×
×  دانلود جشنواره موسیقی فجر سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر

سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر

سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر با اجرای ارکستر ملی ایران آغاز می‌شود

معرفی اعضای هیات انتخاب سی‌وچهارمین جشنواره موسیقی فجر

گراتومیک – سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر امروز از ساعت ۱۸:۳۰ با اجرای ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان در تالار وحدت آغاز خواهد شد. بخش عمدهای از این اجرا به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی، بازخوانی سرودهای انقلابی خواهد بود.

از دیگر برنامه‌های امروز جشنواره موسیقی فجر، اجرای گروه «تریو امئل» از کشور اسلوونی خواهد بود که در ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت به روی صحنه خواهد رفت. در تالار رودکی و در سانس ۱۸:۳۰ تکنوازی پیانو با نوازندگی آریینه ایسرائیلیان اجرا خواهد شد. در دیگر سانس این تالار «ارکستر سمفونیک رسانه هنر» به رهبری امیرپدرام طاهریان از ساعت ۲۱:۳۰ اجرا خواهد داشت.

در تالار ایوان شمس گروه «همایون پرنیا» با خوانندگی فاضل جمشیدی اجرایی را در ساعت ۱۹ خواهد داشت.

فرهنگسرای نیاوران نیز در ساعت ۱۸:۳۰ میزبان کشور آذربایجان و گروه «موغام» خواهد بود. در ساعت ۲۱:۳۰ نیز «ارکستر نوجوانان رودکی» و گروه «گلبانگ» اجرایی را خواهند داشت.

«خنیاگران خیام» به سرپرستی صمد برقی و گروه «فاخته» به سرپرستی رضا موسوی زاده نیز در برج آزادی اجرا خواهند داشت. در بخش نواحی جشنواره نیز گروه «راست موغام» تبریز و «زندگی» مازندران اجراهایی را در سالن سوره حوزه هنری خواهند داشت.

در بخش پاپ اولین روز جشنواره نیز بهنام بانی در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ در برج میلاد روی صحنه خواهد رفت.

لازم به ذکر است جشنواره موسیقی فجر از ۲۴ تا ۲۵ بهمن در ۷ سالن تهران برگزار خواهد شد.

   

Music and Art
سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر با اجرای ارکستر ملی ایران آغاز می‌شودمعرفی اعضای هیات انتخاب سی‌وچهارمین جشنواره موسیقی فجرگراتومیک – سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر امروز از ساعت ۱۸:۳۰ با اجرای ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان در تالار وحدت آغاز خواهد شد. بخش عمدهای از این اجرا به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی، بازخوانی سرودهای انقلابی خواهد بود.از دیگر برنامه‌های امروز جشنواره موسیقی فجر، اجرای گروه «تریو امئل» از کشور اسلوونی خواهد بود که در ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت به روی صحنه خواهد رفت. در تالار رودکی و در سانس ۱۸:۳۰ تکنوازی پیانو با نوازندگی آریینه ایسرائیلیان اجرا خواهد شد. در دیگر سانس این تالار «ارکستر سمفونیک رسانه هنر» به رهبری امیرپدرام طاهریان از ساعت ۲۱:۳۰ اجرا خواهد داشت.در تالار ایوان شمس گروه «همایون پرنیا» با خوانندگی فاضل جمشیدی اجرایی را در ساعت ۱۹ خواهد داشت.فرهنگسرای نیاوران نیز در ساعت ۱۸:۳۰ میزبان کشور آذربایجان و گروه «موغام» خواهد بود. در ساعت ۲۱:۳۰ نیز «ارکستر نوجوانان رودکی» و گروه «گلبانگ» اجرایی را خواهند داشت.«خنیاگران خیام» به سرپرستی صمد برقی و گروه «فاخته» به سرپرستی رضا موسوی زاده نیز در برج آزادی اجرا خواهند داشت. در بخش نواحی جشنواره نیز گروه «راست موغام» تبریز و «زندگی» مازندران اجراهایی را در سالن سوره حوزه هنری خواهند داشت.در بخش پاپ اولین روز جشنواره نیز بهنام بانی در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ در برج میلاد روی صحنه خواهد رفت.لازم به ذکر است جشنواره موسیقی فجر از ۲۴ تا ۲۵ بهمن در ۷ سالن تهران برگزار خواهد شد.   

سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر با اجرای ارکستر ملی ایران آغاز می‌شود

معرفی اعضای هیات انتخاب سی‌وچهارمین جشنواره موسیقی فجر

گراتومیک – سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر امروز از ساعت ۱۸:۳۰ با اجرای ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان در تالار وحدت آغاز خواهد شد. بخش عمدهای از این اجرا به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی، بازخوانی سرودهای انقلابی خواهد بود.

از دیگر برنامه‌های امروز جشنواره موسیقی فجر، اجرای گروه «تریو امئل» از کشور اسلوونی خواهد بود که در ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت به روی صحنه خواهد رفت. در تالار رودکی و در سانس ۱۸:۳۰ تکنوازی پیانو با نوازندگی آریینه ایسرائیلیان اجرا خواهد شد. در دیگر سانس این تالار «ارکستر سمفونیک رسانه هنر» به رهبری امیرپدرام طاهریان از ساعت ۲۱:۳۰ اجرا خواهد داشت.

در تالار ایوان شمس گروه «همایون پرنیا» با خوانندگی فاضل جمشیدی اجرایی را در ساعت ۱۹ خواهد داشت.

فرهنگسرای نیاوران نیز در ساعت ۱۸:۳۰ میزبان کشور آذربایجان و گروه «موغام» خواهد بود. در ساعت ۲۱:۳۰ نیز «ارکستر نوجوانان رودکی» و گروه «گلبانگ» اجرایی را خواهند داشت.

«خنیاگران خیام» به سرپرستی صمد برقی و گروه «فاخته» به سرپرستی رضا موسوی زاده نیز در برج آزادی اجرا خواهند داشت. در بخش نواحی جشنواره نیز گروه «راست موغام» تبریز و «زندگی» مازندران اجراهایی را در سالن سوره حوزه هنری خواهند داشت.

در بخش پاپ اولین روز جشنواره نیز بهنام بانی در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ در برج میلاد روی صحنه خواهد رفت.

لازم به ذکر است جشنواره موسیقی فجر از ۲۴ تا ۲۵ بهمن در ۷ سالن تهران برگزار خواهد شد.

   
جشنواره موسیقی فجر
سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر
2019 / 02 / 13
Music and Art Music and Art news آخرین خبر از جشنواره موسیقی فجر اخبار موسیقی اخبار موسیقی پاپ جشنواره موسیقی فجر خبر جدید در مورد جشنواره موسیقی فجر خبرای جدید ازجشنواره موسیقی فجر درباره جشنواره موسیقی فجر
More