×
×  دانلود حميد صفت حمید صفت قاتل است يا قهرمان؟!

حمید صفت قاتل است يا قهرمان؟!

جواني در يک درگيري خانوادگي پدر خوانده اش را به قتل رسانده

البته خبر گزاري ها ميگويند پير مرد 66 ساله در اثر جراحت ناشي از درگيري فوت کرده است،که در همه جاي دنيا اسم اين عمل قتل است!

 

اصلا فراموش کنيد که اين جوان معروف بوده است!

-در سال چند اتفاق شبيه به همين براي افرادي که مشهور نيستند در کشور رخ ميدهد؟

-چرا اين موج انسان دوستانه براي آنها به راه نمي افتد؟

-آيا به همه ي آنها قهرمان ميگوييد؟

-شما که انسان هاي خوبي هستيد و حمايت ميکنيد اين تبعيض بزرگ را احساس نميکنيد؟

-ايا جرمي که يک سلبريتي انجام دهد گناهش از جرم يک انسان عادي کم تر است؟

-ايا اين نابرابري را نميبينيد؟

-آيا خيلي عادي است که فردي براي حمايت از مادرش پدرخوانده اش را جوري کتک بزند که او فوت کند؟؟

-نميخواهيد بگوييد که او خودش مرده و ربطي به کتک خوردنش ندارد؟؟

 

گويي از آنطرف بام افتادن رسالت ماست! واکنش ها نسبت به اين اتفاق بسيار عجيب بود، اولين تيتر ها اينگونه بود(رپر معروف پدر خوانده اش را کشت)! خب بعد از شنيدن اين خبر آدم ميگويد عجب رپر بدي بوده! بعد که کمي گذشت گفتند براي حمايت از مادرش کشت چون آن زن و شوهر مشغول دعوا بوده اند و پسر وارد شده و حساب پير مرد منفور را رسيده است! دقيقا اينجا بود که همگي از آنطرف بام افتادند و گفتند چقدر خوب که کشته دمش هم گرم!

—یادمان نرود انساني که نميتواند خودش را کنترل کند لايق قهرمان شدن نيست!

مردم ما ديگر در همه چيز افراط گر شده اند شبيه ان است که بگویيم براي حمايت از حقوق حيوانات در جنگل در زمان گرما برايشان کولر نصب کنيم، نه به آن که دنبال اعدام هستيم و تا سنگي به شيشه اي ميخورد همه ميخواهند فرد را اعدام کنند نه به اينکه يک شبه مردم خواستار ازادي شخصي هستند که مرتکب قتل شده،ان هم بدون محاکمه تازه قهرمان سازي هم کرده اند، به هرحال اگر حميد صفت قاتل جسم مرد باشد ما مردم ايران قاتل روح ان پير مرد هستيم و همه هر روز با تاييد کار اشتباه حميد صفت در صدد کشتن دوباره ان پير مرد هستيم چه فضاحت بار است! جالب است همين افرادي که امروز حامي حميد صفت هستند، همين ها مدعي انسانيت و فرهنگ هستند، ولي هنوز نميدانند اولين گامي که براي جوامع مدرن مهم است و انها را با فرهنگ جلوه ميدهد نگاه دقيق و قانون مدار انهاست.

با تمام تعصب ها و حمايت هاي هنرمندان و مردم انتظار ميرفت که بعد از شنيدن دليل قتل، جامعه فقط از رپر جوان متنفر نشود و نه اينکه او را قهرمان قصه ها کند(درست مانند فيلم شواليه تاريکي کريستوفر نولان که با اينکه جوکر يک قاتل و فردي برهم زننده ي نظم عمومي بود يک کارکتر دوست داشتني و قهرمان از او ساخته شده بود)!

زنان و مادران اينستاگرامي آرزو کردند فرزندشان مثل او شود و پسران هم حتما سعي ميکنند مانند او باشند!

گويي قيصر در زندان باشد! حالا ثابت کرده است که غلام ننش است! آزاد که شد بايد براي مصاحبه با او صف بکشند و پول هاي کلان بدهند!

پس آنقدر ها هم که بد نشد؟

رپري که حرفش حجت است و قهرمان و لوتي است و چيزي از داش فرمون کم ندارد!

پ ن: ما نيز مانند همه دوستان از اتفاق افتاده ناراحتيم و در اين شکي نيست چون پاي انسان و انسان هايي در ميان است اما اين دليل نميشود گراتوميک از رسالت انصاف به نگرش احساسي روي اورد، يادمان باشد که حمايت خوب است اما از آنطرف بام افتادن نه!!!!

