×
×  دانلود حافظ ناظری سفر حافظ ناظری به کرمانشاه برای کمک به مردم

سفر حافظ ناظری به کرمانشاه برای کمک به مردم

باید در کنار حادثه دیدگان باشیم

این خواننده به کرمانشاه سفر می کند تا کمک های مردمی را به دست همشریان داغ دیده اش برساند

در پی وقوع زلزله و جان باختن جمع زیادی از هموطنان کرمانشاهی، «حافظ ناظری» خواننده مطرح موسیقی با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود، ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان اعلام کرد که شخصاً به کرمانشاه سفر می کند تا کمک های مردمی را به دست همشریان داغ دیده اش برساند

متن پیام «حافظ ناظری» به این شرح است:

«دوستان عزیزم، مصیبتِ وارده به استان کرمانشاه ستون فقراتِ کشور را به لرزه درآورده است. درست است که گاهی ما ایرانی ها بر سر مسائل نژادی و قومیتی با هم بحث و مجادله می کنیم؛ اما حقیقت این را ثابت کرده است که وقتی اتفاق ناگواری برای هم وطنانمان رخ می دهد، همه ی مردم ایران، برای ایران، دست در دستِ هم متحد می شوند؛ و در این روزهای اخیر بیش از پیش شاهد این هستیم که چگونه همگی مان برای تسکین این غم بزرگ در کنار هم بوده ایم.

همیشه ترجیح می دادم که اگر خدمتی برای دوستانم انجام می دهم، آن را در خلوتِ قلبِ خودم محفوظ نگاه دارم؛ اما در این مدت دوستانِ بسیاری از اقصی نقاط جهان با من تماس گرفته و درخواست داشتند که کمک هایشان را از طریق بنده به عنوان یک واسطه، مستقیماً و مطمئناً به دست مردم زلزله زده ی استان کرمانشاه برسانند.

عزیزانی که تمایل به یاری رساندن به مردمِ مناطقِ زلزله زده را دارند، می توانند از طریق شماره حساب زیر، که تحت نظر خود من خواهد بود، جهت وایز وجوه نقدی اقدام فرمایند؛ تا من شخصاً کمک های شما یارانِ همدل و مهربانم را به دست همشهریانِ داغ دیده ام برسانم.

شماره کارت:

۶۳۹۶۰۷۱۰۰۶۱۶۵۰۲۱

شماره حساب:

۱۰۱۸/۸۵۷/۶۱۶۵۰۲/۱

شماره شبا:

IR ۴۲۰۵۸۰۱۰۱۸۸۵۷۰۰۶۱۶۵۰۲۰۰۱

بانک سرمایه

به نام حافظ ناظری»

Hafez Nazeri
باید در کنار حادثه دیدگان باشیماین خواننده به کرمانشاه سفر می کند تا کمک های مردمی را به دست همشریان داغ دیده اش برسانددر پی وقوع زلزله و جان باختن جمع زیادی از هموطنان کرمانشاهی، «حافظ ناظری» خواننده مطرح موسیقی با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود، ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان اعلام کرد که شخصاً به کرمانشاه سفر می کند تا کمک های مردمی را به دست همشریان داغ دیده اش برساندمتن پیام «حافظ ناظری» به این شرح است:«دوستان عزیزم، مصیبتِ وارده به استان کرمانشاه ستون فقراتِ کشور را به لرزه درآورده است. درست است که گاهی ما ایرانی ها بر سر مسائل نژادی و قومیتی با هم بحث و مجادله می کنیم؛ اما حقیقت این را ثابت کرده است که وقتی اتفاق ناگواری برای هم وطنانمان رخ می دهد، همه ی مردم ایران، برای ایران، دست در دستِ هم متحد می شوند؛ و در این روزهای اخیر بیش از پیش شاهد این هستیم که چگونه همگی مان برای تسکین این غم بزرگ در کنار هم بوده ایم.همیشه ترجیح می دادم که اگر خدمتی برای دوستانم انجام می دهم، آن را در خلوتِ قلبِ خودم محفوظ نگاه دارم؛ اما در این مدت دوستانِ بسیاری از اقصی نقاط جهان با من تماس گرفته و درخواست داشتند که کمک هایشان را از طریق بنده به عنوان یک واسطه، مستقیماً و مطمئناً به دست مردم زلزله زده ی استان کرمانشاه برسانند.عزیزانی که تمایل به یاری رساندن به مردمِ مناطقِ زلزله زده را دارند، می توانند از طریق شماره حساب زیر، که تحت نظر خود من خواهد بود، جهت وایز وجوه نقدی اقدام فرمایند؛ تا من شخصاً کمک های شما یارانِ همدل و مهربانم را به دست همشهریانِ داغ دیده ام برسانم.شماره کارت:۶۳۹۶۰۷۱۰۰۶۱۶۵۰۲۱شماره حساب:۱۰۱۸/۸۵۷/۶۱۶۵۰۲/۱شماره شبا:IR ۴۲۰۵۸۰۱۰۱۸۸۵۷۰۰۶۱۶۵۰۲۰۰۱بانک سرمایهبه نام حافظ ناظری»

