×
×  دانلود جایزه باربد حذف جایزه باربد از جشنوراه موسیقی فجر

حذف جایزه باربد از جشنوراه موسیقی فجر

دوشنبه ۱۵ بهمن ماه در تالار وحدت برگزار شد

نشست خبری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر،

گراتومیک - شاهین فرهت دبیر جشنواره در ابتدای این نشست درباره تمرین گروه ها توضیح داد و بیان داشت تفکراتی که داشته اند به خوبی پیش رفته است و جشنواره و روند اجرایی آن خسته کننده نیست. فرهت در خصوص هیئت انتخاب و روند انتخاب گروه ها بیان کرد که اعضای هیئت داوران در هر ژانر موسیقی متخصص بودند و آثار با در نظر گرفتن کیفیت انتخاب شدند.

تم این دوره از جشنواره، آهنگسازان ایرانی بوده و این برای اولین بار اتفاق افتاده است؛ تمامی نسل های موسیقی ایرانی از جمله سنتی و کلاسیک اجرا خواهند شد.

دبیر جشنواره همچنین در مورد حذف جایزه باربد این گونه شرح داد: «من برای باربد به جشنواره نیامدم، بحث و تمرکز من در جشنواره روی اجرای آثار ایرانی است. هر جشنواره می تواند چیزی را انجام دهد و چیز دیگری را انجام ندهد. من چهار سال نبودم و در جریان نیستم که چرا جایزه باربد حذف شد.» وی همچنین اضافه کرد با توجه به این که دبیر هنری جشنواره است، به موضوعات اجرایی نمی پردازد.

علی ترابی مدیر دفتر موسیقی ارشاد نیز در خصوص دلیل حذف جایزه باربد این گونه بیان کرد که همه گروه ها با نظارت هیئت انتخاب بوده و هیچ یک خارج از مسیر هیئت انتخاب نبوده اند و تمامی اسامی یک به یک بررسی شده است. وی همچنین افزود که جایزه باربد به دلیل بحث های مالی حذف نشده است.

ترابی همچنین در این نشست به این نکته اشاره کرد که همه گروه ها از دوره های قبلی که دستمزد گرفته اند و قیمت بلیت های کنسرت این دوره نیز شکسته شده است؛ در خصوص آیین نامه جشنواره نیز می توان گفت دموکرات ترین آیین نامه محسوب می شود.

شهرام صارمی دبیر اجرایی جشنواره هم توضیحاتی در خصوص انتخاب گروه ها برای حضور در جشنواره داد که به شرح زیر می باشد: گروه ها بر اساس فراخوان به جشنواره نمی آیند، با تمامی گروه ها و بزرگان موسیقی تماس گرفته شده اما هر کدام به دلایلی حضور پیدا نکردند. در بخش آواز بانوان نیز افرادی که آثار خود را فرستادند، در حد انتظار نبودند.

گروه همنوازان از جمله گروهی بود که پس از دو ماه تمرین از گروه انصراف داد و سپس اشکان کمانگری جایگزین آن ها شد؛ همچنین در ادامه انصراف ها، گروه فاخته انتخاب شد که خواننده مجددا کمانگری است.

در پایان نشست خبری، بهادری مدیر روابط عمومی این دوره از جشنواره از تمامی شبکه های رادیویی که به دنبال پوشش برنامه های جشنواره موسیقی بودند، تشکر کرد.

  

Music and Art
دوشنبه ۱۵ بهمن ماه در تالار وحدت برگزار شدنشست خبری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر،گراتومیک - شاهین فرهت دبیر جشنواره در ابتدای این نشست درباره تمرین گروه ها توضیح داد و بیان داشت تفکراتی که داشته اند به خوبی پیش رفته است و جشنواره و روند اجرایی آن خسته کننده نیست. فرهت در خصوص هیئت انتخاب و روند انتخاب گروه ها بیان کرد که اعضای هیئت داوران در هر ژانر موسیقی متخصص بودند و آثار با در نظر گرفتن کیفیت انتخاب شدند.تم این دوره از جشنواره، آهنگسازان ایرانی بوده و این برای اولین بار اتفاق افتاده است؛ تمامی نسل های موسیقی ایرانی از جمله سنتی و کلاسیک اجرا خواهند شد.دبیر جشنواره همچنین در مورد حذف جایزه باربد این گونه شرح داد: «من برای باربد به جشنواره نیامدم، بحث و تمرکز من در جشنواره روی اجرای آثار ایرانی است. هر جشنواره می تواند چیزی را انجام دهد و چیز دیگری را انجام ندهد. من چهار سال نبودم و در جریان نیستم که چرا جایزه باربد حذف شد.» وی همچنین اضافه کرد با توجه به این که دبیر هنری جشنواره است، به موضوعات اجرایی نمی پردازد.علی ترابی مدیر دفتر موسیقی ارشاد نیز در خصوص دلیل حذف جایزه باربد این گونه بیان کرد که همه گروه ها با نظارت هیئت انتخاب بوده و هیچ یک خارج از مسیر هیئت انتخاب نبوده اند و تمامی اسامی یک به یک بررسی شده است. وی همچنین افزود که جایزه باربد به دلیل بحث های مالی حذف نشده است.ترابی همچنین در این نشست به این نکته اشاره کرد که همه گروه ها از دوره های قبلی که دستمزد گرفته اند و قیمت بلیت های کنسرت این دوره نیز شکسته شده است؛ در خصوص آیین نامه جشنواره نیز می توان گفت دموکرات ترین آیین نامه محسوب می شود.شهرام صارمی دبیر اجرایی جشنواره هم توضیحاتی در خصوص انتخاب گروه ها برای حضور در جشنواره داد که به شرح زیر می باشد: گروه ها بر اساس فراخوان به جشنواره نمی آیند، با تمامی گروه ها و بزرگان موسیقی تماس گرفته شده اما هر کدام به دلایلی حضور پیدا نکردند. در بخش آواز بانوان نیز افرادی که آثار خود را فرستادند، در حد انتظار نبودند.گروه همنوازان از جمله گروهی بود که پس از دو ماه تمرین از گروه انصراف داد و سپس اشکان کمانگری جایگزین آن ها شد؛ همچنین در ادامه انصراف ها، گروه فاخته انتخاب شد که خواننده مجددا کمانگری است.در پایان نشست خبری، بهادری مدیر روابط عمومی این دوره از جشنواره از تمامی شبکه های رادیویی که به دنبال پوشش برنامه های جشنواره موسیقی بودند، تشکر کرد.  