Hamid Seffat
جواني در يک درگيري خانوادگي پدر خوانده اش را به قتل رسانده البته خبر گزاري ها ميگويند پير مرد 66 ساله در اثر جراحت ناشي از درگيري فوت کرده است،که در همه جاي دنيا اسم اين عمل قتل است! اصلا فراموش کنيد که اين جوان معروف بوده است!-در سال چند اتفاق شبيه به همين براي افرادي که مشهور نيستند در کشور رخ ميدهد؟-چرا اين موج انسان دوستانه براي آنها به راه نمي افتد؟-آيا به همه ي آنها قهرمان ميگوييد؟-شما که انسان هاي خوبي هستيد و حمايت ميکنيد اين تبعيض بزرگ را احساس نميکنيد؟-ايا جرمي که يک سلبريتي انجام دهد گناهش از جرم يک انسان عادي کم تر است؟-ايا اين نابرابري را نميبينيد؟-آيا خيلي عادي است که فردي براي حمايت از مادرش پدرخوانده اش را جوري کتک بزند که او فوت کند؟؟-نميخواهيد بگوييد که او خودش مرده و ربطي به کتک خوردنش ندارد؟؟ گويي از آنطرف بام افتادن رسالت ماست! واکنش ها نسبت به اين اتفاق بسيار عجيب بود، اولين تيتر ها اينگونه بود(رپر معروف پدر خوانده اش را کشت)! خب بعد از شنيدن اين خبر آدم ميگويد عجب رپر بدي بوده! بعد که کمي گذشت گفتند براي حمايت از مادرش کشت چون آن زن و شوهر مشغول دعوا بوده اند و پسر وارد شده و حساب پير مرد منفور را رسيده است! دقيقا اينجا بود که همگي از آنطرف بام افتادند و گفتند چقدر خوب که کشته دمش هم گرم!—یادمان نرود انساني که نميتواند خودش را کنترل کند لايق قهرمان شدن نيست!مردم ما ديگر در همه چيز افراط گر شده اند شبيه ان است که بگویيم براي حمايت از حقوق حيوانات در جنگل در زمان گرما برايشان کولر نصب کنيم، نه به آن که دنبال اعدام هستيم و تا سنگي به شيشه اي ميخورد همه ميخواهند فرد را اعدام کنند نه به اينکه يک شبه مردم خواستار ازادي شخصي هستند که مرتکب قتل شده،ان هم بدون محاکمه تازه قهرمان سازي هم کرده اند، به هرحال اگر حميد صفت قاتل جسم مرد باشد ما مردم ايران قاتل روح ان پير مرد هستيم و همه هر روز با تاييد کار اشتباه حميد صفت در صدد کشتن دوباره ان پير مرد هستيم چه فضاحت بار است! جالب است همين افرادي که امروز حامي حميد صفت هستند، همين ها مدعي انسانيت و فرهنگ هستند، ولي هنوز نميدانند اولين گامي که براي جوامع مدرن مهم است و انها را با فرهنگ جلوه ميدهد نگاه دقيق و قانون مدار انهاست.با تمام تعصب ها و حمايت هاي هنرمندان و مردم انتظار ميرفت که بعد از شنيدن دليل قتل، جامعه فقط از رپر جوان متنفر نشود و نه اينکه او را قهرمان قصه ها کند(درست مانند فيلم شواليه تاريکي کريستوفر نولان که با اينکه جوکر يک قاتل و فردي برهم زننده ي نظم عمومي بود يک کارکتر دوست داشتني و قهرمان از او ساخته شده بود)!زنان و مادران اينستاگرامي آرزو کردند فرزندشان مثل او شود و پسران هم حتما سعي ميکنند مانند او باشند!گويي قيصر در زندان باشد! حالا ثابت کرده است که غلام ننش است! آزاد که شد بايد براي مصاحبه با او صف بکشند و پول هاي کلان بدهند!پس آنقدر ها هم که بد نشد؟رپري که حرفش حجت است و قهرمان و لوتي است و چيزي از داش فرمون کم ندارد!پ ن: ما نيز مانند همه دوستان از اتفاق افتاده ناراحتيم و در اين شکي نيست چون پاي انسان و انسان هايي در ميان است اما اين دليل نميشود گراتوميک از رسالت انصاف به نگرش احساسي روي اورد، يادمان باشد که حمايت خوب است اما از آنطرف بام افتادن نه!!!!

جواني در يک درگيري خانوادگي پدر خوانده اش را به قتل رسانده

البته خبر گزاري ها ميگويند پير مرد 66 ساله در اثر جراحت ناشي از درگيري فوت کرده است،که در همه جاي دنيا اسم اين عمل قتل است!