باید در کنار حادثه دیدگان باشیم

این خواننده به کرمانشاه سفر می کند تا کمک های مردمی را به دست همشریان داغ دیده اش برساند

در پی وقوع زلزله و جان باختن جمع زیادی از هموطنان کرمانشاهی، «حافظ ناظری» خواننده مطرح موسیقی با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود، ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان اعلام کرد که شخصاً به کرمانشاه سفر می کند تا کمک های مردمی را به دست همشریان داغ دیده اش برساند

متن پیام «حافظ ناظری» به این شرح است:

«دوستان عزیزم، مصیبتِ وارده به استان کرمانشاه ستون فقراتِ کشور را به لرزه درآورده است. درست است که گاهی ما ایرانی ها بر سر مسائل نژادی و قومیتی با هم بحث و مجادله می کنیم؛ اما حقیقت این را ثابت کرده است که وقتی اتفاق ناگواری برای هم وطنانمان رخ می دهد، همه ی مردم ایران، برای ایران، دست در دستِ هم متحد می شوند؛ و در این روزهای اخیر بیش از پیش شاهد این هستیم که چگونه همگی مان برای تسکین این غم بزرگ در کنار هم بوده ایم.

همیشه ترجیح می دادم که اگر خدمتی برای دوستانم انجام می دهم، آن را در خلوتِ قلبِ خودم محفوظ نگاه دارم؛ اما در این مدت دوستانِ بسیاری از اقصی نقاط جهان با من تماس گرفته و درخواست داشتند که کمک هایشان را از طریق بنده به عنوان یک واسطه، مستقیماً و مطمئناً به دست مردم زلزله زده ی استان کرمانشاه برسانند.

عزیزانی که تمایل به یاری رساندن به مردمِ مناطقِ زلزله زده را دارند، می توانند از طریق شماره حساب زیر، که تحت نظر خود من خواهد بود، جهت وایز وجوه نقدی اقدام فرمایند؛ تا من شخصاً کمک های شما یارانِ همدل و مهربانم را به دست همشهریانِ داغ دیده ام برسانم.

شماره کارت:

۶۳۹۶۰۷۱۰۰۶۱۶۵۰۲۱

شماره حساب:

۱۰۱۸/۸۵۷/۶۱۶۵۰۲/۱

شماره شبا:

IR ۴۲۰۵۸۰۱۰۱۸۸۵۷۰۰۶۱۶۵۰۲۰۰۱

بانک سرمایه

به نام حافظ ناظری»

حافظ ناظری
سفر حافظ ناظری به کرمانشاه برای کمک به مردم
2017 / 11 / 16
Hafez Nazeri Hafez Nazeri news آخرین خبر از حافظ ناظری اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حافظ ناظری خبر جدید در مورد حافظ ناظری خبرای جدید ازحافظ ناظری درباره حافظ ناظری
More