×
×  دانلود کلاهبرداری در موسیقی شیادان موسیقی ایران

شیادان موسیقی ایران

بی راهه های موسیقی

همانطور که ميدانيد بر خلاف ديگر نقاط جهان آموزشگاه يا منبع خاصي در ايران وجود ندارد که بتواند رفتار حرفه اي را به هنرجو ياد بدهد، يعني آن جواني که علاقه به موسيقي دارد و هنرش را هم دارد تنها ميتواند با مراجعه به کلاس هاي مختلف هنر خود را تقويت کند ولي رفتار حرفه اي را کسي به او ياد نميدهد! کسي نيست که بگويد راه کدام است و چاه کدام! يک هنرمند واقعي بيش از نيمي از موفقيت خود را مديون اخلاق حرفه اي و انتخاب هاي خود است!پس اين موضوع،يعني شناخت از فضاي کاري يک هنرمند بسيار مهم است و هنرجو بايد بداند که چه کساني دوست او هستند و چه کساني قصد سواستفاده از او را دارند.

نکاتی که هنر جویان باید به آنها توجه کنند

وقتي که هنرجو اطلاعات دقيق و درست نداشته باشد دچار سردرگمي ميشود و هميشه در اين بين افرادي هستند که ميخواهند از آب گل آلود ماهي بگيرند و با تشويق جوان گمراه به راه هاي اشتباه پولي را براي خود به جيب بزنند،براي آنها مهم مبلغ پولي است که که ميتوانند از جهالت جوان بدست آورند و با توجه به اينکه در همه ي حوضه ها از تهيه و ساخت گرفته تا پخش افراد خود را دارند،با گرفتن پولي به مبلغ بالا وعده ي مشهور شدن و رفتن راه صد ساله در يک شب را به جوان ميدهند!

اينگونه افراد کلاهبردار ممکن است در قالب يک آهنگساز يا تنظيم کننده و يا انتشار و ... باشند. توجه داشته باشيد که اگر آهنگساز باشد معمولا به شما ميگويد که شما تنها با کار خوب ارائه دادن مشهور و محبوب ميشويد و ميتوانيد مجوز بگيريد و ...!

و اگر در قالب انتشار و پخش باشد وعده ي پخش خوب و مشهور شدن را به شما ميدهد، و هرکدام از اينها تنها کار خود را با ارزش تر جلوه ميدهد. در صورتي که يک هنرمند براي موفق شدن به شعر خوب،آهنگ خوب، تنظيم وميکس و مستر خوب، پخش خوب و بعد يک تهيه کننده ي خوب و مدير برنامه و تبليغات خوب نياز دارد تا ديده شود و همه ي اينها در کنار هم ميتواند موفقيت را تضمين کند و هرکدام به تنهايي عاجز و ناتوان است!

مهم:

مخاطب ما آن جواني است که ممکن است بعدها فريب اين افراد را بخورد و ما(مجموعه ي گراتوميک) براي آگاهي آن جوان موظفيم مطالب و اطلاعاتي که چيزي جز حقيقت نيست را بازگو کنيم،و سعي ما بر اين است که طي يک برنامه ي  بلند مدت بدون هرگونه جهت گيري،تمام چالش ها و موانعي که ممکن است بر سر راه افرادي که در حوضه ي موسيقي فعاليت ميکنند قرار گيرد را، در اختيار مخاطبان قرار دهيم.

پس براي آگاهي بيشتر در اين زمينه با ما همراه شويد!

Music Amoozesh
بی راهه های موسیقیهمانطور که ميدانيد بر خلاف ديگر نقاط جهان آموزشگاه يا منبع خاصي در ايران وجود ندارد که بتواند رفتار حرفه اي را به هنرجو ياد بدهد، يعني آن جواني که علاقه به موسيقي دارد و هنرش را هم دارد تنها ميتواند با مراجعه به کلاس هاي مختلف هنر خود را تقويت کند ولي رفتار حرفه اي را کسي به او ياد نميدهد! کسي نيست که بگويد راه کدام است و چاه کدام! يک هنرمند واقعي بيش از نيمي از موفقيت خود را مديون اخلاق حرفه اي و انتخاب هاي خود است!پس اين موضوع،يعني شناخت از فضاي کاري يک هنرمند بسيار مهم است و هنرجو بايد بداند که چه کساني دوست او هستند و چه کساني قصد سواستفاده از او را دارند.نکاتی که هنر جویان باید به آنها توجه کنندوقتي که هنرجو اطلاعات دقيق و درست نداشته باشد دچار سردرگمي ميشود و هميشه در اين بين افرادي هستند که ميخواهند از آب گل آلود ماهي بگيرند و با تشويق جوان گمراه به راه هاي اشتباه پولي را براي خود به جيب بزنند،براي آنها مهم مبلغ پولي است که که ميتوانند از جهالت جوان بدست آورند و با توجه به اينکه در همه ي حوضه ها از تهيه و ساخت گرفته تا پخش افراد خود را دارند،با گرفتن پولي به مبلغ بالا وعده ي مشهور شدن و رفتن راه صد ساله در يک شب را به جوان ميدهند!اينگونه افراد کلاهبردار ممکن است در قالب يک آهنگساز يا تنظيم کننده و يا انتشار و ... باشند. توجه داشته باشيد که اگر آهنگساز باشد معمولا به شما ميگويد که شما تنها با کار خوب ارائه دادن مشهور و محبوب ميشويد و ميتوانيد مجوز بگيريد و ...!و اگر در قالب انتشار و پخش باشد وعده ي پخش خوب و مشهور شدن را به شما ميدهد، و هرکدام از اينها تنها کار خود را با ارزش تر جلوه ميدهد. در صورتي که يک هنرمند براي موفق شدن به شعر خوب،آهنگ خوب، تنظيم وميکس و مستر خوب، پخش خوب و بعد يک تهيه کننده ي خوب و مدير برنامه و تبليغات خوب نياز دارد تا ديده شود و همه ي اينها در کنار هم ميتواند موفقيت را تضمين کند و هرکدام به تنهايي عاجز و ناتوان است!مهم:مخاطب ما آن جواني است که ممکن است بعدها فريب اين افراد را بخورد و ما(مجموعه ي گراتوميک) براي آگاهي آن جوان موظفيم مطالب و اطلاعاتي که چيزي جز حقيقت نيست را بازگو کنيم،و سعي ما بر اين است که طي يک برنامه ي  بلند مدت بدون هرگونه جهت گيري،تمام چالش ها و موانعي که ممکن است بر سر راه افرادي که در حوضه ي موسيقي فعاليت ميکنند قرار گيرد را، در اختيار مخاطبان قرار دهيم.پس براي آگاهي بيشتر در اين زمينه با ما همراه شويد!

