×
×  دانلود زهرا عاملی انتقاد زهرا عاملی ترانه سرا و مجری از صدا و سیما

انتقاد زهرا عاملی ترانه سرا و مجری از صدا و سیما

توضیحات زهرا عاملی ترانه سرای کشورمان از رفتار نادرست صدا و سیما

نه فقط ممنوع الفعالیت بلکه ممنوع الورود...

گراتومیک - زهرا عاملی با انتشار پستی در اینستاگرام از صدا و سیما انتقاد کرد و توضیحاتی را درباره رفتار عجیب کارکنان این سازمان نوشت.

متن منتشر شده توسط زهرا عاملی:

یک؛ بنده دی ماه سال ۱۳۹۰ در جلسه ی نشست صمیمی!!!!!با مدیران رسانه از بین جمع بلند شدم و چند سوال برای آقایان مطرح کردم....گفتم چرا مجری های زن و مرد و جدا کردید؟ گفتم چرا خندیدن مجری زن و ممنوع کردید؟ گفتم چرا ما رو بیمه نمی کنید؟ گفتم چرا فکر می کنید اسلام یعنی غم؟ اسلام دین شادیه!چرا مردم و غمگین می کنید؟و در جواب آقای دارابی من و از روز بعدش ممنوع الورود به سازمان اعلام کرد ...یعنی شما فکر کن حکم من با یه منافق یکی شده بود....نه فقط ممنوع الفعالیت!ممنوع الورود....حتی حراستم نمی تونست آفیشم کنه شک کرده بودم نکنه آدم کشتم و خبر ندارم؟.دیگه شروع شد....

یه مدت پیگیری کردم ولی فقط از آدمای دون رتبه بی احترامی دیدم....بی احترامی های وحشتناک.یه بار یه خانوم توو گزینش بهم گفت با ترتیل قرآن بخون ...خوندم...بعد هی سوال پرسید...وقتی همه رو جواب دادم عکسام و که همه ش با حجاب بود ورق زد و گفت: موندم چه طوری تو رو مکه راه دادن(اون موقع تازه از حج اومده بودم) تو جات توو خیابوناست...توو مکه نیست با این آرایش...اونقد دلم شکست که با گریه اومدم بیرون و دیگه هرگز برنگشتم ....بعد خودم قید اجرا رو زدم و چسبیدم به درس و شعر....

اما هیچوقت دیگه خوب نشدم.....الان هفت سال گذشته.....توو این مدت خیلی از مدیر شبکه ها بهم گفتن برگرد و دوباره اقدام کن شاید ممنوعیتت و برداشتن....ولی خیلی وقته دیگه حس و حال اجرا در من مرده.....

بگذریم......

پی نوشت: رفقا...من هنرمندم....سعی می کنم که باشم....شعور سیاسی ندارم....به حرفای من کاری نداشته باشید...به دل خودتون نگاه کنید....به حرف آدمای با سواد گوش کنید نه چندتا سلیبریتی احساساتی.....ولی ....بهتون قول می دم با عقل کوچیکم هرجا دورنگی ببینم بهتون بگم....درست عین اتفاقی که افتاد.

مخلصیم

  

zahra ameli
توضیحات زهرا عاملی ترانه سرای کشورمان از رفتار نادرست صدا و سیمانه فقط ممنوع الفعالیت بلکه ممنوع الورود...گراتومیک - زهرا عاملی با انتشار پستی در اینستاگرام از صدا و سیما انتقاد کرد و توضیحاتی را درباره رفتار عجیب کارکنان این سازمان نوشت.متن منتشر شده توسط زهرا عاملی:یک؛ بنده دی ماه سال ۱۳۹۰ در جلسه ی نشست صمیمی!!!!!با مدیران رسانه از بین جمع بلند شدم و چند سوال برای آقایان مطرح کردم....گفتم چرا مجری های زن و مرد و جدا کردید؟ گفتم چرا خندیدن مجری زن و ممنوع کردید؟ گفتم چرا ما رو بیمه نمی کنید؟ گفتم چرا فکر می کنید اسلام یعنی غم؟ اسلام دین شادیه!چرا مردم و غمگین می کنید؟و در جواب آقای دارابی من و از روز بعدش ممنوع الورود به سازمان اعلام کرد ...یعنی شما فکر کن حکم من با یه منافق یکی شده بود....نه فقط ممنوع الفعالیت!ممنوع الورود....حتی حراستم نمی تونست آفیشم کنه شک کرده بودم نکنه آدم کشتم و خبر ندارم؟.دیگه شروع شد....یه مدت پیگیری کردم ولی فقط از آدمای دون رتبه بی احترامی دیدم....بی احترامی های وحشتناک.یه بار یه خانوم توو گزینش بهم گفت با ترتیل قرآن بخون ...خوندم...بعد هی سوال پرسید...وقتی همه رو جواب دادم عکسام و که همه ش با حجاب بود ورق زد و گفت: موندم چه طوری تو رو مکه راه دادن(اون موقع تازه از حج اومده بودم) تو جات توو خیابوناست...توو مکه نیست با این آرایش...اونقد دلم شکست که با گریه اومدم بیرون و دیگه هرگز برنگشتم ....بعد خودم قید اجرا رو زدم و چسبیدم به درس و شعر....اما هیچوقت دیگه خوب نشدم.....الان هفت سال گذشته.....توو این مدت خیلی از مدیر شبکه ها بهم گفتن برگرد و دوباره اقدام کن شاید ممنوعیتت و برداشتن....ولی خیلی وقته دیگه حس و حال اجرا در من مرده.....بگذریم......پی نوشت: رفقا...من هنرمندم....سعی می کنم که باشم....شعور سیاسی ندارم....به حرفای من کاری نداشته باشید...به دل خودتون نگاه کنید....به حرف آدمای با سواد گوش کنید نه چندتا سلیبریتی احساساتی.....ولی ....بهتون قول می دم با عقل کوچیکم هرجا دورنگی ببینم بهتون بگم....درست عین اتفاقی که افتاد.مخلصیم  

