×
×  دانلود شهرام شکوهی جرئیات بیماری شهرام شکوهی

جرئیات بیماری شهرام شکوهی

شهرام شکوهی سکته قلبی نکرده است

سه روز استراحت مطلق برای خواننده پاپ کشور

گراتومیک - مدیر روابط عمومی شهرام شکوهی گفت: این خواننده پاپ کشور پنجشنبه شب از بیمارستان مرخص شد اما دکتر اعلام کرده که تا مشخص نشدن وضعیت آزمایشات وی قادر به انجام فعالیت نیست.

امیر اشرفی مدیر روابط عمومی شهرام شکوهی  درباره وضعیت جسمانی این خواننده پاپ کشور گفت: این خواننده پاپ کشور پنجشنبه شب از بیمارستان مرخص شد اما دکتر اعلام کرده که تا مشخص نشدن وضعیت آزمایشات وی قادر به انجام فعالیت نیست.

تشخیص پزشکان شهرام شکوهی بر آن بود که وی فعلاً در وضعیت استراحت مطلق به سر ببرد و در خانه مانده و هیچ فعالیتی برای حداقل سه روز انجام ندهد.

اشرفی درباره احتمال سکته قلبی شکوهی تاکید کرد: تشخیص پزشکان سکته قلبی نبود و تنها بر اثر هیجانات ناشی از بازی فوتبال ایران در مقابل پرتغال این هنرمند کشورمان حمله قلبی داشت. خوشبختانه حال عمومی شکوهی در حال حاضر به حدی خوب بوده که پزشکان وی را مرخص کرده اند اما در هر صورت باید طی هفته جاری چندین مرتبه چک آپ کامل شود.

مدیر روابط عمومی شهرام شکوهی درباره وضعیت عمومی این خواننده کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه شهرام شکوهی در هنگام مرخصی سر پا بود و خودش از بیمارستان خارج شد. در حال حاضر وی صحبت نمی کند زیرا باید سه روز کامل استراحت کامل داشته باشد. رگهای قلب شهرام شکوهی بسته است اما هنوز پزشکان در مورد اینکه نیاز به عمل قلب وجود داشته باشد نظری نداده اند و همگی منظر جواب آزمایشات هستیم.

گفتنی است شهرام شکوهی خواننده پاپ کشور چهارم تیرماه دوشنبه شب و در حین تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران با پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به دلیل هیجان و استرس زیادی که داشت دچار حمله قلبی شد.

  

Shahram Shokouhi
شهرام شکوهی سکته قلبی نکرده استسه روز استراحت مطلق برای خواننده پاپ کشورگراتومیک - مدیر روابط عمومی شهرام شکوهی گفت: این خواننده پاپ کشور پنجشنبه شب از بیمارستان مرخص شد اما دکتر اعلام کرده که تا مشخص نشدن وضعیت آزمایشات وی قادر به انجام فعالیت نیست.امیر اشرفی مدیر روابط عمومی شهرام شکوهی  درباره وضعیت جسمانی این خواننده پاپ کشور گفت: این خواننده پاپ کشور پنجشنبه شب از بیمارستان مرخص شد اما دکتر اعلام کرده که تا مشخص نشدن وضعیت آزمایشات وی قادر به انجام فعالیت نیست.تشخیص پزشکان شهرام شکوهی بر آن بود که وی فعلاً در وضعیت استراحت مطلق به سر ببرد و در خانه مانده و هیچ فعالیتی برای حداقل سه روز انجام ندهد.اشرفی درباره احتمال سکته قلبی شکوهی تاکید کرد: تشخیص پزشکان سکته قلبی نبود و تنها بر اثر هیجانات ناشی از بازی فوتبال ایران در مقابل پرتغال این هنرمند کشورمان حمله قلبی داشت. خوشبختانه حال عمومی شکوهی در حال حاضر به حدی خوب بوده که پزشکان وی را مرخص کرده اند اما در هر صورت باید طی هفته جاری چندین مرتبه چک آپ کامل شود.مدیر روابط عمومی شهرام شکوهی درباره وضعیت عمومی این خواننده کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه شهرام شکوهی در هنگام مرخصی سر پا بود و خودش از بیمارستان خارج شد. در حال حاضر وی صحبت نمی کند زیرا باید سه روز کامل استراحت کامل داشته باشد. رگهای قلب شهرام شکوهی بسته است اما هنوز پزشکان در مورد اینکه نیاز به عمل قلب وجود داشته باشد نظری نداده اند و همگی منظر جواب آزمایشات هستیم.گفتنی است شهرام شکوهی خواننده پاپ کشور چهارم تیرماه دوشنبه شب و در حین تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران با پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به دلیل هیجان و استرس زیادی که داشت دچار حمله قلبی شد.  

شهرام شکوهی سکته قلبی نکرده است

سه روز استراحت مطلق برای خواننده پاپ کشور

گراتومیک - مدیر روابط عمومی شهرام شکوهی گفت: این خواننده پاپ کشور پنجشنبه شب از بیمارستان مرخص شد اما دکتر اعلام کرده که تا مشخص نشدن وضعیت آزمایشات وی قادر به انجام فعالیت نیست.

امیر اشرفی مدیر روابط عمومی شهرام شکوهی  درباره وضعیت جسمانی این خواننده پاپ کشور گفت: این خواننده پاپ کشور پنجشنبه شب از بیمارستان مرخص شد اما دکتر اعلام کرده که تا مشخص نشدن وضعیت آزمایشات وی قادر به انجام فعالیت نیست.

تشخیص پزشکان شهرام شکوهی بر آن بود که وی فعلاً در وضعیت استراحت مطلق به سر ببرد و در خانه مانده و هیچ فعالیتی برای حداقل سه روز انجام ندهد.

اشرفی درباره احتمال سکته قلبی شکوهی تاکید کرد: تشخیص پزشکان سکته قلبی نبود و تنها بر اثر هیجانات ناشی از بازی فوتبال ایران در مقابل پرتغال این هنرمند کشورمان حمله قلبی داشت. خوشبختانه حال عمومی شکوهی در حال حاضر به حدی خوب بوده که پزشکان وی را مرخص کرده اند اما در هر صورت باید طی هفته جاری چندین مرتبه چک آپ کامل شود.

مدیر روابط عمومی شهرام شکوهی درباره وضعیت عمومی این خواننده کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه شهرام شکوهی در هنگام مرخصی سر پا بود و خودش از بیمارستان خارج شد. در حال حاضر وی صحبت نمی کند زیرا باید سه روز کامل استراحت کامل داشته باشد. رگهای قلب شهرام شکوهی بسته است اما هنوز پزشکان در مورد اینکه نیاز به عمل قلب وجود داشته باشد نظری نداده اند و همگی منظر جواب آزمایشات هستیم.

گفتنی است شهرام شکوهی خواننده پاپ کشور چهارم تیرماه دوشنبه شب و در حین تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران با پرتغال در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به دلیل هیجان و استرس زیادی که داشت دچار حمله قلبی شد.

  
شهرام شکوهی
جرئیات بیماری شهرام شکوهی
2018 / 06 / 30
Shahram Shokoohi Shahram Shokoohi news Shahram Shokouhi Shahram Shokouhi news آخرین خبر از شهرام شکوهی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد شهرام شکوهی خبرای جدید ازشهرام شکوهی درباره شهرام شکوهی شهرام شکوهی
More