×
×  دانلود حمید صفت انتشار دو قطعه جدید از حمید صفت

انتشار دو قطعه جدید از حمید صفت

درخواست مالی برای انتشار آثار جدید حمید صفت

انتشار درخواستی در صفحه اجتماعی حمید صفت، بار دیگر باعث ایجاد بحث و حاشیه‌ای پیرامون این خواننده شده است.

حمید صفت مدتی است به اتهام قتل در بازداشت به سر می‌برد، اما انتشار دو قطعه جدید از وی خبرساز شده است.

روز گذشته ادمین صفحه اینستاگرام حمید صفت با انتشار متنی، درخواست حامی مالی و معنوی برای انتشار دو قطعه جدید این خواننده کرده است. وی همچنین شماره تلفن و آدرس ایمیلی را روی صفحه حمید صفت گذاشته و از هواداران و حامیان مالی خواسته تا در انتشار قطعات جدید حمید صفت آن‌ها را همراهی کنند.

گفتنی است، بازداشت حمید صفت در ماه‌های گذشته با حواشی فراوانی همراه بود و تاکنون نیز آینده و احکام وارده به این خواننده مشخص نشده است.

Hamid Seffat
درخواست مالی برای انتشار آثار جدید حمید صفتانتشار درخواستی در صفحه اجتماعی حمید صفت، بار دیگر باعث ایجاد بحث و حاشیه‌ای پیرامون این خواننده شده است.حمید صفت مدتی است به اتهام قتل در بازداشت به سر می‌برد، اما انتشار دو قطعه جدید از وی خبرساز شده است.روز گذشته ادمین صفحه اینستاگرام حمید صفت با انتشار متنی، درخواست حامی مالی و معنوی برای انتشار دو قطعه جدید این خواننده کرده است. وی همچنین شماره تلفن و آدرس ایمیلی را روی صفحه حمید صفت گذاشته و از هواداران و حامیان مالی خواسته تا در انتشار قطعات جدید حمید صفت آن‌ها را همراهی کنند.گفتنی است، بازداشت حمید صفت در ماه‌های گذشته با حواشی فراوانی همراه بود و تاکنون نیز آینده و احکام وارده به این خواننده مشخص نشده است.

درخواست مالی برای انتشار آثار جدید حمید صفت

انتشار درخواستی در صفحه اجتماعی حمید صفت، بار دیگر باعث ایجاد بحث و حاشیه‌ای پیرامون این خواننده شده است.

حمید صفت مدتی است به اتهام قتل در بازداشت به سر می‌برد، اما انتشار دو قطعه جدید از وی خبرساز شده است.

روز گذشته ادمین صفحه اینستاگرام حمید صفت با انتشار متنی، درخواست حامی مالی و معنوی برای انتشار دو قطعه جدید این خواننده کرده است. وی همچنین شماره تلفن و آدرس ایمیلی را روی صفحه حمید صفت گذاشته و از هواداران و حامیان مالی خواسته تا در انتشار قطعات جدید حمید صفت آن‌ها را همراهی کنند.

گفتنی است، بازداشت حمید صفت در ماه‌های گذشته با حواشی فراوانی همراه بود و تاکنون نیز آینده و احکام وارده به این خواننده مشخص نشده است.

حمید صفت
انتشار دو قطعه جدید از حمید صفت
2017 / 10 / 25
Hamid Seffat Hamid Seffat news آخرین خبر از حمید صفت اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حمید صفت خبر جدید در مورد حمید صفت خبرای جدید ازحمید صفت درباره حمید صفت
More