×
×  دانلود هومن سیدی حمایت نمادین هومن سیدی از رپ

حمایت نمادین هومن سیدی از رپ

حمایت یا سواستفاده از رپ

تیاتری در راه است و یا فیلمی که نیاز به تبلیغ دارد؟

گراتومیک - همانطور که میدانید اشکان خطیبی یکی از اولین بازیگرانی بود که با استفاده از شوی تبلیغاتی و حمایتی نمادین از هنرمندان رپ فارسی توانست حواشی جدیدی را بوجود آورد و بعد از آن سریع تیاتری را با استفاده از همین تبلیغات به راه انداخت که مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت.

بعد از این ماجرا، در جدیدترین اقدام هومن سیدی نیز با قرار دادن پستی در اینستاگرام از این هنرمندان نوشت و به این وسیله توانست دوباره توجه مردم را به سمت خود جلب کند ، حالا باد دید که او میخواهد چه استفاده ای از این حواشی کند! آیا تیاتری در راه است و یا فیلمی که نیاز به تبلیغ دارد؟

 

هومن سیدی، بازیگر و کارگردان سینما از خوانندگان موسیقی رپ اینگونه نوشت نوشت:

ما شما را به رسمیت می‌شناسیم، امیدوارم ارشاد هم با شما آشنا شود.

این بازیگر که از طرفداران موسیقی رپ است در جدیدترین پست اینستاگرامی‌اش نوشت:

"برای خواننده های رپ کشورم..

مینویسم برای شما هنرمندان بی ادعا، شما که گونه موسیقی تان رسمیت ندارد. شما که آندرگراندید، شما که جالبید در نوع خود وهیجان انگیز

شما که وقتی گوشتان میدهم هیجان زده میشوم.

شما نه تنها خطرناک نیستید بلکه ما را به اعماق خیابان و اجتماع میبرید.

شما که در اشعارتان ادعا دارید،تفنگ دارید،بزهکارید،ضد جامع هستید،به نظر میرسد خطرناکید و بعضی مواقع خود را به خستگی میزنید. شماها دوست داشتنی هستید."

وی در ادامه درباره خاصیت رپرها نوشت: "دیگران نمیدانند که رفتار شما برای رپ است، چرا که خاصیتش این است که بی خاصیت نباشد. شما مانند بازیگری هستین که نقش بازی میکند اما فاصله دارد با واقعیتش. شما را همه گوش میدهند. شما گونه مهمی در موسیقی هستید. با همه بی مهری ها، با همه بی توجه ای ها، شما شنیده میشوید. میتوانند شما را دوست نداشته باشند اما نمیتوانند احترام نگذارند"

این بازیگر متنش را این‌طور تمام کرد: "ما شما را به رسمیت میشناسیم امیدوارم ارشاد هم با شما آشنا شود. جای شما در سینمای ایران خالیست.

ارادتمند شما

هومن سیدی"

  

Houman Seyyedi
حمایت یا سواستفاده از رپتیاتری در راه است و یا فیلمی که نیاز به تبلیغ دارد؟گراتومیک - همانطور که میدانید اشکان خطیبی یکی از اولین بازیگرانی بود که با استفاده از شوی تبلیغاتی و حمایتی نمادین از هنرمندان رپ فارسی توانست حواشی جدیدی را بوجود آورد و بعد از آن سریع تیاتری را با استفاده از همین تبلیغات به راه انداخت که مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت.بعد از این ماجرا، در جدیدترین اقدام هومن سیدی نیز با قرار دادن پستی در اینستاگرام از این هنرمندان نوشت و به این وسیله توانست دوباره توجه مردم را به سمت خود جلب کند ، حالا باد دید که او میخواهد چه استفاده ای از این حواشی کند! آیا تیاتری در راه است و یا فیلمی که نیاز به تبلیغ دارد؟ هومن سیدی، بازیگر و کارگردان سینما از خوانندگان موسیقی رپ اینگونه نوشت نوشت:ما شما را به رسمیت می‌شناسیم، امیدوارم ارشاد هم با شما آشنا شود.این بازیگر که از طرفداران موسیقی رپ است در جدیدترین پست اینستاگرامی‌اش نوشت:"برای خواننده های رپ کشورم..مینویسم برای شما هنرمندان بی ادعا، شما که گونه موسیقی تان رسمیت ندارد. شما که آندرگراندید، شما که جالبید در نوع خود وهیجان انگیزشما که وقتی گوشتان میدهم هیجان زده میشوم.شما نه تنها خطرناک نیستید بلکه ما را به اعماق خیابان و اجتماع میبرید.شما که در اشعارتان ادعا دارید،تفنگ دارید،بزهکارید،ضد جامع هستید،به نظر میرسد خطرناکید و بعضی مواقع خود را به خستگی میزنید. شماها دوست داشتنی هستید."وی در ادامه درباره خاصیت رپرها نوشت: "دیگران نمیدانند که رفتار شما برای رپ است، چرا که خاصیتش این است که بی خاصیت نباشد. شما مانند بازیگری هستین که نقش بازی میکند اما فاصله دارد با واقعیتش. شما را همه گوش میدهند. شما گونه مهمی در موسیقی هستید. با همه بی مهری ها، با همه بی توجه ای ها، شما شنیده میشوید. میتوانند شما را دوست نداشته باشند اما نمیتوانند احترام نگذارند"این بازیگر متنش را این‌طور تمام کرد: "ما شما را به رسمیت میشناسیم امیدوارم ارشاد هم با شما آشنا شود. جای شما در سینمای ایران خالیست.ارادتمند شماهومن سیدی"  