دوشنبه ۱۵ بهمن ماه در تالار وحدت برگزار شد

نشست خبری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر،

گراتومیک - شاهین فرهت دبیر جشنواره در ابتدای این نشست درباره تمرین گروه ها توضیح داد و بیان داشت تفکراتی که داشته اند به خوبی پیش رفته است و جشنواره و روند اجرایی آن خسته کننده نیست. فرهت در خصوص هیئت انتخاب و روند انتخاب گروه ها بیان کرد که اعضای هیئت داوران در هر ژانر موسیقی متخصص بودند و آثار با در نظر گرفتن کیفیت انتخاب شدند.

تم این دوره از جشنواره، آهنگسازان ایرانی بوده و این برای اولین بار اتفاق افتاده است؛ تمامی نسل های موسیقی ایرانی از جمله سنتی و کلاسیک اجرا خواهند شد.

دبیر جشنواره همچنین در مورد حذف جایزه باربد این گونه شرح داد: «من برای باربد به جشنواره نیامدم، بحث و تمرکز من در جشنواره روی اجرای آثار ایرانی است. هر جشنواره می تواند چیزی را انجام دهد و چیز دیگری را انجام ندهد. من چهار سال نبودم و در جریان نیستم که چرا جایزه باربد حذف شد.» وی همچنین اضافه کرد با توجه به این که دبیر هنری جشنواره است، به موضوعات اجرایی نمی پردازد.

علی ترابی مدیر دفتر موسیقی ارشاد نیز در خصوص دلیل حذف جایزه باربد این گونه بیان کرد که همه گروه ها با نظارت هیئت انتخاب بوده و هیچ یک خارج از مسیر هیئت انتخاب نبوده اند و تمامی اسامی یک به یک بررسی شده است. وی همچنین افزود که جایزه باربد به دلیل بحث های مالی حذف نشده است.

ترابی همچنین در این نشست به این نکته اشاره کرد که همه گروه ها از دوره های قبلی که دستمزد گرفته اند و قیمت بلیت های کنسرت این دوره نیز شکسته شده است؛ در خصوص آیین نامه جشنواره نیز می توان گفت دموکرات ترین آیین نامه محسوب می شود.

شهرام صارمی دبیر اجرایی جشنواره هم توضیحاتی در خصوص انتخاب گروه ها برای حضور در جشنواره داد که به شرح زیر می باشد: گروه ها بر اساس فراخوان به جشنواره نمی آیند، با تمامی گروه ها و بزرگان موسیقی تماس گرفته شده اما هر کدام به دلایلی حضور پیدا نکردند. در بخش آواز بانوان نیز افرادی که آثار خود را فرستادند، در حد انتظار نبودند.

گروه همنوازان از جمله گروهی بود که پس از دو ماه تمرین از گروه انصراف داد و سپس اشکان کمانگری جایگزین آن ها شد؛ همچنین در ادامه انصراف ها، گروه فاخته انتخاب شد که خواننده مجددا کمانگری است.

در پایان نشست خبری، بهادری مدیر روابط عمومی این دوره از جشنواره از تمامی شبکه های رادیویی که به دنبال پوشش برنامه های جشنواره موسیقی بودند، تشکر کرد.

  
جایزه باربد
حذف جایزه باربد از جشنوراه موسیقی فجر
2019 / 02 / 07
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از جایزه باربد اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ جایزه باربد خبر جدید در مورد جایزه باربد خبرای جدید ازجایزه باربد درباره جایزه باربد
More