×
×  دانلود جشنواره موسیقی فجر سی و چهارمین جشنوراه موسیقی فجر

سی و چهارمین جشنوراه موسیقی فجر

برج میلاد میزبان بخش پاپ سی و چهارمین جشنوراه موسیقی فجر

ظرفیت سازی و حمایت از فعالیت های هنرمندان و گروه های موسیقی

گراتومیک - سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر، هم‌زمان با گرامی داشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.

هدف برگزاری این جشنواره شناسایی، ظرفیت سازی و حمایت از فعالیت های هنرمندان و گروه های موسیقی سراسر کشور است.

سالن همایش های برج میلاد میزبان کنسرت های پاپ، در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر خواهد بود.

شورای سیاست گذاری سی و چهارمین دوره جشنواره موسیقی فجر که زمان زیادی در حال تدارک سالنی برای برگزاری کنسرت های پاپ این جشنواره بود، به این نتیجه رسید که سالن همایش های برج میلاد می تواند انتخاب مناسبی باشد.

این تصمیم پس از چندین جلسه با مسئولان شهرداری تهران گرفته شد؛ تخفیف هایی برای اجاره سالن در نظر گرفته شده است و با توجه با کاهش بودجه جشنواره موسیقی فجر، اجاره سالن برج میلاد ایده خوبی برای تیم اجرایی این جشنواره است؛ چرا که اجاره سالن میلاد نمایشگاه بین المللی هزینه زیادی در پی خواهد داشت.

گفتنی است آخرین اجرای کنسرت جشنواره موسیقی فجر در برج میلاد به دو دوره پیش باز می‌گردد که تک اجرای علی زندوکیلی خواننده سرشناس موسیقی کشورمان، در اولین شب برگزاری جشنواره، در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شده بود.

   

Music and Art
برج میلاد میزبان بخش پاپ سی و چهارمین جشنوراه موسیقی فجرظرفیت سازی و حمایت از فعالیت های هنرمندان و گروه های موسیقیگراتومیک - سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر، هم‌زمان با گرامی داشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.هدف برگزاری این جشنواره شناسایی، ظرفیت سازی و حمایت از فعالیت های هنرمندان و گروه های موسیقی سراسر کشور است.سالن همایش های برج میلاد میزبان کنسرت های پاپ، در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر خواهد بود.شورای سیاست گذاری سی و چهارمین دوره جشنواره موسیقی فجر که زمان زیادی در حال تدارک سالنی برای برگزاری کنسرت های پاپ این جشنواره بود، به این نتیجه رسید که سالن همایش های برج میلاد می تواند انتخاب مناسبی باشد.این تصمیم پس از چندین جلسه با مسئولان شهرداری تهران گرفته شد؛ تخفیف هایی برای اجاره سالن در نظر گرفته شده است و با توجه با کاهش بودجه جشنواره موسیقی فجر، اجاره سالن برج میلاد ایده خوبی برای تیم اجرایی این جشنواره است؛ چرا که اجاره سالن میلاد نمایشگاه بین المللی هزینه زیادی در پی خواهد داشت.گفتنی است آخرین اجرای کنسرت جشنواره موسیقی فجر در برج میلاد به دو دوره پیش باز می‌گردد که تک اجرای علی زندوکیلی خواننده سرشناس موسیقی کشورمان، در اولین شب برگزاری جشنواره، در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شده بود.   

برج میلاد میزبان بخش پاپ سی و چهارمین جشنوراه موسیقی فجر

ظرفیت سازی و حمایت از فعالیت های هنرمندان و گروه های موسیقی

گراتومیک - سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر، هم‌زمان با گرامی داشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.

هدف برگزاری این جشنواره شناسایی، ظرفیت سازی و حمایت از فعالیت های هنرمندان و گروه های موسیقی سراسر کشور است.

سالن همایش های برج میلاد میزبان کنسرت های پاپ، در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر خواهد بود.

شورای سیاست گذاری سی و چهارمین دوره جشنواره موسیقی فجر که زمان زیادی در حال تدارک سالنی برای برگزاری کنسرت های پاپ این جشنواره بود، به این نتیجه رسید که سالن همایش های برج میلاد می تواند انتخاب مناسبی باشد.

این تصمیم پس از چندین جلسه با مسئولان شهرداری تهران گرفته شد؛ تخفیف هایی برای اجاره سالن در نظر گرفته شده است و با توجه با کاهش بودجه جشنواره موسیقی فجر، اجاره سالن برج میلاد ایده خوبی برای تیم اجرایی این جشنواره است؛ چرا که اجاره سالن میلاد نمایشگاه بین المللی هزینه زیادی در پی خواهد داشت.

گفتنی است آخرین اجرای کنسرت جشنواره موسیقی فجر در برج میلاد به دو دوره پیش باز می‌گردد که تک اجرای علی زندوکیلی خواننده سرشناس موسیقی کشورمان، در اولین شب برگزاری جشنواره، در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شده بود.

   
جشنواره موسیقی فجر
سی و چهارمین جشنوراه موسیقی فجر
2018 / 12 / 23
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از جشنواره موسیقی فجر اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ جشنواره موسیقی فجر خبر جدید در مورد جشنواره موسیقی فجر خبرای جدید ازجشنواره موسیقی فجر درباره جشنواره موسیقی فجر
More