بی راهه های موسیقی

همانطور که ميدانيد بر خلاف ديگر نقاط جهان آموزشگاه يا منبع خاصي در ايران وجود ندارد که بتواند رفتار حرفه اي را به هنرجو ياد بدهد، يعني آن جواني که علاقه به موسيقي دارد و هنرش را هم دارد تنها ميتواند با مراجعه به کلاس هاي مختلف هنر خود را تقويت کند ولي رفتار حرفه اي را کسي به او ياد نميدهد! کسي نيست که بگويد راه کدام است و چاه کدام! يک هنرمند واقعي بيش از نيمي از موفقيت خود را مديون اخلاق حرفه اي و انتخاب هاي خود است!پس اين موضوع،يعني شناخت از فضاي کاري يک هنرمند بسيار مهم است و هنرجو بايد بداند که چه کساني دوست او هستند و چه کساني قصد سواستفاده از او را دارند.

نکاتی که هنر جویان باید به آنها توجه کنند

وقتي که هنرجو اطلاعات دقيق و درست نداشته باشد دچار سردرگمي ميشود و هميشه در اين بين افرادي هستند که ميخواهند از آب گل آلود ماهي بگيرند و با تشويق جوان گمراه به راه هاي اشتباه پولي را براي خود به جيب بزنند،براي آنها مهم مبلغ پولي است که که ميتوانند از جهالت جوان بدست آورند و با توجه به اينکه در همه ي حوضه ها از تهيه و ساخت گرفته تا پخش افراد خود را دارند،با گرفتن پولي به مبلغ بالا وعده ي مشهور شدن و رفتن راه صد ساله در يک شب را به جوان ميدهند!

اينگونه افراد کلاهبردار ممکن است در قالب يک آهنگساز يا تنظيم کننده و يا انتشار و ... باشند. توجه داشته باشيد که اگر آهنگساز باشد معمولا به شما ميگويد که شما تنها با کار خوب ارائه دادن مشهور و محبوب ميشويد و ميتوانيد مجوز بگيريد و ...!

و اگر در قالب انتشار و پخش باشد وعده ي پخش خوب و مشهور شدن را به شما ميدهد، و هرکدام از اينها تنها کار خود را با ارزش تر جلوه ميدهد. در صورتي که يک هنرمند براي موفق شدن به شعر خوب،آهنگ خوب، تنظيم وميکس و مستر خوب، پخش خوب و بعد يک تهيه کننده ي خوب و مدير برنامه و تبليغات خوب نياز دارد تا ديده شود و همه ي اينها در کنار هم ميتواند موفقيت را تضمين کند و هرکدام به تنهايي عاجز و ناتوان است!

مهم:

مخاطب ما آن جواني است که ممکن است بعدها فريب اين افراد را بخورد و ما(مجموعه ي گراتوميک) براي آگاهي آن جوان موظفيم مطالب و اطلاعاتي که چيزي جز حقيقت نيست را بازگو کنيم،و سعي ما بر اين است که طي يک برنامه ي  بلند مدت بدون هرگونه جهت گيري،تمام چالش ها و موانعي که ممکن است بر سر راه افرادي که در حوضه ي موسيقي فعاليت ميکنند قرار گيرد را، در اختيار مخاطبان قرار دهيم.

پس براي آگاهي بيشتر در اين زمينه با ما همراه شويد!

کلاهبرداری در موسیقی
شیادان موسیقی ایران
حواشی موسیقی ایران
2017 / 07 / 30
Music Amoozesh Music Amoozesh news Music and Art Music and Art news آخرین خبر از کلاهبرداری در موسیقی آخرین خبر از نکاتی که هنر جویان باید به آنها توجه کنند اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد کلاهبرداری در موسیقی خبر جدید در مورد نکاتی که هنر جویان باید به آنها توجه کنند خبراهای جدید از کلاهبرداری در موسیقی خبراهای جدید از نکاتی که هنر جویان باید به آنها توجه کنند درباره کلاهبرداری در موسیقی درباره نکاتی که هنر جویان باید به آنها توجه کنند کلاهبرداری در موسیقی نکاتی که هنر جویان باید به آنها توجه کنند
More