×
×  دانلود یاس حمایت کیوان ساکت از یاس

حمایت کیوان ساکت از یاس

«یاس» با آهنگ هایش می تواند مشکلات را به گوش مسئولین برساند

کیوان ساکت می‌گوید کسی مثل یاس در قطعاتی که خوانده نگاهی اجتماعی داشته و سعی کرده به روش خود بازگوکننده پاره‌ای از مشکلات و دردهای جامعه باشد.

کیوان ساکت آهنگساز، نوازنده تار و سه‌تار و مدرس موسیقی در مورد موسیقی رپ و به طور مشخص موسیقی یاس (یاسر بختیاری) معتقد است: «من همیشه همه کسانی را که در عرصه هنر تعالی‌بخش به بیان دردها و شادی‌های مردم، افتخارات جامعه یا ظلم و جورهایی که به یک طبقه از مردم شده پرداخته‌اند تحسین کرده‌ام. مثلا یاس در قطعاتی که خوانده نگاهی اجتماعی داشته و سعی کرده به روش خودش بازگوکننده پاره‌ای از مشکلات و دردهای جامعه باشد.»

او افزود: «نقش او در حقیقت به نوعی آگاهی بخشیدن به جامعه است و با آن کسی که از کلمات سخیف استفاده می‌کند، متفاوت است...»

ساکت همچنین توضیح داد: «به هر حال موسیقی رپ، راک، هاردراک، راک‌اندرول، پاپ، جَز، هیپ‌هاپ و... در جوامعی به وجود آمدند که بستر رشد آن‌ها فراهم بود و نیاز به این شیوه از بیان در آن‌ها احساس می‌شد. وظیفه و نقش ما به عنوان هنرمند این است که کمک کنم تا این‌ها در مجرایی قرار بگیرند که به نفع فرهنگ کشور باشد. صحبت من کلا این است. یعنی آن بخش از این موسیقی که درد دل مردم را بیان و کمک می‌کند که این سخنان را دیگران و از جمله دولتی‌ها بشوند ارزشمند است. رپ‌ کسی مثل یاس می‌تواند مشکلات را فرضا به گوش آقای جهانگیری یا دکتر روحانی برساند؛ به گوش کسانی که می‌توانند مشکلات مردم را حل کنند.»

Yas
«یاس» با آهنگ هایش می تواند مشکلات را به گوش مسئولین برساندکیوان ساکت می‌گوید کسی مثل یاس در قطعاتی که خوانده نگاهی اجتماعی داشته و سعی کرده به روش خود بازگوکننده پاره‌ای از مشکلات و دردهای جامعه باشد.کیوان ساکت آهنگساز، نوازنده تار و سه‌تار و مدرس موسیقی در مورد موسیقی رپ و به طور مشخص موسیقی یاس (یاسر بختیاری) معتقد است: «من همیشه همه کسانی را که در عرصه هنر تعالی‌بخش به بیان دردها و شادی‌های مردم، افتخارات جامعه یا ظلم و جورهایی که به یک طبقه از مردم شده پرداخته‌اند تحسین کرده‌ام. مثلا یاس در قطعاتی که خوانده نگاهی اجتماعی داشته و سعی کرده به روش خودش بازگوکننده پاره‌ای از مشکلات و دردهای جامعه باشد.»او افزود: «نقش او در حقیقت به نوعی آگاهی بخشیدن به جامعه است و با آن کسی که از کلمات سخیف استفاده می‌کند، متفاوت است...»ساکت همچنین توضیح داد: «به هر حال موسیقی رپ، راک، هاردراک، راک‌اندرول، پاپ، جَز، هیپ‌هاپ و... در جوامعی به وجود آمدند که بستر رشد آن‌ها فراهم بود و نیاز به این شیوه از بیان در آن‌ها احساس می‌شد. وظیفه و نقش ما به عنوان هنرمند این است که کمک کنم تا این‌ها در مجرایی قرار بگیرند که به نفع فرهنگ کشور باشد. صحبت من کلا این است. یعنی آن بخش از این موسیقی که درد دل مردم را بیان و کمک می‌کند که این سخنان را دیگران و از جمله دولتی‌ها بشوند ارزشمند است. رپ‌ کسی مثل یاس می‌تواند مشکلات را فرضا به گوش آقای جهانگیری یا دکتر روحانی برساند؛ به گوش کسانی که می‌توانند مشکلات مردم را حل کنند.»

«یاس» با آهنگ هایش می تواند مشکلات را به گوش مسئولین برساند

کیوان ساکت می‌گوید کسی مثل یاس در قطعاتی که خوانده نگاهی اجتماعی داشته و سعی کرده به روش خود بازگوکننده پاره‌ای از مشکلات و دردهای جامعه باشد.

کیوان ساکت آهنگساز، نوازنده تار و سه‌تار و مدرس موسیقی در مورد موسیقی رپ و به طور مشخص موسیقی یاس (یاسر بختیاری) معتقد است: «من همیشه همه کسانی را که در عرصه هنر تعالی‌بخش به بیان دردها و شادی‌های مردم، افتخارات جامعه یا ظلم و جورهایی که به یک طبقه از مردم شده پرداخته‌اند تحسین کرده‌ام. مثلا یاس در قطعاتی که خوانده نگاهی اجتماعی داشته و سعی کرده به روش خودش بازگوکننده پاره‌ای از مشکلات و دردهای جامعه باشد.»

او افزود: «نقش او در حقیقت به نوعی آگاهی بخشیدن به جامعه است و با آن کسی که از کلمات سخیف استفاده می‌کند، متفاوت است...»

ساکت همچنین توضیح داد: «به هر حال موسیقی رپ، راک، هاردراک، راک‌اندرول، پاپ، جَز، هیپ‌هاپ و... در جوامعی به وجود آمدند که بستر رشد آن‌ها فراهم بود و نیاز به این شیوه از بیان در آن‌ها احساس می‌شد. وظیفه و نقش ما به عنوان هنرمند این است که کمک کنم تا این‌ها در مجرایی قرار بگیرند که به نفع فرهنگ کشور باشد. صحبت من کلا این است. یعنی آن بخش از این موسیقی که درد دل مردم را بیان و کمک می‌کند که این سخنان را دیگران و از جمله دولتی‌ها بشوند ارزشمند است. رپ‌ کسی مثل یاس می‌تواند مشکلات را فرضا به گوش آقای جهانگیری یا دکتر روحانی برساند؛ به گوش کسانی که می‌توانند مشکلات مردم را حل کنند.»

یاس
حمایت کیوان ساکت از یاس
2017 / 08 / 17
Yas Yas news آخرین خبر از یاس اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد یاس خبراهای جدید از یاس درباره یاس یاس
More