×
×  دانلود آهنگ حمید صفت حمید صفت زندانی شد

حمید صفت زندانی شد

شرط پسران مقتول برای حمید صفت/شکایت از مادر خواننده رپ

⁣،صبح امروز حميد صفت درحالي كه دو پسر مقتول و مادرش در جلسه حضور داشتند،به شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد و در تحقيقات گفت: قصد جنايت نداشته و در زمان درگيري تنها به صورت پدرخوانده اش ضربه زده است. كاري كه انجام دادم درست نبوده اما وقتي پدرخوانده ام در برابر اعتراضم گفت زدم كه زدم عصباني تر شدم.

اين درحالي بود كه پسران مقتول خواهان بيان حقيقت و واقعيت ماجرا از حميد شدند و از همسرپدرشان نيز به خاطر نقش داشتن در مرگ پدرشان شكايت كردند. آنها اعلام کردند، بیان واقعیت از سوی حمید در تصمیم آنها تاثیرگذار است.

مادر حميد نيز گفت: همسرم اخلاق تندي داشت ولي من او را دوست داشتم. مثل تمام زن و شوهرها باهم اختلاف داشتيم اما اين به معناي آن نبود كه قصد كشتن او را داشته باشيم.

به دستور بازپرس منافي آذر حميد به زندان منتقل شد تا نظريه پزشكي فانوني در رابطه با مرگ مرد ميانسال صادر شود.

جسد مقتول هنوز خاکسپاری نشده و خانواده اش منتظر بازگشت دختر او هستند.

عزیزمحمدی قاضی سابق دادگاه کیفری استان تهران دیروز با حضور در دادسرا وکالت این خواننده رپ را بر عهده گرفت.

Hamid Seffat
شرط پسران مقتول برای حمید صفت/شکایت از مادر خواننده رپ⁣،صبح امروز حميد صفت درحالي كه دو پسر مقتول و مادرش در جلسه حضور داشتند،به شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد و در تحقيقات گفت: قصد جنايت نداشته و در زمان درگيري تنها به صورت پدرخوانده اش ضربه زده است. كاري كه انجام دادم درست نبوده اما وقتي پدرخوانده ام در برابر اعتراضم گفت زدم كه زدم عصباني تر شدم.اين درحالي بود كه پسران مقتول خواهان بيان حقيقت و واقعيت ماجرا از حميد شدند و از همسرپدرشان نيز به خاطر نقش داشتن در مرگ پدرشان شكايت كردند. آنها اعلام کردند، بیان واقعیت از سوی حمید در تصمیم آنها تاثیرگذار است.مادر حميد نيز گفت: همسرم اخلاق تندي داشت ولي من او را دوست داشتم. مثل تمام زن و شوهرها باهم اختلاف داشتيم اما اين به معناي آن نبود كه قصد كشتن او را داشته باشيم.به دستور بازپرس منافي آذر حميد به زندان منتقل شد تا نظريه پزشكي فانوني در رابطه با مرگ مرد ميانسال صادر شود.جسد مقتول هنوز خاکسپاری نشده و خانواده اش منتظر بازگشت دختر او هستند.عزیزمحمدی قاضی سابق دادگاه کیفری استان تهران دیروز با حضور در دادسرا وکالت این خواننده رپ را بر عهده گرفت.

شرط پسران مقتول برای حمید صفت/شکایت از مادر خواننده رپ

⁣،صبح امروز حميد صفت درحالي كه دو پسر مقتول و مادرش در جلسه حضور داشتند،به شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد و در تحقيقات گفت: قصد جنايت نداشته و در زمان درگيري تنها به صورت پدرخوانده اش ضربه زده است. كاري كه انجام دادم درست نبوده اما وقتي پدرخوانده ام در برابر اعتراضم گفت زدم كه زدم عصباني تر شدم.

اين درحالي بود كه پسران مقتول خواهان بيان حقيقت و واقعيت ماجرا از حميد شدند و از همسرپدرشان نيز به خاطر نقش داشتن در مرگ پدرشان شكايت كردند. آنها اعلام کردند، بیان واقعیت از سوی حمید در تصمیم آنها تاثیرگذار است.

مادر حميد نيز گفت: همسرم اخلاق تندي داشت ولي من او را دوست داشتم. مثل تمام زن و شوهرها باهم اختلاف داشتيم اما اين به معناي آن نبود كه قصد كشتن او را داشته باشيم.

به دستور بازپرس منافي آذر حميد به زندان منتقل شد تا نظريه پزشكي فانوني در رابطه با مرگ مرد ميانسال صادر شود.

جسد مقتول هنوز خاکسپاری نشده و خانواده اش منتظر بازگشت دختر او هستند.

عزیزمحمدی قاضی سابق دادگاه کیفری استان تهران دیروز با حضور در دادسرا وکالت این خواننده رپ را بر عهده گرفت.

حمید صفت
حمید صفت زندانی شد
2017 / 08 / 27
حمید صفت زندانی شد دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ جدید حمید صفت دانلود آهنگ حمید صفت به نام حمید صفت زندانی شد به همراه متن دانلود آهنگ حمید صفت زندانی شد از حمید صفت دانلود آهنگ های حمید صفت
More