 

اصلا فراموش کنيد که اين جوان معروف بوده است!

-در سال چند اتفاق شبيه به همين براي افرادي که مشهور نيستند در کشور رخ ميدهد؟

-چرا اين موج انسان دوستانه براي آنها به راه نمي افتد؟

-آيا به همه ي آنها قهرمان ميگوييد؟

-شما که انسان هاي خوبي هستيد و حمايت ميکنيد اين تبعيض بزرگ را احساس نميکنيد؟

-ايا جرمي که يک سلبريتي انجام دهد گناهش از جرم يک انسان عادي کم تر است؟

-ايا اين نابرابري را نميبينيد؟

-آيا خيلي عادي است که فردي براي حمايت از مادرش پدرخوانده اش را جوري کتک بزند که او فوت کند؟؟

-نميخواهيد بگوييد که او خودش مرده و ربطي به کتک خوردنش ندارد؟؟

 

گويي از آنطرف بام افتادن رسالت ماست! واکنش ها نسبت به اين اتفاق بسيار عجيب بود، اولين تيتر ها اينگونه بود(رپر معروف پدر خوانده اش را کشت)! خب بعد از شنيدن اين خبر آدم ميگويد عجب رپر بدي بوده! بعد که کمي گذشت گفتند براي حمايت از مادرش کشت چون آن زن و شوهر مشغول دعوا بوده اند و پسر وارد شده و حساب پير مرد منفور را رسيده است! دقيقا اينجا بود که همگي از آنطرف بام افتادند و گفتند چقدر خوب که کشته دمش هم گرم!

—یادمان نرود انساني که نميتواند خودش را کنترل کند لايق قهرمان شدن نيست!

مردم ما ديگر در همه چيز افراط گر شده اند شبيه ان است که بگویيم براي حمايت از حقوق حيوانات در جنگل در زمان گرما برايشان کولر نصب کنيم، نه به آن که دنبال اعدام هستيم و تا سنگي به شيشه اي ميخورد همه ميخواهند فرد را اعدام کنند نه به اينکه يک شبه مردم خواستار ازادي شخصي هستند که مرتکب قتل شده،ان هم بدون محاکمه تازه قهرمان سازي هم کرده اند، به هرحال اگر حميد صفت قاتل جسم مرد باشد ما مردم ايران قاتل روح ان پير مرد هستيم و همه هر روز با تاييد کار اشتباه حميد صفت در صدد کشتن دوباره ان پير مرد هستيم چه فضاحت بار است! جالب است همين افرادي که امروز حامي حميد صفت هستند، همين ها مدعي انسانيت و فرهنگ هستند، ولي هنوز نميدانند اولين گامي که براي جوامع مدرن مهم است و انها را با فرهنگ جلوه ميدهد نگاه دقيق و قانون مدار انهاست.

با تمام تعصب ها و حمايت هاي هنرمندان و مردم انتظار ميرفت که بعد از شنيدن دليل قتل، جامعه فقط از رپر جوان متنفر نشود و نه اينکه او را قهرمان قصه ها کند(درست مانند فيلم شواليه تاريکي کريستوفر نولان که با اينکه جوکر يک قاتل و فردي برهم زننده ي نظم عمومي بود يک کارکتر دوست داشتني و قهرمان از او ساخته شده بود)!

زنان و مادران اينستاگرامي آرزو کردند فرزندشان مثل او شود و پسران هم حتما سعي ميکنند مانند او باشند!

گويي قيصر در زندان باشد! حالا ثابت کرده است که غلام ننش است! آزاد که شد بايد براي مصاحبه با او صف بکشند و پول هاي کلان بدهند!

پس آنقدر ها هم که بد نشد؟

رپري که حرفش حجت است و قهرمان و لوتي است و چيزي از داش فرمون کم ندارد!

پ ن: ما نيز مانند همه دوستان از اتفاق افتاده ناراحتيم و در اين شکي نيست چون پاي انسان و انسان هايي در ميان است اما اين دليل نميشود گراتوميک از رسالت انصاف به نگرش احساسي روي اورد، يادمان باشد که حمايت خوب است اما از آنطرف بام افتادن نه!!!!

حميد صفت
حمید صفت قاتل است يا قهرمان؟!
2017 / 08 / 21
Hamid Sefat Hamid Sefat news Hamid Seffat Hamid Seffat news آخرین خبر از حميد صفت اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ حميد صفت خبر جدید در مورد حميد صفت خبرای جدید ازحميد صفت درباره حميد صفت
More