×
×  دانلود رضا صادقی واکنش تند رضا صادقی به کودک آزاری های اخیر

واکنش تند رضا صادقی به کودک آزاری های اخیر

حمایت رضا صادقی از کودکان

رضا صادقی به اتفاقات ناگواری که در خصوص کودک آزاری در ایران رخ میدهد واکنش نشان داد

گراتومیک - رضا صادقی در چند سال اخیر بیشترین واکنش ها را نسبت به موضوعات اجتماعی و سیاسی نشان داده و تلاش کرده مانند تعداد زیادی از خوانندگان و هنرمندانی که کاملا به این موضوعات بی تفاوت هستند نباشد.

متن منتشرشده توسط رضا صادقی:

يك پدر يه مادر با خون دل بچشون بزرگ ميكنن ، همه سختيارو به جون ميخرن كه يه موجود بى شرف اينجورى پرپرش كنه ، اقايون مسئول نمى خوايد يه فكرى كنيد ؟ اقايون نمايندگان مردم نمى خوايد قانونى و كه حمايت كنه مردمتون و تصويب كنيد ؟ تا كى بايد بشنويم و اشك بريزيم ؟ اين بى صفت ميگه خانواده با شخصيت و محترم هستن !! شك ندارم كه تعريف شخصيت در خانواده تو بى وجود تعريف اشتباهيه ... اين ماجرا هم ميره به بقيه حسرتها مى پيونده و كاش دلى ميسوخت .... مراقب فرزندانمون باشيم كه انگار اين روانى ها از طويله بيرون زدن ...

عذر ميخوام اگه بعد افطار كامتون و تلخ كردم اما اينقدر روى اين زخم و پوشونديم كه كِرم زده و داره به استخون ميزنه .....

      

reza sadeghi
حمایت رضا صادقی از کودکانرضا صادقی به اتفاقات ناگواری که در خصوص کودک آزاری در ایران رخ میدهد واکنش نشان دادگراتومیک - رضا صادقی در چند سال اخیر بیشترین واکنش ها را نسبت به موضوعات اجتماعی و سیاسی نشان داده و تلاش کرده مانند تعداد زیادی از خوانندگان و هنرمندانی که کاملا به این موضوعات بی تفاوت هستند نباشد.متن منتشرشده توسط رضا صادقی:يك پدر يه مادر با خون دل بچشون بزرگ ميكنن ، همه سختيارو به جون ميخرن كه يه موجود بى شرف اينجورى پرپرش كنه ، اقايون مسئول نمى خوايد يه فكرى كنيد ؟ اقايون نمايندگان مردم نمى خوايد قانونى و كه حمايت كنه مردمتون و تصويب كنيد ؟ تا كى بايد بشنويم و اشك بريزيم ؟ اين بى صفت ميگه خانواده با شخصيت و محترم هستن !! شك ندارم كه تعريف شخصيت در خانواده تو بى وجود تعريف اشتباهيه ... اين ماجرا هم ميره به بقيه حسرتها مى پيونده و كاش دلى ميسوخت .... مراقب فرزندانمون باشيم كه انگار اين روانى ها از طويله بيرون زدن ...عذر ميخوام اگه بعد افطار كامتون و تلخ كردم اما اينقدر روى اين زخم و پوشونديم كه كِرم زده و داره به استخون ميزنه .....      

حمایت رضا صادقی از کودکان

رضا صادقی به اتفاقات ناگواری که در خصوص کودک آزاری در ایران رخ میدهد واکنش نشان داد

گراتومیک - رضا صادقی در چند سال اخیر بیشترین واکنش ها را نسبت به موضوعات اجتماعی و سیاسی نشان داده و تلاش کرده مانند تعداد زیادی از خوانندگان و هنرمندانی که کاملا به این موضوعات بی تفاوت هستند نباشد.

متن منتشرشده توسط رضا صادقی:

يك پدر يه مادر با خون دل بچشون بزرگ ميكنن ، همه سختيارو به جون ميخرن كه يه موجود بى شرف اينجورى پرپرش كنه ، اقايون مسئول نمى خوايد يه فكرى كنيد ؟ اقايون نمايندگان مردم نمى خوايد قانونى و كه حمايت كنه مردمتون و تصويب كنيد ؟ تا كى بايد بشنويم و اشك بريزيم ؟ اين بى صفت ميگه خانواده با شخصيت و محترم هستن !! شك ندارم كه تعريف شخصيت در خانواده تو بى وجود تعريف اشتباهيه ... اين ماجرا هم ميره به بقيه حسرتها مى پيونده و كاش دلى ميسوخت .... مراقب فرزندانمون باشيم كه انگار اين روانى ها از طويله بيرون زدن ...

عذر ميخوام اگه بعد افطار كامتون و تلخ كردم اما اينقدر روى اين زخم و پوشونديم كه كِرم زده و داره به استخون ميزنه .....

      
رضا صادقی
واکنش تند رضا صادقی به کودک آزاری های اخیر
2018 / 05 / 22
Reza Sadeghi reza sadeghi news آخرین خبر از رضا صادقی آموزش موسیقی اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ خبر جدید در مورد رضا صادقی خبرای جدید ازرضا صادقی دانستنی ها در مورد موسیقی درباره رضا صادقی رضا صادقی موسیقایی نقد برسی نقد برسی در مورد هنر نقد برسی موسیقی واکنش تند رضا صادقی با کودک آزاری های اخیر واکنش تند رضا صادقی به کودک آزاری های اخیر
More