×
×  دانلود روزبه بمانی گلایه ای از روزبه بمانی

گلایه ای از روزبه بمانی

این یک نقد نیست بلکه گلایه رسانه گراتومیک از روزبه بمانی است

کاش میشد میکروفن را از دست روزبه بمانی گرفت تا بیشتر از این "از خدایگانی شعرش نزند تا به شخصیت خوانندگی اش ببخشد"!

گراتومیک - روزبه بمانی یک شخصیت و شاعر اهورایی در دوران معاصر ما است، شاعری که تمام هم نسلان ما با آثار او خاطره دارند. از ترانه اش برای داریوش اقبالی گرفته تا گوگوش، محمد اصفهانی، مهدی یراحی، احسان خواجه امیری ، کاوه یغمایی و غیره.

او در دوران فعالیش به خوبی توانسته خود را به جایگاه یک شاعر و ترانه سرای ویژه برساند، جایگاهی که کمتر کسی میتواند به آن برسد.

یادتان نرود که او این محبویت را تنها با اشعار و ترانه هایش بدست آورده است و همانطور که میدانید در موسیقی ایران معمولا خواننده است که به این حجم از محبوبیت میرسد اما او آنقدر توانسته خوب و قدرتمند بنویسد که مردم نتوانند دوستش نداشته باشند!!!

اما مدتی است که این شخصیت محبوب و نوستالژی دوران ما، شروع به فعالیت در حوزه خوانندگی کرده است و در همین مدت کوتاه چندین تیتراژ را هم اجرا کرده و بسیار هم پر کار بوده است.

در حقیقت بزرگترین لطمه را خودش میتوانست به آن شخصیت محبوبش بزند که ظاهرا در همین راه هم قدم برداشته است.

حالا افرادی که او را نمیشناختند با این شخصیت جدید و خواننده اش او را خواهند شناخت نه آن روزبه بمانی که شاعر و ترانه سرایی بی رقیب بود.

گویا بعد از این باید شاهد رقابت او با هزاران خواننده ی دیگر کشورمان باشیم و خبر کنسرت هایش را برای شما منتشر کنیم.

  

roozbeh bemani
این یک نقد نیست بلکه گلایه رسانه گراتومیک از روزبه بمانی استکاش میشد میکروفن را از دست روزبه بمانی گرفت تا بیشتر از این "از خدایگانی شعرش نزند تا به شخصیت خوانندگی اش ببخشد"!گراتومیک - روزبه بمانی یک شخصیت و شاعر اهورایی در دوران معاصر ما است، شاعری که تمام هم نسلان ما با آثار او خاطره دارند. از ترانه اش برای داریوش اقبالی گرفته تا گوگوش، محمد اصفهانی، مهدی یراحی، احسان خواجه امیری ، کاوه یغمایی و غیره.او در دوران فعالیش به خوبی توانسته خود را به جایگاه یک شاعر و ترانه سرای ویژه برساند، جایگاهی که کمتر کسی میتواند به آن برسد.یادتان نرود که او این محبویت را تنها با اشعار و ترانه هایش بدست آورده است و همانطور که میدانید در موسیقی ایران معمولا خواننده است که به این حجم از محبوبیت میرسد اما او آنقدر توانسته خوب و قدرتمند بنویسد که مردم نتوانند دوستش نداشته باشند!!!اما مدتی است که این شخصیت محبوب و نوستالژی دوران ما، شروع به فعالیت در حوزه خوانندگی کرده است و در همین مدت کوتاه چندین تیتراژ را هم اجرا کرده و بسیار هم پر کار بوده است.در حقیقت بزرگترین لطمه را خودش میتوانست به آن شخصیت محبوبش بزند که ظاهرا در همین راه هم قدم برداشته است.حالا افرادی که او را نمیشناختند با این شخصیت جدید و خواننده اش او را خواهند شناخت نه آن روزبه بمانی که شاعر و ترانه سرایی بی رقیب بود.گویا بعد از این باید شاهد رقابت او با هزاران خواننده ی دیگر کشورمان باشیم و خبر کنسرت هایش را برای شما منتشر کنیم.  

این یک نقد نیست بلکه گلایه رسانه گراتومیک از روزبه بمانی است

کاش میشد میکروفن را از دست روزبه بمانی گرفت تا بیشتر از این "از خدایگانی شعرش نزند تا به شخصیت خوانندگی اش ببخشد"!

گراتومیک - روزبه بمانی یک شخصیت و شاعر اهورایی در دوران معاصر ما است، شاعری که تمام هم نسلان ما با آثار او خاطره دارند. از ترانه اش برای داریوش اقبالی گرفته تا گوگوش، محمد اصفهانی، مهدی یراحی، احسان خواجه امیری ، کاوه یغمایی و غیره.

او در دوران فعالیش به خوبی توانسته خود را به جایگاه یک شاعر و ترانه سرای ویژه برساند، جایگاهی که کمتر کسی میتواند به آن برسد.

یادتان نرود که او این محبویت را تنها با اشعار و ترانه هایش بدست آورده است و همانطور که میدانید در موسیقی ایران معمولا خواننده است که به این حجم از محبوبیت میرسد اما او آنقدر توانسته خوب و قدرتمند بنویسد که مردم نتوانند دوستش نداشته باشند!!!

اما مدتی است که این شخصیت محبوب و نوستالژی دوران ما، شروع به فعالیت در حوزه خوانندگی کرده است و در همین مدت کوتاه چندین تیتراژ را هم اجرا کرده و بسیار هم پر کار بوده است.

در حقیقت بزرگترین لطمه را خودش میتوانست به آن شخصیت محبوبش بزند که ظاهرا در همین راه هم قدم برداشته است.

حالا افرادی که او را نمیشناختند با این شخصیت جدید و خواننده اش او را خواهند شناخت نه آن روزبه بمانی که شاعر و ترانه سرایی بی رقیب بود.

گویا بعد از این باید شاهد رقابت او با هزاران خواننده ی دیگر کشورمان باشیم و خبر کنسرت هایش را برای شما منتشر کنیم.

  
روزبه بمانی
گلایه ای از روزبه بمانی
2018 / 03 / 03
Roozbeh Bemani roozbeh bemani news آخرین خبر از روزبه بمانی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد روزبه بمانی خبرای جدید ازروزبه بمانی درباره روزبه بمانی روزبه بمانی
More