حمایت یا سواستفاده از رپ

تیاتری در راه است و یا فیلمی که نیاز به تبلیغ دارد؟

گراتومیک - همانطور که میدانید اشکان خطیبی یکی از اولین بازیگرانی بود که با استفاده از شوی تبلیغاتی و حمایتی نمادین از هنرمندان رپ فارسی توانست حواشی جدیدی را بوجود آورد و بعد از آن سریع تیاتری را با استفاده از همین تبلیغات به راه انداخت که مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت.

بعد از این ماجرا، در جدیدترین اقدام هومن سیدی نیز با قرار دادن پستی در اینستاگرام از این هنرمندان نوشت و به این وسیله توانست دوباره توجه مردم را به سمت خود جلب کند ، حالا باد دید که او میخواهد چه استفاده ای از این حواشی کند! آیا تیاتری در راه است و یا فیلمی که نیاز به تبلیغ دارد؟

 

هومن سیدی، بازیگر و کارگردان سینما از خوانندگان موسیقی رپ اینگونه نوشت نوشت:

ما شما را به رسمیت می‌شناسیم، امیدوارم ارشاد هم با شما آشنا شود.

این بازیگر که از طرفداران موسیقی رپ است در جدیدترین پست اینستاگرامی‌اش نوشت:

"برای خواننده های رپ کشورم..

مینویسم برای شما هنرمندان بی ادعا، شما که گونه موسیقی تان رسمیت ندارد. شما که آندرگراندید، شما که جالبید در نوع خود وهیجان انگیز

شما که وقتی گوشتان میدهم هیجان زده میشوم.

شما نه تنها خطرناک نیستید بلکه ما را به اعماق خیابان و اجتماع میبرید.

شما که در اشعارتان ادعا دارید،تفنگ دارید،بزهکارید،ضد جامع هستید،به نظر میرسد خطرناکید و بعضی مواقع خود را به خستگی میزنید. شماها دوست داشتنی هستید."

وی در ادامه درباره خاصیت رپرها نوشت: "دیگران نمیدانند که رفتار شما برای رپ است، چرا که خاصیتش این است که بی خاصیت نباشد. شما مانند بازیگری هستین که نقش بازی میکند اما فاصله دارد با واقعیتش. شما را همه گوش میدهند. شما گونه مهمی در موسیقی هستید. با همه بی مهری ها، با همه بی توجه ای ها، شما شنیده میشوید. میتوانند شما را دوست نداشته باشند اما نمیتوانند احترام نگذارند"

این بازیگر متنش را این‌طور تمام کرد: "ما شما را به رسمیت میشناسیم امیدوارم ارشاد هم با شما آشنا شود. جای شما در سینمای ایران خالیست.

ارادتمند شما

هومن سیدی"

  
هومن سیدی
حمایت نمادین هومن سیدی از رپ
2018 / 08 / 07
Houman Seyyedi Houman Seyyedi news آخرین خبر از هومن سیدی آموزش موسیقی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حمایت نمادین هومن سیدی از رپ خبر جدید در مورد هومن سیدی خبرای جدید ازهومن سیدی دانستنی ها در مورد موسیقی درباره هومن سیدی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی هومن سیدی
More