×
×  دانلود سرود تیم ملی گزینه های خوانندگی سرود تیم ملی در جام جهانی

گزینه های خوانندگی سرود تیم ملی در جام جهانی

از همایون شجریان تا حامد همایون

گزینه‌های خوانندگی سرود تیم ملی مشخص شدند

گراتومیک - فدراسیون فوتبال در رایزنی‌های اخیر با وزارت ارشاد به این باور رسید که سرود تیم ملی فوتبال در جام جهانی متناسب با فرهنگ و شخصیت ایرانی با ادغام ارکستر سمفونیک تهران و ملی برگزار شود.

فدراسیون فوتبال ۵ خواننده مطرح کشور را در لیست اولیه قرارداده است و احتمال اینکه این سرود با ۲ خواننده اجرا شود زیاد است.

سالار عقیلی، همایون شجریان، محمد معتمدی، حامد همایون و علیرضا قربانی گزینه‌ای اولیه برای خواندن این سرود هستند و هنوز انتخاب نهایی انجام نشده است.

به احتمال فراوان این سرود در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال در تاریخ دهم خرداد ماه اجرا خواهد شد.

گفته می‌شود این سرود به نوعی متفاوت‌تر از قبل برای تیم ملی تنظیم خواهد شد.

 

Music and Art
از همایون شجریان تا حامد همایونگزینه‌های خوانندگی سرود تیم ملی مشخص شدندگراتومیک - فدراسیون فوتبال در رایزنی‌های اخیر با وزارت ارشاد به این باور رسید که سرود تیم ملی فوتبال در جام جهانی متناسب با فرهنگ و شخصیت ایرانی با ادغام ارکستر سمفونیک تهران و ملی برگزار شود.فدراسیون فوتبال ۵ خواننده مطرح کشور را در لیست اولیه قرارداده است و احتمال اینکه این سرود با ۲ خواننده اجرا شود زیاد است.سالار عقیلی، همایون شجریان، محمد معتمدی، حامد همایون و علیرضا قربانی گزینه‌ای اولیه برای خواندن این سرود هستند و هنوز انتخاب نهایی انجام نشده است.به احتمال فراوان این سرود در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال در تاریخ دهم خرداد ماه اجرا خواهد شد.گفته می‌شود این سرود به نوعی متفاوت‌تر از قبل برای تیم ملی تنظیم خواهد شد. 

از همایون شجریان تا حامد همایون

گزینه‌های خوانندگی سرود تیم ملی مشخص شدند

گراتومیک - فدراسیون فوتبال در رایزنی‌های اخیر با وزارت ارشاد به این باور رسید که سرود تیم ملی فوتبال در جام جهانی متناسب با فرهنگ و شخصیت ایرانی با ادغام ارکستر سمفونیک تهران و ملی برگزار شود.

فدراسیون فوتبال ۵ خواننده مطرح کشور را در لیست اولیه قرارداده است و احتمال اینکه این سرود با ۲ خواننده اجرا شود زیاد است.

سالار عقیلی، همایون شجریان، محمد معتمدی، حامد همایون و علیرضا قربانی گزینه‌ای اولیه برای خواندن این سرود هستند و هنوز انتخاب نهایی انجام نشده است.

به احتمال فراوان این سرود در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال در تاریخ دهم خرداد ماه اجرا خواهد شد.

گفته می‌شود این سرود به نوعی متفاوت‌تر از قبل برای تیم ملی تنظیم خواهد شد.

 
سرود تیم ملی
گزینه های خوانندگی سرود تیم ملی در جام جهانی
2018 / 01 / 25
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از سرود تیم ملی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد سرود تیم ملی خبرای جدید ازسرود تیم ملی درباره سرود تیم ملی سرود تیم ملی
More