که بی هنران این روزها تور کنسرت اروپا برگزار میکنند و از در و دیوار میخوانند اما اینها ماندگار نیست.

  

منتقد :عباس راد

   
علی اوجی
ماجرای انتقاد علیشمس از علی اوجی و پشت پرده دورهمی
2018 / 03 / 27
Mag Article Mag Article news آخرین خبر از علی اوجی آموزش موسیقی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد علی اوجی خبرای جدید ازعلی اوجی دانستنی ها در مورد موسیقی درباره علی اوجی علی اوجی ماجرای انتقاد علیشمس از علی اوجی و پشت پرده دورهمی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی
More