توضیحات زهرا عاملی ترانه سرای کشورمان از رفتار نادرست صدا و سیما

نه فقط ممنوع الفعالیت بلکه ممنوع الورود...

گراتومیک - زهرا عاملی با انتشار پستی در اینستاگرام از صدا و سیما انتقاد کرد و توضیحاتی را درباره رفتار عجیب کارکنان این سازمان نوشت.

متن منتشر شده توسط زهرا عاملی:

یک؛ بنده دی ماه سال ۱۳۹۰ در جلسه ی نشست صمیمی!!!!!با مدیران رسانه از بین جمع بلند شدم و چند سوال برای آقایان مطرح کردم....گفتم چرا مجری های زن و مرد و جدا کردید؟ گفتم چرا خندیدن مجری زن و ممنوع کردید؟ گفتم چرا ما رو بیمه نمی کنید؟ گفتم چرا فکر می کنید اسلام یعنی غم؟ اسلام دین شادیه!چرا مردم و غمگین می کنید؟و در جواب آقای دارابی من و از روز بعدش ممنوع الورود به سازمان اعلام کرد ...یعنی شما فکر کن حکم من با یه منافق یکی شده بود....نه فقط ممنوع الفعالیت!ممنوع الورود....حتی حراستم نمی تونست آفیشم کنه شک کرده بودم نکنه آدم کشتم و خبر ندارم؟.دیگه شروع شد....

یه مدت پیگیری کردم ولی فقط از آدمای دون رتبه بی احترامی دیدم....بی احترامی های وحشتناک.یه بار یه خانوم توو گزینش بهم گفت با ترتیل قرآن بخون ...خوندم...بعد هی سوال پرسید...وقتی همه رو جواب دادم عکسام و که همه ش با حجاب بود ورق زد و گفت: موندم چه طوری تو رو مکه راه دادن(اون موقع تازه از حج اومده بودم) تو جات توو خیابوناست...توو مکه نیست با این آرایش...اونقد دلم شکست که با گریه اومدم بیرون و دیگه هرگز برنگشتم ....بعد خودم قید اجرا رو زدم و چسبیدم به درس و شعر....

اما هیچوقت دیگه خوب نشدم.....الان هفت سال گذشته.....توو این مدت خیلی از مدیر شبکه ها بهم گفتن برگرد و دوباره اقدام کن شاید ممنوعیتت و برداشتن....ولی خیلی وقته دیگه حس و حال اجرا در من مرده.....

بگذریم......

پی نوشت: رفقا...من هنرمندم....سعی می کنم که باشم....شعور سیاسی ندارم....به حرفای من کاری نداشته باشید...به دل خودتون نگاه کنید....به حرف آدمای با سواد گوش کنید نه چندتا سلیبریتی احساساتی.....ولی ....بهتون قول می دم با عقل کوچیکم هرجا دورنگی ببینم بهتون بگم....درست عین اتفاقی که افتاد.

مخلصیم

  
زهرا عاملی
انتقاد زهرا عاملی ترانه سرا و مجری از صدا و سیما
2018 / 10 / 24
zahra ameli zahra ameli news آخرین خبر از زهرا عاملی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد زهرا عاملی خبرای جدید اززهرا عاملی درباره زهرا عاملی زهرا عاملی
More